หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 9 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 910
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
   บ้าน : ซับเพิก หมู่ที่ : 6 ตำบล : หนองย่างทอย
   อำเภอ : ศรีเทพ จังหวัด : เพชรบูรณ์
196
2 รหัสไฟป่า : 911
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
   บ้าน : เนินละคร หมู่ที่ : 12 ตำบล : นาสนุ่น
   อำเภอ : ศรีเทพ จังหวัด : เพชรบูรณ์
15
3 รหัสไฟป่า : 912
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   บ้าน : กุฎิพระ หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าข้าม
   อำเภอ : ชนแดน จังหวัด : เพชรบูรณ์
70
4 รหัสไฟป่า : 913
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
   บ้าน : น้ำเดือด หมู่ที่ : 12 ตำบล : โคกปรง
   อำเภอ : วิเชียรบุรี จังหวัด : เพชรบูรณ์
75
5 รหัสไฟป่า : 914
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   บ้าน : คลองปลาหมอ หมู่ที่ : 5 ตำบล : ท่าข้าม
   อำเภอ : ชนแดน จังหวัด : เพชรบูรณ์
40
6 รหัสไฟป่า : 915
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โคกสำราญ หมู่ที่ : 4 ตำบล : น้ำร้อน
   อำเภอ : วิเชียรบุรี จังหวัด : เพชรบูรณ์
1
7 รหัสไฟป่า : 916
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ :
   บ้าน : บุมะกรุด หมู่ที่ : 8 ตำบล : ท่าโรง
   อำเภอ : วิเชียรบุรี จังหวัด : เพชรบูรณ์
20
8 รหัสไฟป่า : 917
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   บ้าน : วังหินซอง หมู่ที่ : 6 ตำบล : วังหิน
   อำเภอ : วังโป่ง จังหวัด : เพชรบูรณ์
10
9 รหัสไฟป่า : 918
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
   บ้าน : น้ำอ้อม หมู่ที่ : 7 ตำบล : ยางสาว
   อำเภอ : วิเชียรบุรี จังหวัด : เพชรบูรณ์
1
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :