หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 49 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : รอบอ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : รอบอ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : วัดเกาะแก้ว หมู่ 1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : วัดเกาะแก้ว หมู่ 1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านเนินพวง ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,330
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : รอบอ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)420
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)680
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)580
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)270
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : วัดบึงบ่าง หมู่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.สะพานหิน จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : วัดบึงบ่าง หมู่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.สะพานหิน จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.สะพานหิน จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : บริเวณบ่อเก็บขยะของเทศบาลตำบลสะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.สะพานหิน จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : วัดยางคลี ต.ตะพานหิน อ.สะพานหิน จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : บริเวณบ่เก็บขยะของเทศบาลตำบลตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.สะพานหิน จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ที่ปลูก : วัดยางคลี ต.ตะพานหิน อ.สะพานหิน จ.พิจิตร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :