หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 48 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 845
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : ร้องส้มมวง หมู่ที่ : 8 ตำบล : ชัยนาม
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
50
2 รหัสไฟป่า : 846
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   บ้าน : โบ่งแค่ หมู่ที่ : 10 ตำบล : คันโช้ง
   อำเภอ : วัดโบสถ์ จังหวัด : พิษณุโลก
50
3 รหัสไฟป่า : 847
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   บ้าน : น้ำดำ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ดอนทอง
   อำเภอ : เมืองพิษณุโลก จังหวัด : พิษณุโลก
200
4 รหัสไฟป่า : 848
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   บ้าน : ทับยายเชียง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทับยายเชียง
   อำเภอ : พรหมพิราม จังหวัด : พิษณุโลก
40
5 รหัสไฟป่า : 849
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำเข็ก
   บ้าน : โป่งปะ หมู่ที่ : 10 ตำบล : แก่งโสภา
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
50
6 รหัสไฟป่า : 850
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : วังตาด หมู่ที่ : 6 ตำบล : วังนกแอ่น
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
200
7 รหัสไฟป่า : 851
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : บ่อ หมู่ที่ : 3 ตำบล : วังนกแอ่น
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
30
8 รหัสไฟป่า : 852
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : ทุ่งน้อย หมู่ที่ : 8 ตำบล : ท่าหมื่นราม
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
40
9 รหัสไฟป่า : 853
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำเข็ก
   บ้าน : แก่งกุลา หมู่ที่ : 2 ตำบล : แก่งโสภา
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
50
10 รหัสไฟป่า : 854
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : ดินทอง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ดินทอง
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
100
11 รหัสไฟป่า : 855
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : โรงปม หมู่ที่ : 11 ตำบล : วังทอง
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
60
12 รหัสไฟป่า : 856
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : บ่อ หมู่ที่ : 3 ตำบล : วังนกแอ่น
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
5
13 รหัสไฟป่า : 857
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : ถิ่นไทย หมู่ที่ : 3 ตำบล : วังนกแอ่น
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
20
14 รหัสไฟป่า : 858
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำเข็ก
   บ้าน : แก่งกุลา หมู่ที่ : 12 ตำบล : แก่งโสภา
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
30
15 รหัสไฟป่า : 859
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขากระยาง
   บ้าน : แก่งกุลา หมู่ที่ : 12 ตำบล : แก่งโสภา
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
20
16 รหัสไฟป่า : 860
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : บ่อ หมู่ที่ : 3 ตำบล : วังนกแอ่น
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
30
17 รหัสไฟป่า : 861
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   บ้าน : หนองไผ่ หมู่ที่ : ตำบล : หินลาด
   อำเภอ : วัดโบสถ์ จังหวัด : พิษณุโลก
70
18 รหัสไฟป่า : 862
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : โรงปม หมู่ที่ : 11 ตำบล : วังทอง
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
10
19 รหัสไฟป่า : 863
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำเข็ก
   บ้าน : แก่งกุลา หมู่ที่ : 12 ตำบล : แก่งโสภา
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
20
20 รหัสไฟป่า : 864
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำเข็ก
   บ้าน : แก่งกุลา หมู่ที่ : 12 ตำบล : แก่งโสภา
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
10
21 รหัสไฟป่า : 865
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่น้ำเข็ก
   บ้าน : โป่งปะ หมู่ที่ : 10 ตำบล : แก่งโสภา
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
40
22 รหัสไฟป่า : 866
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : วังตาด หมู่ที่ : 6 ตำบล : วังนกแอ่น
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
5
23 รหัสไฟป่า : 867
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   บ้าน : แก่ง หมู่ที่ : 7 ตำบล : วังนกแอ่น
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
20
24 รหัสไฟป่า : 868
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเนินเพิ่ม
   บ้าน : โคกคล้าย หมู่ที่ : 7 ตำบล : บ่อโพธิ์
   อำเภอ : นครไทย จังหวัด : พิษณุโลก
80
25 รหัสไฟป่า : 869
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : สวนเมี่ยง
   บ้าน : แก่งคันนา หมู่ที่ : 7 ตำบล : คันโช้ง
   อำเภอ : วัดโบสถ์ จังหวัด : พิษณุโลก
50
26 รหัสไฟป่า : 870
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : วังกะบาก หมู่ที่ : 19 ตำบล : วังนกแอ่น
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
2
27 รหัสไฟป่า : 871
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : คลองนาเมี่ยง หมู่ที่ : 9 ตำบล : ชัยนาม
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
4
28 รหัสไฟป่า : 872
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : วังกระบาก หมู่ที่ : 19 ตำบล : วังนกแอ่น
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
10
29 รหัสไฟป่า : 873
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา
   บ้าน : ชัยนาม หมู่ที่ : 1 ตำบล : ชัยนาม
   อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก
10
30 รหัสไฟป่า : 874
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   บ้าน : โป่งแคม หมู่ที่ : 10 ตำบล : คันโช้ง
   อำเภอ : วัดโบสถ์ จังหวัด : พิษณุโลก
70
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :