หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 13 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 151
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ป่าเท้อ หมู่ที่ : 7 ตำบล : ช่างเคิ่ง
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
30
2 รหัสไฟป่า : 152
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ท้องฝาย หมู่ที่ : ตำบล : ช่างเคิ่ง
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
30
3 รหัสไฟป่า : 153
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แจ่ม
   บ้าน : นาเรือน หมู่ที่ : 9 ตำบล : ท่าผา
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
150
4 รหัสไฟป่า : 154
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : ห้วดอย หมู่ที่ : 3 ตำบล : กองแขก
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
200
5 รหัสไฟป่า : 155
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : ยางคราม
   อำเภอ : ดอยหล่อ จังหวัด : เชียงใหม่
60
6 รหัสไฟป่า : 156
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : ท่าผา
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
10
7 รหัสไฟป่า : 157
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แจ่ม
   บ้าน : แม่นาจรเหนือ หมู่ที่ : 16 ตำบล : แม่นาจร
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
100
8 รหัสไฟป่า : 158
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : หมู่ที่ : 10 ตำบล : ช่างเคิ่ง
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
5
9 รหัสไฟป่า : 1178
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แจ่ม
   บ้าน : สามสบ หมู่ที่ : 1 ตำบล : ท่าผา
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
8
10 รหัสไฟป่า : 1179
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่แจ่ม
   บ้าน : แม่ปาน หมู่ที่ : 10 ตำบล : ช่างเคิ่ง
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
25
11 รหัสไฟป่า : 1180
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ปาน หมู่ที่ : 10 ตำบล : ช่างเคิ่ง
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
10
12 รหัสไฟป่า : 1181
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : สันพัฒนา หมู่ที่ : 17 ตำบล : ช่างเคิ่ง
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
1
13 รหัสไฟป่า : 1182
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ปาน หมู่ที่ : 10 ตำบล : ช่างเคิ่ง
   อำเภอ : แม่แจ่ม จังหวัด : เชียงใหม่
1
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :