สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  ภาพกิจกรรม
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่่า ประจำปี 2560
           วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นางพิกุล กิตติพล เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่่า ประจำปี 2560 เกษตรกรจากจังหวัดระยอง ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
go to Top