สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
           การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) เขตตรวจราชการที่ 10-12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 –16.30น. ณ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7(ขอนแก่น)
วันที่ข่าว : 18 ธันวาคม 2561
   
 
 
go to Top