สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
   
 
 
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2557
ระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งไม้ท่อนและไม้แปรรูปออกต่างประเทศของ สปป.ลาว
การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบไม้พะยูงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
การจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี
การจอดรถยนต์ในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 118 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในวาระครบรอบ 12 ปี
การเปิดยุทธการผนึกกำลังตรวจลาดตระเวนพื้นที่ตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ขอแก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1885/2557 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่องให้เจ้าหน้าที่เข้าประชุมสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม้แปรรูป รายห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์ทวีค้าไม้ จังหวัดปัตตานี
   
go to Top