หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยปลูกป่าสาธิตป่าบุณฑริก(7-10)(เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบุณฑริกที่ 1)  

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยปลูกป่าสาธิตป่าบุณฑริก(7-10)(เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบุณฑริกที่ 1)

ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.โนนก่อ ห้วยข่า โพนงาม อ.สิรินธร บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 1350 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยยอดมน-บุณฑริก

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12558 จัดทำแนวกันไฟ นายไพโรจน์ วัณณกุล 186
22558 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 186
32557 จัดทำแนวกันไฟ นายไพโรจน์ วัณณกุล  
42557 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 860
52556 จัดทำแนวกันไฟ นายไพโรจน์ วัณณกุล 1,017
62556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 1,017
72555 จัดทำแนวกันไฟ นายไพโรจน์ วัณณกุล  
82555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 350
92555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 300
102555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 512
112548 ปลูกป่า นายไพโรจน์ วัณณกุล 512
122548 ปลูกป่า นายไพโรจน์ วัณณกุล 188
132547 ปลูกป่า นายไพโรจน์ วัณณกุล 350
142546 ปลูกป่า นายไพโรจน์ วัณณกุล 300
152543 ปลูกป่า นายไพโรจน์ วัณณกุล 300
162542 ปลูกป่า นายไพโรจน์ วัณณกุล 400
172541 ปลูกป่า นายไพโรจน์ วัณณกุล 400

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :