หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 13 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 375
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปง หมู่ที่ : 11 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
4
2 รหัสไฟป่า : 376
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปงอ้อ หมู่ที่ : 11 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
2
3 รหัสไฟป่า : 377
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : สวนสัก หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
2
4 รหัสไฟป่า : 378
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยเคียน หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
10
5 รหัสไฟป่า : 379
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : บ่อทอง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
3
6 รหัสไฟป่า : 380
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย และป่าน้ำแม่งาม
   บ้าน : ถ้ำผาตอง หมู่ที่ : 11 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
15
7 รหัสไฟป่า : 381
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : บ่อทอง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
5
8 รหัสไฟป่า : 382
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : บ่อทอง หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
1
9 รหัสไฟป่า : 383
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยทรายขาว หมู่ที่ : 5 ตำบล : ทรายขาว
   อำเภอ : พาน จังหวัด : เชียงราย
2
10 รหัสไฟป่า : 384
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : ปงอ้อ หมู่ที่ : 11 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
2
11 รหัสไฟป่า : 385
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ถ้ำผาตอง หมู่ที่ : 7 ตำบล : ท่าสุด
   อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย
6
12 รหัสไฟป่า : 386
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปงอ้อ หมู่ที่ : 11 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
10
13 รหัสไฟป่า : 387
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก
   บ้าน : ปงอ้อ หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่จัน
   อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
8
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :