หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 127 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะตำบลเหล่าดอกไม้ ทุ่งปอ จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ดอนปู่ตาบ้านหนองคู อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โคกค้อย ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โคกค้อย ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งบอ ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์380
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งบอ ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,620
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : วัดบบ้านโนนศรีชัยโนนดินแดง ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ดอนปู่ตาบ้านค้อ หมู่ 8 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : วัดบ้านโนนศรีชัยโนนดินแดง ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ดอนปู่ตาบ้านค้อ หมู่ 8 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : วัดป่าอุทัยทิศ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองน้ำปู่ตา ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะหนองน้ำปู่ตา ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)430
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)570
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)850
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,020
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะตำบลหนองกุง ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองกาว บ้านโสกกาว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ป่าชุมชนดอนกลาง ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด หมู่ 9 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ป่าสาธารณะประโยชน์ หมู่ 2,7 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ป่าชุมชนโคกหินลาด ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ป่าชุมชนโคกหินลาด ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์750
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียนบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โคกน้ำเกลี้ยง บ้านหนองบัวแดง หมู่ 9 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,492
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนกู่ทองวิทยาคม หมู่ 14 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์210
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม หมู่ 14 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : สถานีตำรวจภูธร ตำบลเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : รอบหนองแวง ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์120
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ดอนอารักษ์ บ้านเหย่ง หมู่ 9 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ดอนอารักษ์ บ้านเหย่ง หมู่ 9 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ตำบลหนองซอน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ดอนตาปู่บ้านหนองคู ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองพะนอม ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โกรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมืองน้อย ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมืองน้อย ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองน้ำสาธารณะหนองบอน ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะโนนพิมาน หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ป่าชุมชนโนนใหญ่ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะบ้านโนนพิมาน หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะโนนพิมาน หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โนนพิมาน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณะโนนพิมาน หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนนาแพงดอนไฮ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนนาแพงดอนไฮ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์60
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองสระ บ้านทับ หมู่ 11 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองบัวคู ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์สระน้ำ บ้านกู่น้อย ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : พื้นที่รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : พื้นที่รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)750
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองน้ำพังคี ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : วัดสามัคคีธรรมแก่นคำ บ้านแก่นคำ หมู่ 10 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : วัดสามัคคีธรรมแก่นคำ บ้านแก่นคำ หมู่ 10 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่พักสงฆ์สวนป่าธรรมาลังการ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม -
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์หนองฝาย หนองโนนและดอนปู่ตา ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองฝายหนองโนน และดอนปู่ตา ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองฝาย หนองโน และดอนตาปู่ ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,020
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : บ้านดอนกอก หมู่ 21 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :