หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 2 จังหวัดตาก  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 2 จังหวัดตาก

ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
เนื้อที่ : 700 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายเทศา พสกภักดี 200
22555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายเทศา พสกภักดี 500
32551 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายเทศา พสกภักดี 200
42551 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายเทศา พสกภักดี 200
52548 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายเทศา พสกภักดี 500
62548 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายเทศา พสกภักดี 500

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :