หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า แปลงที่ 4 จังหวัดตาก  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า แปลงที่ 4 จังหวัดตาก

ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
เนื้อที่ : 500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าประดางและป่าวังเจ้า

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 250
22555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 50
32555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 250
42550 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 250
52550 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 50
62550 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 250
72550 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 250
82550 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 250
92550 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 50

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :