สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  เกษตรกรดีเด่น
   
 
 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558

สมศักดิ์ แก้วมณีทอง
11/7 หมู่ 3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สถานที่ปลูกสวนป่า หมู่ที่ 3 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ปลูกสวนป่าทั้งหมด 29 – 2 - 00 ไร่ ปลูกไม้สัก สะเดา ประดู่ป่า พะยูง แดง ไผ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537-2557 ...
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

นายคำเดื่อง ภาษี
97 หมู่ที่ 8 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

เมื่อมองคุณค่าที่จริงของการดำรงชีวิตของตนได้ ก็เริ่มสร้างคุณค่าที่แท้จริง โดยปลูกต้นไม้ปลูกป่า เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมา และเราต้องฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ เพื่อส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่...
เกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2557

นายชัยศักดิ์ เกษามูล
70 หมู่ที่ 5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

มีแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าว่า ป่าคือชีวิต เมื่อมีป่า มีน้ำ มีอากาศดี มีความอุดมสมบูรณ์ นั่นคือมีชีวิตที่ดี รวมทั้งคิดว่าการปลูกป่าสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ...
   
go to Top