สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
           การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าของส่วนปลูกป่าภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม
go to Top