หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 9 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 1588
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าเหมืองจี้สันป่าสัก
   บ้าน : บ้านป่าตึง หมู่ที่ : 2 ตำบล : เหมืองจี้
   อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน
50
2 รหัสไฟป่า : 1589
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ : 9 ตำบล : ทาขุมเงิน
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
40
3 รหัสไฟป่า : 1669
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าพื้นที่บ้านห้วยน้ำเค็ม
   บ้าน : บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ : 7 ตำบล : บ้านเสด็จ
   อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง
150
4 รหัสไฟป่า : 1670
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ป่าชุมชนบ้านท่ามะแกว๋น
   บ้าน : บ้านท่ามะเกว๋น หมู่ที่ : 7 ตำบล : แม่ปะ
   อำเภอ : เถิน จังหวัด : ลำปาง
20
5 รหัสไฟป่า : 1852
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยแม่ขะนิง
   บ้าน : บ้านชื่นใหม่ หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทุ่งศรีทอง
   อำเภอ : เวียงสา จังหวัด : น่าน
5
6 รหัสไฟป่า : 1941
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : พื้นที่เกษตร
   บ้าน : บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ : 1 ตำบล : หัวทุ่ง
   อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่
5
7 รหัสไฟป่า : 1942
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : บ้านปางงุ้น หมู่ที่ : 6 ตำบล : สรอย
   อำเภอ : วังชิ้น จังหวัด : แพร่
15
8 รหัสไฟป่า : 2538
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสกลนคร
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ห้วยยาง
   อำเภอ : เมืองสกลนคร จังหวัด : สกลนคร
5
9 รหัสไฟป่า : 2660
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลาง ที่ 1 (เพชรบุรี)
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
   บ้าน : บ้านท่าเสลา หมู่ที่ : 4 ตำบล : ยางน้ำกลัดเหนือ
   อำเภอ : หนองหญ้าปล้อง จังหวัด : เพชรบุรี
25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :