สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  เอกสารเผยแพร่ (E-book)
   
 
 

คู่มือการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ


กำหนดการเสวนา "รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร"


ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ


สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560...

สัก

ไม้สัก เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ มีลำต้นเปลาตรง โคนต้นเป็นพูพอนเล็กน้อย...

ยางนา

ในประเทศไทย จะพบเห็นยางนาทั่วไปแทบทุกภาค ในบริเวณ...

ตะเคียนทอง

ตะเคียนทอง เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรังทางภาคเหนือ...

ยูคาลิปตัส

ชื่อคามาลดูเลนซิส ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเคาท์แห่งเมืองคามาลโดลี...

ประดู่ป่า

ประดู่ป่าเป็นไม้ผลัดใบที่มีค่าทางเศรษฐกิจ มีความสูง 20 เมตร ขึ้นไป...

กระถินเทพา

เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่พบที่สูงไม่เกิน 100 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นพืชที่ชอบความชื้น แต่ไม่ชอบอากาศหนาวเย็น บริเวณถิ่นกำเนิดมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 - 5,000 มิลลิลิตร อุณหภูมิเฉลี่ย 22 -...
12
   
go to Top