หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รหัสไฟป่า 121  

ข้อมูลไฟป่า

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าเชียงดาว
ท้องที่เกิดไฟป่า : บ้าน ปางเฟือง ม.2 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วันที่เกิดไฟป่า : 26 เมษายน 2560
เวลาการดับไฟ เริ่มดับ : 11.00 ดับเสร็จ : 11.00
พื้นที่เเสียหาย : 20 ไร่
สเหตุที่เกิดไฟป่า : ไม่ทราบสาเหตุ
หมายเหตุ :


ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :