หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดเพชรบุรี (สำนักบริหารฯที่ 3 เดิม)  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดเพชรบุรี (สำนักบริหารฯที่ 3 เดิม)

ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.แก่งกระจาน,ห้วยเเม่เพรียง,วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 115 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12547 ปลูกป่า 115

ข้อมูลสภาพป่า

ปีที่สำรวจ : 2547
ดัชนีพื้นที่ผิวใบ :
มวลชีวภาพ :
ผู้สำรวจ :
ตำแหน่ง :
หมายเหตุ :

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :