สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
 
ปีที่สำรวจ : ถึง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 20158-3-61
   - เชียงใหม่ 20158-3-61
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 16-0-0
   - เชียงราย 16-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 6128,614-2-93.5
   - ลำปาง 4897,805-2-93.5
   - อุตรดิตถ์ 123809-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 991,037-1-36
   - กำแพงเพชร 766-0-0
   - ตาก 86928-1-67
   - สุโขทัย 642-3-69
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 4178,491-2-77.7
   - บึงกาฬ 811,631-0-64
   - หนองบัวลำภู 861,091-0-0
   - อุดรธานี 861,771-1-9.7
   - เลย 801,234-0-26
   - หนองคาย 842,764-0-78
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 7876,176-2-98
   - ขอนแก่น 3413,567-1-0
   - มหาสารคาม 16205-1-98
   - ร้อยเอ็ด 2991,711-0-0
   - กาฬสินธุ์ 130690-0-0
   - มุกดาหาร 13-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 56311-0-0
   - นครราชสีมา 455-0-0
   - สุรินทร์ 51244-0-0
   - ชัยภูมิ 112-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 11244-0-87
   - ชลบุรี 7196-0-15
   - ตราด 448-0-72
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 2105-0-0
   - ราชบุรี 15-0-0
   - กาญจนบุรี 1100-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 119-0-0
   - สุราษฎร์ธานี 119-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 32558-1-20
   - นครศรีธรรมราช 17380-1-20
   - ตรัง 15178-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 11-0-0
   - สงขลา 11-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 10208-3-56
   - แพร่ 10208-3-56
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2082,062-3-61.2
   - พิษณุโลก 2082,062-3-61.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 14163-0-0
   - สกลนคร 13160-0-0
   - มุกดาหาร 13-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 1591-3-86
   - ศรีสะเกษ 215-0-0
   - อุบลราชธานี 1257-3-93
   - อำนาจเจริญ 118-3-93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 220-0-0
   - นราธิวาส 220-0-0
รวม
2,28828,270-2-76.4
 
go to Top