หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 693 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2543 ป่าชุมชนบ้านชอนม่วง
    บ้านชอนม่วง (หมู่ 3) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
339-3-17
2543 ป่าชุมชนบ้านพุสะอาด
    บ้านพุสะอาด (หมู่ 1) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,242-3-40
2543 ป่าชุมชนเขาลำแพน
    บ้านเขาลำแพน (หมู่ 8) ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
315-3-48
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ลา
    ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ลา2
    บ้านแม่ลา (หมู่ 7), บ้านแม่ลา (หมู่ 5) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านลาดเค้า
    ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสาธุ
    สาธุ (หมู่ 13) ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-1-99
2543 ป่าชุมชนบ้านเก่า
    บ้านเก่า (หมู่ 5) ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านพิกุลทองพระงามร่วมใจ
    พิกุลทอง (หมู่ 2) ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านจาน
    จาน (หมู่ 6) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านชุมแสง
    ชุมแสง (หมู่ 1) ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,289-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าโคกทะแยก
    ปทุมเมฆ (หมู่ 15), ปรือ (หมู่ 1), ปรุ (หมู่ 9), สระตะเคียน (หมู่ 2), หนองน้ำขุ่น (หมู่ 8) ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
720-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกกรวด
    หนองเสม็ด (หมู่ 13) ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเตียน
    หนองเตียน (หมู่ 3) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
717-0-71
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกปอแดง
    โคกปอแดง (หมู่ 14) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-92
2543 ป่าชุมชนป่าโคกใหญ่
    หนองไทร (หมู่ 1), หนองไทร (หมู่ 4), หนองไทร (หมู่ 5), หนองไทร (หมู่ 8), หนองไทร (หมู่ 9), หนองไทร (หมู่ 13) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
459-2-0
2543 ป่าชุมชนหนองจันทร์แดง
    หนองจันทร์แดง (หมู่ 9) ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสระหมู
    สระหมู (หมู่ 6) ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
271-0-9
2543 ป่าชุมชนป่าโคกจบก
    หนองม่วง (หมู่ 1), หนองม่วง (หมู่ 9), หนองม่วง (หมู่ 12) ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
178-1-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองพะอง
    หนองพะอง (หมู่ 2) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
134-0-30
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกพะไล
    โคกพะไล (หมู่ 4) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
843-1-60
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 11) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,353-1-71
2543 ป่าชุมชนบ้านละลวด
    ละลวด (หมู่ 3) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
220-0-77
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบอน
    หนองบอน (หมู่ 7) ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
618-1-32
2543 ป่าชุมชนป่าเขาลอย
    ดอนหนองแหน (หมู่ 2) ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
250-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าเขาหินกอง
    โคกใหญ่ (หมู่ 5) ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
140-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกสำราญ
    โคกสำราญ (หมู่ 10) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
2,024-0-22
2543 ป่าชุมชนป่าหนองหิน
    หนองหิน (หมู่ 4) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนโคกปรู
    บ้านสำโรง (หมู่ 3) ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนระนามพลวง
    บ้านตาอี (หมู่ 5) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านสะพานหัน
    บ้านสะพานหัน (หมู่ 7) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-2-0
2543 โครงการป่าชุมชมป่าลุมพินีหงษ์อนุรักษ์
    บ้านหนองลำพุก (หมู่ 11) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าหลวงพ่อดิน
    บ้านพลับ (หมู่ 10) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนพนมยายจรู๊ก-โปวเดียน
    บ้านหนองโบสถ์ (หมู่ 9) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
193-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านหนองหรี่
    บ้านหนองหรี่ (หมู่ 8) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสวนพระ
    บ้านตันเลือบ (หมู่ 6) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกำใสจาน
    บ้านกำใสจาน (หมู่ 4) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนหนองกก
    บ้านตาเจียด (หมู่ 3) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
293-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนห้วยจลีก
    บ้านทุ่งมน (หมู่ 2) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
668-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนเขาคีรีวงคต
    บ้านทุ่งมน (หมู่ 1) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตาปาง
    บ้านตาปาง (หมู่ 6) ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าโคกเต็ง
    บ้านโคกเพชร (หมู่ 4), บ้านโคกสวาย (หมู่ 18) ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-1-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าประกายเพชร
    บ้านโชคบรันพัฒนา (หมู่ 2) ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-1-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนป่าเขากะป่อม
    บ้านอ่างเวียน (หมู่ 2) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านมาบตาโต้
    บ้านมาบตาโต้ (หมู่ 13) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านมาบยายเลีย
    บ้านมาบยายเลีย (หมู่ 7) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกลาง
    บ้านกลาง (หมู่ 2) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังหิน
    บ้านวังหิน (หมู่ 5) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกวาง
    บ้านหนองกวาง (หมู่ 9) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านละโอก
    บ้านละโอก (หมู่ 9) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไทร
    บ้านหนองไทร (หมู่ 5) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    บ้านหนองยาว (หมู่ 7) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    บ้านหนองปรือ (หมู่ 8) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านสีระมัน
    บ้านสีระมัน (หมู่ 4) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองหิน
    บ้านคลองหิน (หมู่ 1) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีประชา
    บ้านศรีประชา (หมู่ 1) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 6) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาหักพัฒนา
    เขาหักพัฒนา (หมู่ 13) ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านคลองขนุน
    คลองขนุน (หมู่ 7) ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาสะท้อน
    เขาสะท้อน (หมู่ 3) ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
733-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านน้ำเป็น
    น้ำเป็น (หมู่ 7) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งขนมจีน
    โป่งขนมจีน (หมู่ 4) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองตาขิง
    คลองตาขิง (หมู่ 8) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
29-1-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโป่งวัว
    โป่งวัว (หมู่ 6) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-1-0
2543 ป่าชุมชนบ้านอ่างสีเสียด
    อ่างสีเสียด (หมู่ 9) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองยาง
    คลองยาง (หมู่ 1) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองโป่ง
    คลองโป่ง (หมู่ 10) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังสัมพันธ์
    วังสัมพันธ์ (หมู่ 11) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังพง
    วังพง (หางแมว) (หมู่ 4) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านตลาด
    ตลาด (หมู่ 16) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเสม็ด
    หนองเสม็ด (หมู่ 12) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 8) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อชะอม
    บ่อชะอม (หมู่ 3) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินจำปา
    เนินจำปา (หมู่ 3) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสะท้อน
    สะท้อน (หมู่ 3) ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเปร็ดใน
    บ้านเปร็ดใน (หมู่ 2) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่าวขาม
    บ้านอ่าวขาม (หมู่ 5) ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านทุ่งวัว
    บ้านทุ่งวัว (หมู่ 6) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านสระด่าง
    บ้านสระด่าง (หมู่ 8) ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านพรงสน
    บ้านพรงสน (หมู่ 8) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกผาสุข
    บ้านโคกผาสุข (หมู่ 12) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    บ้านเขาจันทร์ (หมู่ 9) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกตะเคียนงาม
    บ้านโคกตะเคียนงาม (หมู่ 3) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองประโยชน์
    บ้านหนองประโยชน์ (หมู่ 6) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังหิน
    บ้านวังหิน (หมู่ 4) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
222-2-52
2543 ป่าชุมชนบ้านศรีเจริญทอง
    บ้านศรีเจริญทอง (หมู่ 10) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-81
2543 ป่าชุมชนบ้านหาดมะกอก
    บ้านหาดมะกอก (หมู่ 2) ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนม่วง
    บ้านโนนม่วง (หมู่ 9) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-3-64
2543 ป่าชุมชนบ้านสัปโคน
    บ้านสัปโคน (หมู่ 4) ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่
    บ้านซับใหญ่ (หมู่ 18) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองผักขม
    บ้านคลองผักขม (หมู่ 8) ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองวังจิก
    บ้านคลองวังจิก (หมู่ 8) ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
129-0-29
2543 ป่าชุมชนบ้านมิตรสัมพันธ์
    บ้านมิตรสัมพันธ์ (หมู่ 13) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสลองคอง
    บ้านสลองคอง (หมู่ 3) ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านล็อคเก้า
    บ้านล็อคเก้า (หมู่ 1) ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสว่าง
    บ้านทุ่งสว่าง (หมู่ 8) ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าแก้ว
    บ้านหนองหญ้าแก้ว (หมู่ 9) ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำฝน
    บ้านวังน้ำฝน (หมู่ 4) ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหางกรวด
    บ้านหางกรวด (หมู่ 6) ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2543 ป่าชุมชนบ้านนางลือ
    บ้านนางลือ (หมู่ 2) ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2543 ป่าชุมชนบึงตาครุฑ
    บ้านท่าแร่ (หมู่ 3) ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    บ้านหนองหอย (หมู่ 3) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านภิรมย์สุข
    ภิรมย์สุข (หมู่ 9) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลม ป่าเขาหลัก จ.ชัยนาท
707-2-47
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
    บ้านทุ่งโพธิ์ (หมู่ 1) ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2543 โครงการป่าชุมชนบริเวณสนง.อบต.หนองยาว
    บ้านหนองยาว (หมู่ 1) ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเกตุเพชร
    บ้านเกตุเพชร (หมู่ 2) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-3-18
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาไม้โค่น
    บ้านเขาไม้โค่น (หมู่ 8) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
356-3-69
2543 โครงการป่าชุมชนค่ายลูกเสือเก่าวัดพระพุทธฉาย
    บ้านพุทธฉาย (หมู่ 1) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าไม้พระฉาย
    บ้านป่าไม้พระฉาย (หมู่ 7) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระฉาย จ.สระบุรี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-2-13
2543 โครงการป่าชุมชนอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว
    บ้านเขาแก้ว (หมู่ 4) ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหินซ้อนเหนือ
    บ้านหินซ้อน (หมู่ 3) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
545-0-80
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหินซ้อนเหนือ
    บ้านหินซ้อนเหนือ (หมู่ 3) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
545-0-80
2543 โครงการป่าชุมชนเขาดิน
    บ้านเขาดิน (หมู่ 2) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-1-78
2543 ป่าชุมชนมาบป่ากุง
    หนองโป่ง (หมู่ 3) ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
360-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเป็ด
    หนองนกเป็ด (หมู่ 9) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
85-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองมะเขือน้อย
    หนองมะเขือน้อย (หมู่ 4) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
57-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองจาน
    หนองจาน (หมู่ 9) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,200-2-0
2543 ป่าชุมชนปลักอีแรต-โนนวัด
    บ้านปลักอีแรต (หมู่ ), บ้านโนนวัด (หมู่ ) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
105-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนหุ่ง
    โนนหุ่ง (หมู่ 4) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าบุณฑริก
    หนองแสง (หมู่ 7) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าบุณฑริก
    โพนงาม (หมู่ 1) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
650-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าบุณฑริก
    ส้มเสี้ยว (หมู่ 7) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าบุณฑริก
    อุดมชาติ (หมู่ 9) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าโสกชัน
    หาดน้อย (หมู่ 16) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
250-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคำไหล
    คำไหล (หมู่ 3) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าโสกชัน
    ทุ่งนกเขียน (หมู่ 11) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าโสกชัน
    หนองมะแซว (หมู่ 4) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหาด
    หาด (หมู่ 6) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    กุดพิมาน (หมู่ 11) ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 ป่าชุมชนมาบกราด
    ดอนใหญ่ (หมู่ 4) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
150-2-0
2543 ป่าชุมชนโคกกราดงาม
    โคกกระพี้ทอง (หมู่ 11) ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
152-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านซับไทรทอง
    ซับไทรทอง (หมู่ 13) ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
150-0-0
2543 ป่าชุมชนท่าวังไทร
    บ้านท่าวังไทร (หมู่ 2), บ้านบุกระทิง (หมู่ 17), บ้านวังไผ่ทอง (หมู่ 21) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
340-2-60
2543 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ไทรงาม (หมู่ 7) ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าหนองพรม-โคกผักหวาน
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 7) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
160-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าสาธาร
    หัวสระ (หมู่ 4) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
323-1-85
2543 ป่าชุมชนป่าหนองไผ่ หนองตะครอง
    ศิลาทอง (หมู่ 10) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
900-0-0
2543 ป่าชุมชนสาธาร
    หัวสระ (หมู่ 4) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
323-1-85
2543 ป่าชุมชนดอนโบสถ์
    หนองโพธิ์ (หมู่ 2) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
88-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าโคกเพ็ก
    มะค่างาม (หมู่ 4) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
350-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าโคกเ็พ็ก
    มะค่างาม (หมู่ 4) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเกาะแหลม
    เกาะแหลม (หมู่ 3) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
269-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าโคกรังจืด
    ไทยเจริญ (หมู่ 8) ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
61-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังแคน
    บ้านวังแคน (หมู่ 6) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังคูณ
    บ้านวังคูณ (หมู่ 17) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านมอเหนือ
    บ้านมอเหนือ (หมู่ 5) ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแก่นเท่า
    แก่นเท่า (หมู่ 5) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น
182-1-52
2543 ป่าชุมชนบ้านคอกคี
    คอกคี (หมู่ 9) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
639-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคอกคี หมู่ 10
    บ้านคอกคี (หมู่ 10) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่
    เหล่าใหญ่ (หมู่ 8) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำ จ.ขอนแก่น
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด
    ป่าชาด (หมู่ 2) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    ดงเย็น (หมู่ 12) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-1-28
2543 ป่าชุมชนบ้านสำโรง "โคกป่าช้า"
    สำโรง (หมู่ 12) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกุดดุก
    กุดดุก (หมู่ 3) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนายมและป่าบ้านกุดดุก จ.ขอนแก่น
167-1-56
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    หนองแสง (หมู่ 6) ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
183-3-74
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าพระยาณรงค์
    ท่าพระยาณรงค์ (หมู่ 4) ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-1-73
2543 ป่าชุมชนบ้านเมืองเพีย
    เมืองเพีย (หมู่ 1), เมืองเพีย (หมู่ 2), เมืองเพีย (หมู่ 8) ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกคูใหญ่ บ้านหินตั้ง
    หินตั้ง (หมู่ 7) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-3-90
2543 ป่าชุมชนวังทับควาย บ้านห้วยแร่
    ห้วยแร่ (หมู่ 7) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-2-90
2543 ป่าชุมชนโนนส้มมอ บ้านหนองนกเขียน
    หนองนกเขียน (หมู่ 5) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-2-71
2543 สร้างป่าน่าอยู่เพื่ออนุชนตำบลโนนทอง
    โนนข่า (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
771-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกห้วยเกิ้ง บ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 1) ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
524-2-74
2543 ป่าชุมชนโคกส้มป่อย บ้านทางขวาง
    ทางขวาง (หมู่ 1) ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-3-27
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงยาว
    หนองแวงยาว (หมู่ 1) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
744-2-94
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    หนองบัวแดง (หมู่ 5) ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
499-1-13
2543 ป่าชุมชนบ้านโสกใหญ่
    โสกใหญ่ (หมู่ 5) ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
307-0-30
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมะกรูด
    บ้านดงมะกรูด (หมู่ 7) ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยยางคำ
    บ้านห้วยยางคำ (หมู่ 11) ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2543 โครงการป่าชุมชมบ้านภูเขาเขิน
    บ้านภูเขาเขิน (หมู่ 8) ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนหนองแปน
    บ้านหนองแปน (หมู่ 8) ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
470-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดงพัฒนา
    บ้านดงพัฒนา (หมู่ 5) ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    บ้านโคกกลาง (หมู่ 5) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ
    บ้านหัวนาคำ (หมู่ 1) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
156-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตาดอึ้ง
    บ้านตาดอึ้ง (หมู่ 1) ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
138-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาขี้นาค
    บ้านนาขี้นาค (หมู่ 3) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านศรีบุญทัน
    บ้านศรีบุญทัน (หมู่ 11), บ้านศรีบุญทัน (หมู่ 11) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลาด
    บ้านหนองลาด (หมู่ 4) ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนหัวภู
    บ้านดอนงูเหลือม (หมู่ 7) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-0
2543 ป่าชุมชนดงภู
    บ้านผึ้ง (หมู่ 4), บ้านผึ้ง (หมู่ 14) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,093-2-0
2543 ป่าชุมชนดงภู
    บ้านเพียมาตร (หมู่ 3) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-0
2543 ป่าชุมชนดงภู
    บ้านเหล่าโดน (หมู่ 10) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
418-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนจาน
    บ้านดงแดง (หมู่ 9), บ้านด่าน (หมู่ 10) ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-2-0
2543 ป่าชุมชนดงแดง
    บ้านโนนสังข์ (หมู่ 8), บ้านหนองบ่อ (หมู่ 2) ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,837-2-0
2543 ป่าชุมชนโนนจาน
    บ้านคลีตุ่น (หมู่ 5), บ้านดงแดง (หมู่ 4), บ้านด่าน (หมู่ 1) ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27-0-0
2543 ป่าชุมชนดงใหญ่
    บ้านห้วย (หมู่ 3) ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
262-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนชาด
    บ้านหัวขัว (หมู่ 1) ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนชาด
    บ้านบัวหุ่ง (หมู่ 4), บ้านบัวหุ่ง (หมู่ 16), บ้านอีหนา (หมู่ 2), บ้านอีหนา (หมู่ 14) ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
165-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนลาน
    บ้านหมากยาง (หมู่ 3) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนลาน
    บ้านโนนลาน (หมู่ 8) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนลาน
    บ้านโนนแดง (หมู่ 10), บ้านม่วง (หมู่ 4) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-2-0
2543 ป่าชุมชนดงใหญ่
    บ้านจอมพระ (หมู่ 4), บ้านโนนสาวสวย (หมู่ 5) ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงป่าช้า
    หนองบ่อ (หมู่ 1) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนดงผักขา
    ท่าสนามชัย (หมู่ 13) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    ทัน (หมู่ 5) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    คำไฮ (หมู่ 4) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
175-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสีสุก
    นาผาย (หมู่ 5) ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,050-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสีสุก
    แก้งซาว (หมู่ 3) ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
575-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสีสุก
    อีต้อม (หมู่ 6) ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
714-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสีสุก
    หนองห้าง (หมู่ 7) ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
776-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงหนองครัว
    เม็กใหญ่ (หมู่ 4) ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงนาแก
    โนนธาตุ (หมู่ 5) ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกู่ทอง
    บ้านกู่ทอง (หมู่ 10) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 3) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อ
    บ้านค้อ (หมู่ 1) ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนยาว
    บ้านโนนยาว (หมู่ 7) ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านน้ำเที่ยง
    บ้านน้ำเที่ยง (หมู่ 2) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกกดู่
    บ้านกกดู่ (หมู่ 8) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแก้ว
    บ้านเขาแก้ว (หมู่ 15) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
58-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสะอาด
    บ้านศรีสะอาด (หมู่ 13) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีพัฒนา
    บ้านศรีพัฒนา (หมู่ 5) ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อซืน
    บ้านห้วยบ่อซืน (หมู่ 6) ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
900-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านซำกกค้อ
    บ้านซำกกค้อ (หมู่ 7) ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 12) ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านนาน้ำพราย (โนนสดใส หมู่ที่ 9)
    บ้านนาน้ำพราย (หมู่ 1), บ้านโนนสดใส (หมู่ 9) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
123-0-42
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนสดใส
    ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
123-0-42
2543 ป่าชุมชนบ้านนาแพง
    บ้านนาแพง (หมู่ 11) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหัวป่าห้า
    หัวป่าห้า (หมู่ 2) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางกว้าง
    ปางกว้าง (หมู่ 18) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยชมพู
    ห้วยชมพู (หมู่ 8) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 7) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเก๊ามะค่า
    เก๊ามะค่า (หมู่ 2) ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปากทางสะลวง
    ปากทางสะลวง (หมู่ 7) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันคะยอม
    สันคะยอม (หมู่ 2) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโฮ้งนอก
    โฮ้งนอก (หมู่ 10) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 2) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่แฝกใหม่
    แม่แฝกใหม่ (หมู่ 7) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์พัฒนา
    เจดีย์พัฒนา (หมู่ 11) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
530-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแพะเจดีย์
    แพะเจดีย์ (หมู่ 6) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองก้นครุ
    หนองก้นครุ (หมู่ 5) ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา
    เกษตรพัฒนา (หมู่ 15) ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังมน
    วังมน (หมู่ 4) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
312-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่แนต
    แม่แนต (หมู่ 8) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,025-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันป่าสัก
    สันป่าสัก (หมู่ 5) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางส้าน
    ปางส้าน (หมู่ 5) ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,562-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยหญ้าไซ
    ห้วยหญ้าไซ (หมู่ 4) ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปาง
    ปาง (หมู่ 1) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
656-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านศรีวิชัย
    ศรีวิชัย (หมู่ 10) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
612-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกใน
    แม่ป้อกใน (หมู่ 4) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,114-0-0
2543 ป่่าชุมชนบ้านหนองผำ
    ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-61.5
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าต้นงิ้ว
    ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง บ้านป่าบุก
    ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง บ้านป่าบุก (หมู่ 3) ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
6-1-48
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนหลวง บ้านดอนน้อย บ้านสันกอดู่
    ป่าชุมชนบ้านดอนหลวง บ้านดอนน้อย บ้านสันกอดู่ (หมู่ 7) ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
3-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    บ้านมะกอก (หมู่ 4) ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
5-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านร่องช้าง บ้านป่าสีเสียด บ้านสารภีชัย
    ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
11-2-35.2
2543 ป่าชุมชนบ้านไร่ดง
    ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
6-3-21.2
2543 ป่าชุมชนบ้านสันห้างเสือ
    ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า :
11-2-49.2
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีไตรภูมิ
    ศรีไตรภูมิ (หมู่ 12) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,026-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนห้วยรากไม้
    ห้วยรากไม้ (หมู่ 5) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนสองแควพัฒนา
    สองแควพัฒนา (หมู่ 5) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนนาเดา
    นาเดา (หมู่ 6) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 ป่าชุมชนนาไผ่
    นาไผ่ (หมู่ 4) ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนดง
    ดง (หมู่ 7) ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยอูน
    ห้วยอูน (หมู่ 2) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสาแพะ
    สาแพะ (หมู่ 3) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย จ.ลำปาง
7,047-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนห้วยข่อย
    ห้วยข่อย (หมู่ 3) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยก๊อด
    บ้านห้วยก๊อด (หมู่ 2) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
496-0-0
2543 ป่าชุมชนแม่ปะแพะ
    แม่ปะแพะ (หมู่ 2) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนแม่ปะหลวง
    แม่ปะหลวง (หมู่ 1) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องโน หมู่ที่ 6
    บ้านร่องโน (หมู่ 6) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอั้ว หมู่ที่ 5
    บ้านหนองอั้ว (หมู่ 5) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
446-1-6
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 1
    บ้านแก้งใหม่ (หมู่ 4) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
550-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทอง หมู่ที่ 10
    บ้านโพนทอง (หมู่ 10) ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง หมู่ที่ 8
    ภูพนังม่วง (หมู่ 8) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,267-1-12
2543 ป่าชุมชนโคกปะแหลม
    หนองโดน (หมู่ 1) ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-2-0
2543 ป่าชุมชนโคกปะแหลม
    อ้อยช้าง (หมู่ 7) ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-2-97
2543 ป่าชุมชนหนองกุดเวียน
    กุดเวียน (หมู่ 2) ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกโจด
    หนองขอน (หมู่ 3) ต.คันธารราษฏร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-2-0
2543 ป่าชุมชนโคกโจด
    ดอนดู่ (หมู่ 9) ต.คันธารราษฏร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-3-0
2543 ป่าชุมชนโคกโจด
    โคกก่อง (หมู่ 8) ต.คันธารราษฏร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหวาย
    หวาย (หมู่ 20) ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านแหย่ง
    แหย่ง (หมู่ 9) ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกโนนใหญ่
    กอก (หมู่ 19) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-3-16
2543 ป่าชุมชนโคกหนองไผ่
    เขวาใหญ่ (หมู่ 1) ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-2-0
2543 ป่าชุมชนดอนปู่ตาบ้านหลุบควัน-เมืองหงส์
    เมืองหงส์ (หมู่ 11) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2543 ป่าชุมชนดอนปู่ตาบ้านหนองผง
    หนองผง (หมู่ 8) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเปือยน้อย
    หนองเปือยน้อย (หมู่ 7) ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-2-0
2543 ป่าชุมชนป่าหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 7) ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
157-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนโคกสองคอง
    โคกกลาง (หมู่ 5) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนดอนแดง
    ไม้ล่าว (หมู่ 9) ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าช้าหนองไส้เทียน
    งูเหลือม (หมู่ 5) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนดงโสก
    ดงยาง (หมู่ 2) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-2-31
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    บ้านหนองแสงทุ่ง (หมู่ 8) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    สองพี่น้อง (หมู่ 5) ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    หนองใหญ่ (หมู่ 1) ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    บะเค (หมู่ 10) ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    หนองแวงน้อย (หมู่ 9) ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    งิ้ว (หมู่ 10) ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนโคกหนองน้ำขาว
    คำผักกูด (หมู่ 9) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    สุขสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ดงมัน (หมู่ 4) ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    ใหม่โชคชัย (หมู่ 6) ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
    วังใหญ่ (หมู่ 4) ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,238-1-46
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างช้าง-โคกสำราญ
    สร้างช้าง (หมู่ 1) ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกำแมด หมู่16
    กำแมด (หมู่ 16) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดหิน
    กุดหิน (หมู่ 15) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร
145-3-81
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกำแมด หมู่7
    กำแมด (หมู่ 7) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านมะพริก
    มะพริก (หมู่ 5) ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
33-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดู่
    ดู่ (หมู่ 6) ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านมะพริก จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าไฮ
    เหล่าไฮ (หมู่ 2) ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 1) ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านมะพริก จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
195-1-47
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
    ม่วงไข่ (หมู่ 8) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
303-1-37
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคำสร้างบ่อ ม.10
    คำสร้างบ่อ (หมู่ 10) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
160-2-69
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงเครือ
    เชียงเครือ (หมู่ 6) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-1-64
2543 ป่าชุมชนบ้านชีลองใต้
    ชีลองใต้ (หมู่ 6) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2 จ.ชัยภูมิ
180-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านชีลองเหนือ
    ชีลองเหนือ (หมู่ 4) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังเดือนห้า
    วังเดือนห้า (หมู่ 9) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสามพันตา
    สามพันตา (หมู่ 8) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านชีลองกลาง
    ชีลองกลาง (หมู่ 7) ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแจ้งน้อย
    แจ้งน้อย (หมู่ 5) ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
213-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองคอม
    กระพี้ (หมู่ 3) ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-0-0
2543 ป่าชุมชนลาดน้อย-ห้วยยาง
    บ้านห้วยยาง (หมู่ 4) ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
319-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยตะแคง
    บ้านห้วยตะแคง (หมู่ 6) ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2 จ.ชัยภูมิ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
273-0-0
2543 ป่าชุมชนแจ้งยาว
    แจ้งยาว (หมู่ 2) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองขาม-โคกหนองแห้ว-โคกหนองเกต
    หัวทะเล (หมู่ 1), หนองประดู่ (หมู่ 4), หัวสระเก่า (หมู่ 8), หัวสะพาน (หมู่ 10) ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
384-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน(หนองดง) (หมู่ 7) ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
218-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองเชือก
    บ้านหัวสระ (หมู่ 2) ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนเหลื่อม
    ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
177-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าช้าหนองบก
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 6) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2543 ป่าชุมชนโสกหัวควาย
    บ้านโคกม่วง (หมู่ 9) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าช้าหนองบก
    บ้านหนองสังข์ (หมู่ 6) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
16-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกโนนกลาง
    บ้านหนองแต้ (หมู่ 5) ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
200-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองห้าง
    บ้านซำมลนาก (หมู่ 3), บ้านสระแคน (หมู่ 8), บ้านสระปทุม (หมู่ 9) ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
145-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านภูเขาขาม
    บ้านภูเขาขาม (หมู่ 8) ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    บ้านหนองเม็ก (หมู่ 5) ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนไร่
    บ้านดอนไร่ (หมู่ 7) ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าก่อ
    บ้านป่าก่อ (หมู่ 4) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแมงดา
    บ้านหนองแมงดา (หมู่ 3) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    บ้านหนองลุมพุก (หมู่ 12) ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    บ้านนาคำ (หมู่ 4) ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเกษมสุข
    บ้านเกษมสุข (หมู่ 9) ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 2,3
    บ้านโสกใหญ่ (หมู่ 3), บ้านโสกใหญ่ (หมู่ 2) ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนหมู
    บ้านดอนหมู (หมู่ 5) ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาอุดม
    บ้านนาอุดม (หมู่ 3) ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย
    แพ็กเฟื้อย (หมู่ 5) ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    บ้านหนองหว้า (หมู่ 7) ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านปงใต้
    ปงใต้ (หมู่ 8) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนสำนักสงฆ์เขาแก้ว
    ใหม่พม่า (หมู่ 6) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาม่วง
    บ้านนาม่วง (หมู่ 6) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อสวกพัฒนา
    บ้านบ่อสวกพัฒนา (หมู่ 10) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-2-0
2543 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านน้ำโค้ง
    บ้านน้ำโค้ง (หมู่ 4) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำว้า
    บ้านน้ำว้า (หมู่ 5) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำพระทัย
    บ้านน้ำพระทัย (หมู่ 4) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำปูน
    บ้านน้ำปูน (หมู่ 1) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบอน
    บ้านบอน (หมู่ 1) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านนาวี
    บ้านนาวี (หมู่ 6) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า
    บ้านทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนไชย
    บ้านดอนไชย (หมู่ 3) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวน้ำ
    บ้านหัวน้ำ (หมู่ 5) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตีนตก
    บ้านตีนตก (หมู่ 4) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าภูปอบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-0-0
2543 ป่าชุมชนด่านสะคามบ้านป่านกขาบ
    บ้านป่านกขาบ (หมู่ 4) ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคำโพน
    คำโพน (หมู่ 6) ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 ป่าชุมชนอ่างมโนราห์บ้านดงสยาม
    บ้านดงสยาม (หมู่ 14) ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกใหญ่บ้านดอนสวรรค์
    บ้านดอนสวรรค์ (หมู่ 4) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
155-0-0
2543 ป่าชุมฃนโคกหนองผักหวานบ้านหนองกาว
    บ้านหนองกาว (หมู่ 5) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
83-2-0
2543 ป่าชุมชนโนนอิตาเลียนบ้านพุทธรักษา
    บ้านพุทธรักษา (หมู่ 4) ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2543 ป่าชุมชนด่านอ่างตะไก้บ้านโคกสนาม
    บ้านโคกสนาม (หมู่ 3) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2543 ป่าชุมชนภูท่าช้างบ้านโพนแพง
    บ้านโพนแพง (หมู่ 4) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,150-0-0
2543 ป่าชุมชนภูปอบ้านนาอุดม
    บ้านนาอุดม (หมู่ 10) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,753-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ (โคกคำบากบ้านไทยเจริญ)
    บ้านไทยเจริญ (หมู่ 9) ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
362-3-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองแสนพันบ้านนาบง
    บ้านนาบง (หมู่ 8) ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
221-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคำบก
    บ้านคำบก (หมู่ 8) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
825-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าภูน้อยบ้านหนองหญ้าปล้อง
    บ้านหนองหญ้าปล้อง (หมู่ 10) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าภูน้อยบ้านเหล่าภูพาน
    บ้านเหล่าภูพาน (หมู่ 4) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาเชือก
    บ้านนาเชือก (หมู่ 9) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2543 ป่าชุมชนหนองแคน
    บ้านหนองแคน (หมู่ 8) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    บ้านโพนทอง (หมู่ 12) ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านจำปา
    บ้านจำปา (หมู่ 5) ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
133-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านส้งเปือย
    ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านขัวก่าย
    ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 7) ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-0
2543 ป่าชุมชนโสกขุมเงิน
    บ้านแก้ง (หมู่ 3) ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองกุง
    บ้านดอนแดงน้อย (หมู่ 10) ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-2-0
2543 ป่าชุมชนหนองดินแดง
    บ้านสมสนุก (หมู่ 7) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
811-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาซอ
    บ้านนาซอ (หมู่ 1) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
    ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกห้วยแหน
    บ้านกุดเรือใหญ่ (หมู่ 2) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ 2
    ผึ้ง (หมู่ 2) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง(ป่าช้าไตรอุทิศ) หมู่ที่ 1
    ผึ้ง (หมู่ 1) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
328-0-0
2543 ป่าชุมชนหนองสูงแข้-หนองหวาย บ้านหนาด หมู่ที่ 11
    หนาด (หมู่ 11) ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 3
    โคกกุง (หมู่ 3) ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 8
    วังโพธิ์ (หมู่ 8) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 12
    วังโพธิ์ (หมู่ 8), วังโพธิ์ (หมู่ 8), วังโพธิ์ (หมู่ 8) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
653-2-5
2543 ป่าชุมชนบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5
    สร้างแป้น (หมู่ 5) ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 10
    หนองสังข์ (หมู่ 10) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 8
    หนองสังข์ (หมู่ 8) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 2
    หนองสังข์ (หมู่ 2) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาคู่ หมู่ที่ 2
    นาคู่ (หมู่ 2) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12
    โนนสะอาด (หมู่ 12) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนากระทึม หมู่ที่ 4
    นากระทึม (หมู่ 4) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2
    ท่าเรือ (หมู่ 2) ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5
    บะหว้า (หมู่ 5) ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบะหว้า หมู่ที่ 7
    บะหว้า (หมู่ 7) ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,122-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1
    ท่าเรือ (หมู่ 1), ท่าเรือ (หมู่ 1) ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
111-1-96
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยไห หมู่ที่ 11
    ห้วยไห (หมู่ 11) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยไห หมู่ที่ 4
    ห้วยไห (หมู่ 4) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านขว้างคลี หมู่ที่ 10
    ขว้างคลี (หมู่ 10) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าเป้ด
    บ้านเหล่าป่าเป้ด (หมู่ 11) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
24-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแก้ง หมู่ที่ 8
    แก้ง (หมู่ 8) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
277-0-87
2543 ป่าชุมชนบ้านเหล่าล้อม
    บ้านเหล่าล้อม (หมู่ 4) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
18-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาคำน้อย
    บ้านนาคำน้อย (หมู่ 6) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.มุกดาหาร
475-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4
    นาสองเหมือง (หมู่ 4) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
846-3-61
2543 ป่าชุมชนบ้านศรีชมภู หมู่ที่ 12
    ศรีชมภู (หมู่ 12) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
483-1-28
2543 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10
    นาอุดม (หมู่ 1), บ้านสมอะอาด (หมู่ 6), บ้านนาเจริญ (หมู่ 10) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
47-2-0
2543 ป่าชุมชนป่าช้า/ดอนปู่ตาบ้านห้วยทราย
    บ้านห้วยทราย (หมู่ 7) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
31-0-0
2543 ป่าชุมชนแหล่งหอยสมัยหิน
    บ้านนายอ (หมู่ 5) ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
39-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าห้วยคำ(ป่าช้า)
    บ้านท่าห้วยคำ (หมู่ 7) ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
20-0-0
2543 ป่าชุมชน(ป่าช้า) ดอนปู่ตา บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5
    บ้านโคกพัฒนา (หมู่ 5) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองหมู หมู่ที่ 5
    หนองหมู (หมู่ 5) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
1,128-1-58
2543 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล (ป่าช้า) หมู่ที่ 1
    บ้านนาสีนวล (หมู่ 1) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
6-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี(ป่าช้า)
    บ้านโพธิ์ศรี (หมู่ 2) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
12-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนก่อ (ป่าช้า) หมู่ที่ 1
    โนนก่อ (หมู่ 5) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
75-0-0
2543 ป่าชุมชนวัดป่าสุภัทราวาส บ้านคำชะอี
    บ้านคำชะอี (หมู่ 1) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
163-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกกไฮ
    บ้านกกไฮ (หมู่ 2) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,988-1-7
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตะเคียน
    บ้านวังตะเคียน (หมู่ 4) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านยางห้วยยะอุ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่ละเมา
    บ้านยางห้วยยะอุ (หมู่ 4) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา จ.ตาก
2,689-3-38
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยยะอุ
    บ้านห้วยยะอุ (หมู่ 1) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
1,310-0-84
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่พรสวรรค์
    บ้านใหม่พรสวรรค์ (หมู่ 6) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
166-0-80
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อ
    ปางถ่าน (หมู่ 8) ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเกาะน้อย
    เกาะน้อย (หมู่ 6) ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสารจิตร
    สารจิต (หมู่ 10) ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าวิเศษ
    ท่าวิเศษ (หมู่ 2) ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคีและบ้านสามหลัง
    สามหลัง (หมู่ 4), ใหม่สามัคคี (หมู่ 1), ใหม่สามัคคี (หมู่ 3), สามหลัง (หมู่ 5), สามหลัง (หมู่ 6), สามหลัง (หมู่ 7), ใหม่สามัคคี (หมู่ 2) ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
281-1-0
2543 ป่าชุมชนคลองตามุ่ย
    บ้านหล่ายโพธิ์ (หมู่ 7) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแขม
    บ้านหนองแขม (หมู่ 4) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบึงขาม
    บ้านปลักแรต (หมู่ 3) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดงโคกขาม
    บ้านดงโคกขาม (หมู่ 2) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปลักแรต
    บ้านปลักแรต (หมู่ 1) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองประดา
    บ้านประดา (หมู่ 8) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองเสวยซุง
    บ้านเสวยซุง (หมู่ 7) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองเตยไชยศรี
    บ้านคลองเตย (หมู่ 6) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2543 ป่าชุมชนริมคลองแพงพวย
    บ้านฟากคลอง (หมู่ 11) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแพงพวย
    บ้านหนองแพงพวย (หมู่ 8) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อ
    บ้านหนองอ้อ (หมู่ 7) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าชุมชนวัดรุ่งวิไลวราราม
    บ้านวัดแตน (หมู่ 5) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2543 ป่าชุมชนบึงหนองตาอินทร์
    บ้านหนองพยอม (หมู่ 4) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังแร่
    บ้านวังแร่ (หมู่ 3) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบางบ้า
    บ้านบางบ้า (หมู่ 1) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดาน
    บ้านดาน (หมู่ 2) ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดาน
    บ้านดาน (หมู่ 1) ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหาดมูลกระบือ
    บ้านหาดมูลกระบือ (หมู่ 6) ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองอุดม
    บ้านคลองอุดม (หมู่ 13) ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดงหวาย
    บ้านดงหวาย (หมู่ 3) ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินทราย
    บ้านเนินทราย (หมู่ 5) ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้อย
    บ้านห้วยน้อย (หมู่ 5) ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วงตะกวน
    บ้านห้วงตะกวน (หมู่ 8) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบึงน้อย
    บ้านบึงน้อย (หมู่ 10) ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบง
    บง (หมู่ 2) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังขอน
    วังขอน (หมู่ 2) ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนสบเป๊าะ
    สบเป๊าะ (หมู่ 3) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนไฟ
    ดอนไฟ (หมู่ 7) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านอุมลอง
    อุมลอง (หมู่ 4) ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนสมัย
    สมัย (หมู่ 1) ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเด่น
    เด่น (หมู่ 5) ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย
    แม่ตาลน้อย (หมู่ 8) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนข่วงกอม
    ข่วงกอม (หมู่ 9) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่า
    ท่า (หมู่ 5) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาอิน
    นาอิน (หมู่ 6) ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
600-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านฟากบึง
    ฟากบึง (หมู่ 4) ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาอิซาง( 3 แปลง)
    นาอิซาง (หมู่ 1) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
1,349-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านม่วงตาล
    ม่วงตาล (หมู่ 3) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
1,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคุ้ม
    คุ้ม (หมู่ 4) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า จ.อุตรดิตถ์
300-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าเขาสัก
    เขาสัก (หมู่ 10) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
700-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางวุ้น (พื้นที่ดำเนินการไม่มี เนื่องมาจากมีการเปลื่ยนแปลงหมู่บ้าน)
    ปางวุ้น (หมู่ 7) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าคาย
    ป่าคาย (หมู่ 3) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
335-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    บ้านเขาดิน (หมู่ 12) ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
433-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาน้อยพัฒนา
    บ้านเขาน้อยพัฒนา (หมู่ 5) ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหัวพลวง
    บ้านหัวพลวง (หมู่ 7) ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าปกติบ้านตุ๊กแก
    บ้านตุ๊กแก (หมู่ 3) ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าปกติบ้านนิคมเขาบ่อแก้ว
    บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว (หมู่ 3) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าปกติบ้านวังยิ้มแย้ม
    บ้านวังยิ้มแย้ม (หมู่ 15) ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนพลวง
    บ้านดอนพลวง (หมู่ 3) ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าปกติบ้านมาบแก
    บ้านมาบแก (หมู่ 3) ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินคล้อ
    บ้านเนินคล้อ (หมู่ 6) ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินพยอม
    บ้านเนินพยอม (หมู่ 5) ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-1-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกาหลง
    บ้านหนองกาหลง (หมู่ 4) ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองปลาไหล
    บ้านหนองปลาไหล (หมู่ 9) ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
625-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
    บ้านหนองไม้แก่น (หมู่ 3) ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนตำบลหูช้าง
    บ้านซับฝาเรือน (หมู่ 12), บ้านร่องมะดูก (หมู่ 1), บ้านหูช้าง (หมู่ 4) ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองชะนีบน
    บ้านคลองชะนีบน (หมู่ 3) ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
    บ้านทรัพย์สมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ป่าแดง (หมู่ 14) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
170-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองกอง
    หนองกอง (หมู่ 4) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,970-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองกอง (แปลงที่ 1-2)
    หนองกอง (หมู่ 10) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางขนุน (แปลงที่ 1-3)
    บ้านปางขนุน (หมู่ 6) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,210-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านใหม่นาบ่อคำ
    ใหม่นาบ่อคำ (หมู่ 16) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
1,600-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยกลุ่ม
    ห้วยกลุ่ม (หมู่ 11) ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
35-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาชุมแสง
    บ้านเขาชุมแสง (หมู่ 15) ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
306-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแดน
    หนองแดน (หมู่ 2) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
691-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านไร่พิจิตร
    ไร่พิจิตร (หมู่ 15) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
3,873-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านมอเสือดุ
    มอเสือดุ (หมู่ 3) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
450-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ท่าตะกู
    บ้านไร่ท่าตะกู (หมู่ 6) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
473-3-37
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพุสะแก
    บ้านพุสะแก (หมู่ 11) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
460-0-30
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไม้แดง
    บ้านท่าไม้แดง (หมู่ 3) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำโจน
    บ้านน้ำโจน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-2-68
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพะยวบ
    บ้านแม่พะยวบ (หมู่ 8) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,548-3-67
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ยะ
    บ้านแม่ยะ (หมู่ 7) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
172-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านปูน
    บ้านปูน (หมู่ 6) ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-2-46
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    บ้านใหม่สามัคคีธรรม (หมู่ 8) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน
    บ้านแม่ระวาน (หมู่ 5) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
181-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบง ม.8
    บ้านห้วยบง (หมู่ 8) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยบง ม.7
    บ้านห้วยบง (หมู่ 7) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-1-50
2543 ป่าชุมชนบ้านสักหลง
    สักหลง (หมู่ 10) ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ห้วยโป่ง (หมู่ 6) ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านน้ำก้อเศษ
    น้ำก้อเศษ (หมู่ 10) ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองดินดำ
    หนองดินดำ (หมู่ 10) ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินคณธา
    เนินคณธา (หมู่ 8) ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเกษมสุข
    บ้านเกษมสุข (หมู่ 8) ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
750-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแจงตะวันออก
    หนองแจงตะวันออก (หมู่ 2) ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดงก้านตาล
    ดงก้านตาล (หมู่ 16) ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังไทรทองเหนือ
    วังไทรทองเหนือ (หมู่ 7) ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน
    บ้านเขาหัวคน (หมู่ 4) ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2543 ป่าชุมชนเขารัง
    เขารัง (หมู่ 7) ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2543 ป่าชุมชนเขาล้าน
    เขาล้าน (หมู่ 9) ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
437-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะไม้ไผ่
    บ้านเกาะไม้ไผ่ (หมู่ 3) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเฒ่า
    บ้านเขาเฒ่า (หมู่ 3) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนบ้านรมณีย์
    บ้านรมณีย์ (หมู่ 1) ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางรัก และป่าเขาบางใหญ่ จ.พังงา
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าควนโต๊ะหลา และป่าแหลมซำ
    บ้านบางจันทร์ (หมู่ 7) ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนโต๊ะหลา และป่าแหลมซำ จ.พังงา
100-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน ในเขตป่าถาวรป่าควนหน้าบ้านและป่าควนช้างตาย
    บ้านวัดเขา (หมู่ 10) ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
900-0-0
2543 โครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนบ้านเมืองใหม่
    บ้านเมืองใหม่ (หมู่ 1) ต.เกาะตาชัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบางแดด
    บางแดด (หมู่ 7) ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกเลือด
    บ้านโคกเลือด (หมู่ 7) ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนโครงการทับปุด จ.พังงา
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองจูด
    บ้านคลองจูด (หมู่ 5) ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านควน
    บ้านควน (หมู่ 4) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไทร
    บ้านท่าไทร (หมู่ 7) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านนาใน
    บ้านนาใน (หมู่ 4) ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
334-2-84
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพุฒ
    บ้านพุฒ (หมู่ 3) ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโพรงมัย
    บ้านโพรงมัย (หมู่ 2) ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
475-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านนางแก้ว
    บ้านนางแก้ว (หมู่ 5) ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโรงกระเบื้อง
    บ้านโรงกระเบื้อง (หมู่ 6) ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านควนสมานมิตร
    บ้านควนสมานมิตร (หมู่ 7) ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตาขุน
    บ้านตาขุน (หมู่ 4) ต.เขาวง อ.บ้านขุนตาล จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบางปรุ
    บ้านบางปรุ (หมู่ 6) ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบางลึก
    บ้านบางลึก (หมู่ 5) ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเหนือท่า
    บ้านเหนือท่า (หมู่ 4) ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยชัน
    บ้านห้วยชัน (หมู่ 5) ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหานเพชร
    บ้านหานเพชร (หมู่ 6) ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านวิหาร
    บ้านวิหาร (หมู่ 4) ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านบางแก้วใหญ่
    บ้านบางแก้วใหญ่ (หมู่ 2) ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    บ้านคอกช้าง (หมู่ 2) ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านผาพิง
    บ้านผาพิง (หมู่ 1) ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
40-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    บ้านทองหลาง (หมู่ 3) ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเปอร์ จ.ระนอง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตรอกปรือ
    บ้านตรอกปรือ (หมู่ 4) ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยไทร
    บ้านห้วยไทร (หมู่ 2) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    บ้านปากคลอง (หมู่ 7) ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านยางฆ้อ
    บ้านยางฆ้อ (หมู่ 7) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบิ่น
    บ้านทุ่งบิ่น (หมู่ 5) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสวนใต้
    สวนใต้ (หมู่ 7) ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกรายทอง
    บ้านกรายทอง (หมู่ 9) ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า :
87-2-1
2543 ป่าชุมชนบ้านแหลมยาง
    ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
502-0-64
2543 ป่าชุมชนบ้านบ่อเมา
    บ่อเมา (หมู่ 6) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนเขานมใต้
    เขาค่าง (หมู่ 5) ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขากระชาย
    เขากระชาย (หมู่ 11) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าชุมชนเขาปากกว้าง
    เกาะตาพุด (หมู่ 4) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
720-0-46
2543 ป่าชุมชนเขาชะงุ้ม
    เขาชะงุ้ม (หมู่ 6) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
276-0-80
2543 ป่าชุมชนเขาแหลม
    บ่อน้ำออก (หมู่ 1) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
450-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองขอน
    หนองขอน (หมู่ 4) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านพุไม้แดง
    พุไม้แดง (หมู่ 5) ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 4) ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-0-52
2543 ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์
    วังสิงห์ (หมู่ 2) ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
1,638-1-94
2543 ป่าชุมชนบ้านหาดงิ้ว
    หาดงิ้ว (หมู่ 5) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านพุหว้า
    พุหว้า (หมู่ 7) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาพัง
    เขาพัง (หมู่ 3) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองปลา แปลง 1-3
    หนองปลา (หมู่ 2) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-3-19
2543 ป่าชุมชนบ้านวังกระแจะ
    วังกระแจะ (หมู่ 6) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
303-0-60
2543 ป่าชุมชนบ้านแก่งระเบิด
    แก่งระเบิด (หมู่ 4) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
585-2-49
2543 ป่าชุมชนบ้านร่องไฮ
    บ้านร่องไฮ (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,268-2-0
2543 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่
    บ้านเหยี่ยน (หมู่ 7) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,061-2-0
2543 ป่าชุมชนตำบลห้วยข้าวก่ำ (บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ)
    บ้านห้วยข้าวก่ำ (หมู่ 4) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,050-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านจุนพัฒนา
    บ้านจุนพัฒนา (หมู่ 8) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเซี๊ยะ
    บ้านเซี๊ยะ (หมู่ 4) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
615-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่วังช้าง
    บ้านแม่วังช้าง (หมู่ 1) ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปี้
    บ้านปี้ (หมู่ 1), บ้านปี้ (หมู่ 10) ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
945-0-0
2543 ป่าชุมชนพระธาตุดอยคำ
    บ้านสบสา (หมู่ 5) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
273-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง
    บ้านเนินสายกลาง (หมู่ 11) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบ่อน้อย
    บ้านปอน้อย (หมู่ 4) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
434-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหล่ายพัฒนา
    บ้านหล่ายพัฒนา (หมู่ 3) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
292-0-0
2543 ป่าชุมชนพระธาตุภูปอ (ป่าชุมชนบ้านหนองกลาง)
    บ้านหนองกลาง (หมู่ 7) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
480-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบ่อตอง
    บ้านบ่อตอง (หมู่ 9) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมอก
    บ้านทุ่งมอก (หมู่ 5) ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
734-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินสมบรูณ์
    บ้านเนินสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
184-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่พริก
    บ้านแม่พริก (หมู่ 5) ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านต้นฝาง
    บ้านต้นฝาง (หมู่ 5) ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย
    บ้านหนองท่าควาย (หมู่ 7) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
740-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    แม่จว้าเหนือ (หมู่ 3) ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้า
    บ้านแม่จว้า (หมู่ 3) ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านธาตุภูซาง
    บ้านธาตุภูซาง (หมู่ 10), บ้านธาตุภูซาง (หมู่ 10) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
98-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเลา
    บ้านหนองเลา (หมู่ 8), บ้านหนองเลา (หมู่ 8) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    บ้านผาลาด (หมู่ 7), บ้านผาลาด (หมู่ 7) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านร่องปอ
    บ้านร่องปอ (หมู่ 14) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
970-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนชุม (แปลงที่1-2)
    บ้านดอนชุม (หมู่ 21) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขื่อนแก้ว
    บ้านเขื่อนแก้ว (หมู่ 9) ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหัวดอย
    บ้านหัวดอย (หมู่ 6) ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันเจริญ
    สันเจริญ (หมู่ 11) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,229-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ไร่ (หมู่ 7) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,005-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอยจัน
    ดอยจัน (หมู่ 1) ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองเขียว-ห้วยโค้ง
    หนองเขียว (หมู่ 10) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสันขี้เหล็ก
    สันขี้เหล็ก (หมู่ 2) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
205-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านลังกา
    ลังกา (หมู่ 4) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านยายเหนือ
    บ้านยายเหนือ (หมู่ 2) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านผาแล
    บ้านผาแล (หมู่ 6) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางหัด
    ปางหัด (หมู่ 2) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคำ
    บ้านทุ่งคำ (หมู่ 2) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-3-12
2543 ป่าชุมชนบ้านต้าร่องไผ่
    บ้านร่องไผ่ (หมู่ 12) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2543 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน บ้านพระเนตร
    บ้านพระเนตร (หมู่ 8) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์
    บ้านเจดีย์ (หมู่ 5) ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอยชมภู
    บ้านดอยชมภู (หมู่ 7) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,120-0-0
2543 ป่าชุมชนดงพลับพลา
    ห้วยส้านพลับพลา (หมู่ 5) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโป่งแพร่ (แปลงที่1-2)
    บ้านโป่งแพร่ (หมู่ 3) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-0-0
2543 ป่าชุมชนสันหนองบัว
    ป่าซางใต้ (หมู่ 2) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2543 ป่าชุมชนห้วยหม้อต่อม(บ้านป่าซางเหนือ)
    บ้านป่าซางเหนือ (หมู่ 1) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโป่งชัย (แปลงที่1-2)
    บ้านโป่งชัย (หมู่ 13) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยขี้เหล็กกลาง (แปลงที่1-2)
    บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง (หมู่ 11) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-3-0
2543 ป่าชุมชนดอยห้วยหมอปลา
    บ้านนาเจริญ (หมู่ 9) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าลัน
    บ้านป่าลัน (หมู่ 5) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าเฮี้ย
    บ้านป่าเฮี้ย (หมู่ 4) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าดอยหนองเขียว
    ป่าแดงผ่านศึก (หมู่ 3) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา (ป่าเส้าถี่)
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 6) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะกอก (แปลงที่ 1-2)
    ทุ่งมะกอก (หมู่ 13) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
235-2-55
2543 ป่าชุมชนบ้านไม้ฮุง
    ไม้ฮุง (หมู่ 5), ไมฮุง (หมู่ 5) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแก่นฟ้า
    แก่นฟ้า (หมู่ 2) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหว้วยโป่งกาน
    บ้านห้วยโป่งกาน (หมู่ 6) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่อูคอ
    แม่อูคอ (หมู่ 6) ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางตอง
    ปางตอง (หมู่ 3) ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,400-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคำสุข
    คำสุข (หมู่ 1) ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองตายาย
    บ้านหนองตายาย (หมู่ 3) ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าปกติบ้านหัวโป่ง
    บ้านหัวโป่ง (หมู่ 6) ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนคลองลำลุง
    บ้านไสชมภู่ (หมู่ 5) ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านศาลาหนองบัว
    บ้านศาลาหนองบัว (หมู่ 1) ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านตะแพน
    บ้านตะแพน (หมู่ 2) ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหลักสิบ
    บ้านหลักสิบ (หมู่ 5) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งเศรษฐี
    บ้านทุ่งเศรษฐี (หมู่ 12) ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านลำธาร
    บ้านลำธาร (หมู่ 6) ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านตรัง
    บ้านตรัง (หมู่ 2) ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-39
2543 ป่าชุมชนบ้านลูกไม้ไผ่
    บ้านลูกไม้ไผ่ (หมู่ 1) ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-40
2543 ป่าชุมชนบ้านแลแว๊ะ
    บ้านแลแว๊ะ (หมู่ 2) ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-1-28
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนสำนักสงฆ์โค้งสวรรค์
    เขาย้อยบน (หมู่ 2) ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านพุม่วง
    บ้านพุม่วง (หมู่ 6) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
2-0-0
2543 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนสำนักสงฆ์เขากระทิง
    บ้านอ่างศิลา (โป่งดำ) (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,378-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยรางโพธิ์
    ห้วยรางโพธิ์ (หมู่ 6) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
128-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังหิน
    วังหิน (หมู่ 5) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนวัดเขาชมพู
    ท่าตะคร้อ (หมู่ 2) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพุบอน
    บ้านพุบอน (หมู่ 6) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
82-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านสามเรือน
    บ้านสามเรือน (หมู่ 4) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,542-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองไก่เถื่อน
    หนองไก่เถื่อน (หมู่ 4) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
668-2-0
2543 ป่าขุมชนบ้านหนองหิน
    หนองหิน (หมู่ 2) ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาตาปะขาว
    นาตาประขาว (หมู่ 2) ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดอนสง่า
    ดอนสง่า (หมู่ 8) ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนวัดเขาดิน
    เขาดิน (หมู่ 3) ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนวัดหนองจันทร์
    หนองจันทร์ (หมู่ 2) ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสีเสียด
    ทุ่งสีเสียด (หมู่ 8) ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    บ้านหน้าเขา (หมู่ 6) ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ฯ บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเชียรใหญ่
    บ้านดอนโรง (หมู่ 8) ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ป่าอ่าวกราย บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลนาไม้ไผ่
    บ้านวังยาว (หมู่ 7) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ป่าไสเกาะธง บ้านบนควน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร
    บ้านบนควน (หมู่ 5) ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯป่าดอนทรายและป่ากลอง บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง
    บ้านดอนสำโรง (หมู่ 3) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนฯป่าทุ่งทับควาย บ้านทับควาย หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน
    บ้านทับควาย (หมู่ 8) ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าพรุ
    บ้านท่าพรุ (หมู่ 5) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน จ.กระบี่
1,785-3-96
2543 ป่าชุมชนคลองย่านบ้า
    ทุ่งโหรง (หมู่ 7) ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
11-0-0
2543 ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์เกาะกลาง
    บ้านเกาะกลาง (หมู่ 2) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหน้าถ้ำ
    หน้าถ้ำ (หมู่ 7) ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    ถ้ำเสือ (หมู่ 5) ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
149-0-37
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองทราย
    คลองทราย(แหลมสัก) (หมู่ 3) ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-1-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวถิน
    บ้านหัวถิน (หมู่ 4) ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหน้าเมือง
    บ้านหน้าเมือง (หมู่ 3) ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
18-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพังยาง
    บ้านพังยาง (หมู่ 2) ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านสามี
    บ้านสามี (หมู่ 1) ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านยางเอน
    บ้านยางเอน (หมู่ 2) ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่าวทึง
    บ้านอ่าวทึง (หมู่ 4) ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองท่าแตง
    บ้านคลองท่าแตง (หมู่ 5) ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพร้าว
    บ้านพร้าว (หมู่ 4) ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าเสม็ดขาว
    บ้านโคกขาม (หมู่ 1) ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
165-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวควน
    บ้านหัวควน (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพรุจูด
    บ้านพรุจูด (หมู่ 2) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดุหุน
    บ้านดุหุน (หมู่ 3) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่หลวง
    บ้านไร่หลวง (หมู่ 3) ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านพรุกาบแดง
    พรุกาบแดง (หมู่ 7) ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบาโงตา
    บาโงตา (หมู่ 1) ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยสุข
    บ้านไทยสุข (หมู่ 8) ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานเฉลิมพระเกียติฯ
    บ้านไอร์จาดา (หมู่ 8) ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่ดง
    แม่ดง (หมู่ 5) ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านท่า
    บ้านท่า (หมู่ 11) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกสะตอ
    โคกสะตอ (หมู่ 7) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 3) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์บาลอ
    บ้านไอร์ซือเระ (หมู่ 3) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำวน
    บ้านน้ำวน (หมู่ 1) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองลาว (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองลาว (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
707-0-0
2543 ป่าชุมชนม่อนโบสถบ้านห้วยแก้วหลวง
    บ้านห้วยแก้วหลวง (หมู่ 3) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
206-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าควนเร็จ บ้านพิกุลลอย ม.6 ต.นาท่ามใต้
    บ้านพิกุลลอย (หมู่ 6) ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าควนโปจา
    บ้านเหนือคลอง (หมู่ 1) ต.คลองลุ อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
67-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบาลูกายาอิง
    บาลูกายาอิง (หมู่ 2) ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำดำ
    บ้านห้วยน้ำดำ (หมู่ 4) ต. อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านลานข่อย
    บ้านลานข่อย (หมู่ 1) ต. อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
 
รวม
180,190-0-84.1 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :