สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  เกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2557
นายชัยศักดิ์ เกษามูล
           มีแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าว่า ป่าคือชีวิต เมื่อมีป่า มีน้ำ มีอากาศดี มีความอุดมสมบูรณ์ นั่นคือมีชีวิตที่ดี รวมทั้งคิดว่าการปลูกป่าสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
IMG_2653.JPG
IMG_2663.JPG
IMG_2668.JPG
IMG_2674.JPG
IMG_2691.JPG
IMG_2704.JPG
IMG_2718.JPG
IMG_2721.JPG
IMG_2739.JPG
IMG_2777.JPG
P1019864.JPG
P1019933.JPG
P1019983.JPG
P1019987.JPG
P1019996.JPG
go to Top