หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
แผนที่สวนป่า/โครงการ

Buffer Zone

ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า

การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามแนวพระราชดำริ

ป่าเสื่อมโทรม

หมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข

หมู่บ้านฟื้นฟูป่า

สรุปสวนป่า/โครงการ รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่ทำกิจกรรม : ระหว่าง ถึง
กิจกรรม :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
No.ปีที่ทำกิจกรรมจำนวน(โครงการ)จำนวน(กิจกรรม)เนื้อที่(ไร่)
1225911170
2253511400
32536225,170
425371120
525396171,582
6254122640
72542681,995
8254311121,671
9254419204,407
102545498512,266
11254634448,778
12254727307,973
132548647336,918
1425499110434,465
152550647117,265
162551326669112,506
172552333596107,973
182553675743186,383
1925549071,055485,918
2025559271,486294,392
212556489749139,066
22255734144896,121
232558889424,009
24255930430867,511
25256036236873,889
262561637512,556
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :