สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  เกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557
นายคำเดื่อง ภาษี
           เมื่อมองคุณค่าที่จริงของการดำรงชีวิตของตนได้ ก็เริ่มสร้างคุณค่าที่แท้จริง โดยปลูกต้นไม้ปลูกป่า เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมา และเราต้องฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ เพื่อส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่าแก่ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป
IMG_2532.JPG
IMG_2534.JPG
IMG_2536.JPG
IMG_2538.JPG
IMG_2539.JPG
IMG_2544.JPG
IMG_2545.JPG
IMG_2579.JPG
IMG_2581.JPG
IMG_2596.JPG
IMG_2623.JPG
P1019738.JPG
P1019748.JPG
P1019780.JPG
P1019788.JPG
go to Top