หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 6 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 527
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยม
   บ้าน : นาอ้อม หมู่ที่ : 5 ตำบล : ขุนควร
   อำเภอ : ปง จังหวัด : พะเยา
15
2 รหัสไฟป่า : 528
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยม
   บ้าน : แฮะ หมู่ที่ : 11 ตำบล : งิม
   อำเภอ : ปง จังหวัด : พะเยา
5
3 รหัสไฟป่า : 529
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก
   บ้าน : จำบอน หมู่ที่ : 12 ตำบล : อ่างทอง
   อำเภอ : เชียงคำ จังหวัด : พะเยา
30
4 รหัสไฟป่า : 530
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก
   บ้าน : ไคร้ป่าคา หมู่ที่ : 3 ตำบล : น้ำแวน
   อำเภอ : เชียงคำ จังหวัด : พะเยา
15
5 รหัสไฟป่า : 531
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยม
   บ้าน : ขุนกำลัง หมู่ที่ : ตำบล : ขุนควร
   อำเภอ : ปง จังหวัด : พะเยา
20
6 รหัสไฟป่า : 532
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ยม
   บ้าน : ขุนกำลัง หมู่ที่ : ตำบล : ขุนควร
   อำเภอ : ปง จังหวัด : พะเยา
30
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :