หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 4 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1089
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยติ๊กชู
   อำเภอ : ภูสิงห์ จังหวัด : ศรีสะเกษ
63
2 รหัสไฟป่า : 1090
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
   บ้าน : ทุ่งหลวง หมู่ที่ : 10 ตำบล : ห้วยติ๊กชู
   อำเภอ : ภูสิงห์ จังหวัด : ศรีสะเกษ
80
3 รหัสไฟป่า : 1091
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : โคกตาล
   อำเภอ : ภูสิงห์ จังหวัด : ศรีสะเกษ
1
4 รหัสไฟป่า : 1093
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยตามอญ
   อำเภอ : ภูสิงห์ จังหวัด : ศรีสะเกษ
70
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :