สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) เขตตรวจราชการที่ 10-12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) วันอังคารที...
วันที่ข่าว : 18 ธันวาคม 2561

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 256...
วันที่ข่าว : 13 ธันวาคม 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าของส่วนปลูกป่าภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่...
วันที่ข่าว : 15 สิงหาคม 2561

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก.14061 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก.14061 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ...
วันที่ข่าว : 28 มีนาคม 2561

การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

วันที่ 4 มกราคม 2561 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมก...
วันที่ข่าว : 4 มกราคม 2561

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ" มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย “มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โด...
วันที่ข่าว : 28 ธันวาคม 2560

เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่่า ประจำปี 2560

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นางพิกุล กิตติพล เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่่า ประจำปี 2560 เกษตรกรจากจังหวัดระยอง ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงา...
วันที่ข่าว : 12 พฤษภาคม 2560

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ความเป็นมา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์...
วันที่ข่าว : 21 ตุลาคม 2558

กิจกรรมเนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2558 “คนกลับบ้าน...กล้าไม้...กลับถิ่น”

กิจกรรมเนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2558 “คนกลับบ้าน...กล้าไม้...กลับถิ่น” ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 อธิบดีกรมป่าไม้ (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) รองอ...
วันที่ข่าว : 5 มิถุนายน 2558

พิธีถวายต้นพะยูง 300 ต้น ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. 1. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ไปร่วมพิธีถวายต้นพะยูง 300 ต้น แด่ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจา...
วันที่ข่าว : 5 มิถุนายน 2558
12
 
go to Top