หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 59 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 598
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วยขึม หมู่ที่ : 3 ตำบล : น้ำเลา
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
-
2 รหัสไฟป่า : 599
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แคม
   บ้าน : นาแคม หมู่ที่ : 6 ตำบล : สวนเขื่อน
   อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่
2
3 รหัสไฟป่า : 600
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : บุญเริง หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านเวียง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
5
4 รหัสไฟป่า : 601
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : บุญเริง หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านเวียง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
5
5 รหัสไฟป่า : 602
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : บุญเริง หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านเวียง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
5
6 รหัสไฟป่า : 603
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : บุญเริง หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านเวียง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
60
7 รหัสไฟป่า : 604
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่คำมี
   บ้าน : กาดผาแพร่ หมู่ที่ : 4 ตำบล : ร้องกวาง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
50
8 รหัสไฟป่า : 605
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : บุญแจ่ม หมู่ที่ : 1 ตำบล : น้ำเลา
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
25
9 รหัสไฟป่า : 606
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย
   บ้าน : สันกลาง หมู่ที่ : 9 ตำบล : ป่าแดง
   อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่
5
10 รหัสไฟป่า : 607
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่คำมี
   บ้าน : ผาหมูเหนือ หมู่ที่ : 10 ตำบล : ร้องกวาง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
5
11 รหัสไฟป่า : 608
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : บุญเริง หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านเวียง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
5
12 รหัสไฟป่า : 609
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : แพร่
50
13 รหัสไฟป่า : 610
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สอง
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : แพร่
1
14 รหัสไฟป่า : 611
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่คำมี
   บ้าน : แม่กระทิง หมู่ที่ : 3 ตำบล : ไผ่โทน
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
10
15 รหัสไฟป่า : 612
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แฮด
   บ้าน : วังหลวง หมู่ที่ : 2 ตำบล : วังหลวง
   อำเภอ : หนองม่วงไข่ จังหวัด : แพร่
10
16 รหัสไฟป่า : 613
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่คำมี
   บ้าน : แม่กระทิง หมู่ที่ : 3 ตำบล : ไผ่โทน
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
10
17 รหัสไฟป่า : 614
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่คำมี
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : แพร่
10
18 รหัสไฟป่า : 615
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย
   บ้าน : สันกลาง หมู่ที่ : 9 ตำบล : ป่าแดง
   อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่
20
19 รหัสไฟป่า : 616
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย
   บ้าน : สันกลาง หมู่ที่ : 9 ตำบล : ป่าแดง
   อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่
5
20 รหัสไฟป่า : 617
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : น้ำชำ หมู่ที่ : 1 ตำบล : น้ำชำ
   อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่
20
21 รหัสไฟป่า : 618
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง
   บ้าน : ผาสุก หมู่ที่ : 8 ตำบล : เวียงทอง
   อำเภอ : สูงเม่น จังหวัด : แพร่
10
22 รหัสไฟป่า : 619
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย
   บ้าน : น้ำพุ หมู่ที่ : 3 ตำบล : บ้านกวาง
   อำเภอ : สูงเม่น จังหวัด : แพร่
3
23 รหัสไฟป่า : 620
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : บุญเรือง หมู่ที่ : 4 ตำบล : บ้านเวียง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
20
24 รหัสไฟป่า : 621
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : ร้องเข็ม หมู่ที่ : 1 ตำบล : ร้องกวาง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
5
25 รหัสไฟป่า : 622
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง
   บ้าน : ผาราง หมู่ที่ : 2 ตำบล : ทุ่งศรี
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
5
26 รหัสไฟป่า : 623
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ถิ่น หมู่ที่ : 3 ตำบล : บ้านถิ่น
   อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่
50
27 รหัสไฟป่า : 624
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ปากห้วยอ้อย หมู่ที่ : 5 ตำบล : บ้านเวียง
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
10
28 รหัสไฟป่า : 625
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย
   บ้าน : สันนากลาง หมู่ที่ : 9 ตำบล : ป่าแดง
   อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่
2
29 รหัสไฟป่า : 626
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ถิ่น หมู่ที่ : 3 ตำบล : บ้านถิ่น
   อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่
10
30 รหัสไฟป่า : 627
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ทรายต้นหมื่น หมู่ที่ : 2 ตำบล : แม่ทราย
   อำเภอ : ร้องกวาง จังหวัด : แพร่
20
12
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :