สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  กิจกรรม (ศสส.)
 
ปีที่สำรวจ : ถึง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 112768-0-0
   - เชียงใหม่ 26268-0-0
   - ลำพูน 86500-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 5923,279-0-0
   - พะเยา 1951,179-0-0
   - เชียงราย 3972,100-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 1,1735,511-1-88.81
   - ลำปาง 9013,914-3-13
   - อุตรดิตถ์ 2721,596-2-75.81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1691,507-0-0
   - กำแพงเพชร 33470-0-0
   - ตาก 70499-0-0
   - สุโขทัย 66538-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 3203,863-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา 214-0-0
   - อ่างทอง 110-0-0
   - ลพบุรี 931,688-0-0
   - สิงห์บุรี 212-0-0
   - ชัยนาท 96814-0-0
   - สระบุรี 1261,325-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1,21711,640-2-13
   - บึงกาฬ 2402,639-1-10
   - หนองบัวลำภู 1851,953-2-23
   - อุดรธานี 4173,935-2-91
   - เลย 102793-0-7
   - หนองคาย 2732,318-3-82
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 2,10716,141-2-36
   - ขอนแก่น 7655,280-3-63
   - มหาสารคาม 3223,119-1-46
   - ร้อยเอ็ด 6083,937-3-69
   - กาฬสินธุ์ 1901,681-1-42
   - มุกดาหาร 2222,122-0-16
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 7076,927-3-42
   - นครราชสีมา 2663,188-0-0
   - บุรีรัมย์ 1361,096-3-42
   - สุรินทร์ 40201-0-0
   - ชัยภูมิ 2652,442-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 1151,722-2-53
   - สมุทรปราการ 180-0-0
   - ราชบุรี 29467-2-53
   - กาญจนบุรี 48610-0-0
   - สุพรรณบุรี 37565-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1461,319-0-0
   - สุราษฎร์ธานี 98936-0-0
   - ชุมพร 48383-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 2942,070-2-36
   - นครศรีธรรมราช 2151,711-3-4
   - ตรัง 1170-3-32
   - พัทลุง 68288-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 21160-1-32
   - สงขลา 21160-1-32
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 70251-0-0
   - แม่ฮ่องสอน 70251-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 5302,830-3-34
   - แพร่ 2991,533-2-54
   - น่าน 2311,297-0-80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 2823,274-0-0
   - นครสวรรค์ 98983-0-0
   - อุทัยธานี 7102-0-0
   - พิจิตร 1772,189-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 5256,857-0-0
   - พิษณุโลก 79957-0-0
   - เพชรบูรณ์ 4465,900-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 9967,231-0-16
   - สกลนคร 7594,995-0-0
   - นครพนม 15114-0-0
   - มุกดาหาร 2222,122-0-16
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 1,3119,114-0-0
   - ศรีสะเกษ 4041,629-0-0
   - อุบลราชธานี 6035,485-0-0
   - ยโสธร 1401,000-0-0
   - อำนาจเจริญ 1641,000-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 2063,012-0-0
   - ฉะเชิงเทรา 34244-0-0
   - ปราจีนบุรี 1021,512-0-0
   - สระแก้ว 701,256-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 67740-0-0
   - เพชรบุรี 67740-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 1-
   - กระบี่ 1-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 122966-0-0
   - ยะลา 319-0-0
   - นราธิวาส 119947-0-0
รวม
11,08389,186-3-50.81
 
go to Top