หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 6 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 307
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : อ่างเก็บน้ำแม่ทะ หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่ทะ
   อำเภอ : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
15
2 รหัสไฟป่า : 398
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย
50
3 รหัสไฟป่า : 498
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ต๋ำ
   บ้าน : แม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ : 18 ตำบล : แม่กา
   อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา
8
4 รหัสไฟป่า : 1134
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : สหกรณ์ 8 หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : เชียงใหม่
10
5 รหัสไฟป่า : 1234
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ทาปลาดุก หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทาปลาดุก
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
10
6 รหัสไฟป่า : 1236
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ทา
   บ้าน : สันติสุข หมู่ที่ : 15 ตำบล : ทาสบเส้า
   อำเภอ : แม่ทา จังหวัด : ลำพูน
15
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :