หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ
ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา  

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา ชั้น7 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0-3534-6217,092-5027575
หัวหน้าหน่วยงาน : นายศิริมงคล สีขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พระนครศรีอยุธยา
จำนวนบุคลากร
ข้าราชการ : - พนักงานราชการ : -
ลูกจ้างประจำ : - พนังงานจ้างเหมา : -
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 2/1/2564 14:46:22

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :