สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
   
 
ปี :
 
หน่วยปฏิบัติงานจำนวน
(ราย)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
จำนวนกล้า
(ต้น)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สาขานครสวรรค์) 1 - 400
     นครสวรรค์ 1 - 400
รวม
1
-400
   
go to Top