สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  เกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
สมศักดิ์ แก้วมณีทอง
           สถานที่ปลูกสวนป่า หมู่ที่ 3 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ปลูกสวนป่าทั้งหมด 29 – 2 - 00 ไร่ ปลูกไม้สัก สะเดา ประดู่ป่า พะยูง แดง ไผ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537-2557
DSC_0763.JPG
DSC_0416.JPG
go to Top