หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 17 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 893
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : อุมแพ หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าพล
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
60
2 รหัสไฟป่า : 894
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : ยาวีเหนือ หมู่ที่ : 1 ตำบล : วังชมภู
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
70
3 รหัสไฟป่า : 895
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : พันธ์ม้า หมู่ที่ : 13 ตำบล : บ้านโตก
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
60
4 รหัสไฟป่า : 896
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : จะวะสิต หมู่ที่ : 1 ตำบล : ริมสีม่วง
   อำเภอ : เขาค้อ จังหวัด : เพชรบูรณ์
30
5 รหัสไฟป่า : 897
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : สะแกงาม หมู่ที่ : 8 ตำบล : บ้านโตก
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
160
6 รหัสไฟป่า : 898
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   บ้าน : กุฎิพระ หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าข้าม
   อำเภอ : ชนแดน จังหวัด : เพชรบูรณ์
70
7 รหัสไฟป่า : 899
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : พัฒนวรพงษ์ หมู่ที่ : 1 ตำบล : ริมสีม่วง
   อำเภอ : เขาค้อ จังหวัด : เพชรบูรณ์
100
8 รหัสไฟป่า : 900
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : ยาวีพัฒนา หมู่ที่ : 13 ตำบล : วังชมภู
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
100
9 รหัสไฟป่า : 901
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
   บ้าน : น้ำเลา หมู่ที่ : 5 ตำบล : บ้านโตก
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
10
10 รหัสไฟป่า : 902
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   บ้าน : ซับชมภู หมู่ที่ : 8 ตำบล : ระวิง
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
50
11 รหัสไฟป่า : 903
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำหนาว
   บ้าน : ห้วยหญ้าเครือ หมู่ที่ : 1 ตำบล : น้ำหนาว
   อำเภอ : น้ำหนาว จังหวัด : เพชรบูรณ์
70
12 รหัสไฟป่า : 904
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำหนาว
   บ้าน : ห้วยหญ้าเครือ หมู่ที่ : 1 ตำบล : น้ำหนาว
   อำเภอ : น้ำหนาว จังหวัด : เพชรบูรณ์
20
13 รหัสไฟป่า : 905
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำหนาว
   บ้าน : ไร่ใต้ หมู่ที่ : 3 ตำบล : น้ำหนาว
   อำเภอ : น้ำหนาว จังหวัด : เพชรบูรณ์
50
14 รหัสไฟป่า : 906
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำหนาว
   บ้าน : ไร่ใต้ หมู่ที่ : 3 ตำบล : น้ำหนาว
   อำเภอ : น้ำหนาว จังหวัด : เพชรบูรณ์
60
15 รหัสไฟป่า : 907
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าน้ำหนาว
   บ้าน : โคกยาว หมู่ที่ : 2 ตำบล : น้ำหนาว
   อำเภอ : น้ำหนาว จังหวัด : เพชรบูรณ์
40
16 รหัสไฟป่า : 908
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   บ้าน : วังทอง หมู่ที่ : 4 ตำบล : วังชมภู
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
100
17 รหัสไฟป่า : 909
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : วังทอง หมู่ที่ : 4 ตำบล : วังชมภู
   อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
50
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :