สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  ภาพกิจกรรม
“มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
           วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย “มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม พร้อมดำเนินรายการการเสวนา เรื่อง“ไม้เศรษฐกิจ ปลูกง่าย ตัดง่าย ไม่มีไม้สวมตอ” และ นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการการเสวนา เรื่อง “อุตสาหกรรมป่าไม้ไทยจะสดใสได้อย่างไร” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และประชาชน กว่า 150 คน
go to Top