หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 43 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 724
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : ข้องทาง
   บ้าน : ห้วยแห้ง หมู่ที่ : ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
4
2 รหัสไฟป่า : 725
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าสองยาง
   อำเภอ : ท่าสองยาง จังหวัด : ตาก
60
3 รหัสไฟป่า : 726
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระมาด
   บ้าน : ไร่ดินแดง หมู่ที่ : 7 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
10
4 รหัสไฟป่า : 727
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยแห้ง หมู่ที่ : ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
3
5 รหัสไฟป่า : 728
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยปลากอง หมู่ที่ : 12 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
30
6 รหัสไฟป่า : 729
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระมาด
   บ้าน : ห้วยแห้ง หมู่ที่ : ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
20
7 รหัสไฟป่า : 730
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ระมาด
   บ้าน : ห้วยแห้ง หมู่ที่ : ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
10
8 รหัสไฟป่า : 731
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยแห้ง หมู่ที่ : ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
30
9 รหัสไฟป่า : 732
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยปลากอง หมู่ที่ : ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
50
10 รหัสไฟป่า : 733
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ขะเนจื้อ หมู่ที่ : ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
100
11 รหัสไฟป่า : 734
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ขะเนจื้อ หมู่ที่ : ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
1
12 รหัสไฟป่า : 735
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยปลากอง หมู่ที่ : 12 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
15
13 รหัสไฟป่า : 736
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ขะเนจื้อ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
10
14 รหัสไฟป่า : 737
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยแห้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
50
15 รหัสไฟป่า : 738
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยปลากอง หมู่ที่ : 12 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
5
16 รหัสไฟป่า : 739
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยแห้ง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
10
17 รหัสไฟป่า : 740
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยแห้ง หมู่ที่ : 9 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
50
18 รหัสไฟป่า : 741
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ขะเนจื้อ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
75
19 รหัสไฟป่า : 742
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ขะเนจื้อ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
5
20 รหัสไฟป่า : 743
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยปลากอง หมู่ที่ : 12 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
15
21 รหัสไฟป่า : 744
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ออกฮู หมู่ที่ : 9 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
15
22 รหัสไฟป่า : 745
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ขะเนจื้อ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
5
23 รหัสไฟป่า : 746
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ระมาดน้อย หมู่ที่ : 8 ตำบล : แม่ระมาด
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
70
24 รหัสไฟป่า : 747
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ขะเนจื้อ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
30
25 รหัสไฟป่า : 748
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ทุ่งถ้ำ หมู่ที่ : 9 ตำบล : แม่ต้าน
   อำเภอ : ท่าสองยาง จังหวัด : ตาก
1
26 รหัสไฟป่า : 749
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ขะเนจื้อ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
35
27 รหัสไฟป่า : 750
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หนองหลวง หมู่ที่ : 13 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
5
28 รหัสไฟป่า : 751
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : พะละ หมู่ที่ : 3 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
5
29 รหัสไฟป่า : 752
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หม่องวา หมู่ที่ : 6 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
20
30 รหัสไฟป่า : 753
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หม่องวา หมู่ที่ : 6 ตำบล : ขะเนจื้อ
   อำเภอ : แม่ระมาด จังหวัด : ตาก
10
12
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :