สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  ภาพกิจกรรม
ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า จ.อุตรดิต์
           ได้ทำการติดตามงานกิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า ณ ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิต์ วันที่25 ธันวาคม 2557 มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิต์ ถึงเรื่องขั้นตอนการเก็บข้อมูลของกิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่าและปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงาน
go to Top