หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 77 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์306
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)120
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)90
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,050
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)170
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์640
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)60
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์440
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)130
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ที่ปลูก : ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :