หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รหัสไฟป่า 1159  

ข้อมูลไฟป่า

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
ท้องที่เกิดไฟป่า : บ้าน มะหินหลวง ม.9 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
วันที่เกิดไฟป่า : 6 มีนาคม 2561
เวลาการดับไฟ เริ่มดับ : 13.24 ดับเสร็จ : 13.24
พื้นที่เเสียหาย : 8 ไร่
สเหตุที่เกิดไฟป่า : เผาป่าเพื่อล่าสัตว์
หมายเหตุ : เผาป่าเพื่อเก็บหาของป่า


ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :