หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 7 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ที่ปลูก : ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ที่ปลูก : ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ที่ปลูก : 80/1 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,400
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ที่ปลูก : ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ที่ปลูก : ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,000
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ที่ปลูก : ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2566ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ที่ปลูก : 166/2 หมู่ 2 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)5,000
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :