หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 700 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2544 ป่าชุมชนบ้านชอนกาเหว่า
    บ้านชอนกาเหว่า (หมู่ 4) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
348-2-83
2544 ป่าชุมชนพุลำใย
    พุลำใย (หมู่ 5) ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-3-12
2544 ป่าชุมนบ้านบางคุณฑี
    บางคุณฑ๊ (หมู่ 8) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 7) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทองเลื่อน
    ทองเลื่อน (หมู่ 11) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-1-67
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกา
    วังกา (หมู่ 6) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-61
2544 ป่าชุมชนโสกบก
    โสกบก (หมู่ 4) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    สระแก้ว (หมู่ 6) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านส้มโฮง
    ส้มโฮง (หมู่ 11) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-88
2544 ป่าชุมชนหนองเกวียนหล่ม
    หนองบัวลอง (หมู่ 10) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
649-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประชาสามัคคี
    ประชาสามัคคี (หมู่ 9) ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
172-2-15
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งไผ่
    ทุ่งไผ่ (หมู่ 5) ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,460-3-89
2544 ป่าชุมชนหนองไผ่ล้อม
    หนองไผ่ล้อม (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-2-82
2544 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    ทองหลาง (หมู่ 3) ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
354-1-70
2544 ป่าชุมชนบ้านแดงใหญ่
    แดงใหญ่ (หมู่ 1) ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
449-0-38
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    หัวตะพาน (หมู่ 11) ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
312-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    หัวตะพาน (หมู่ 5) ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขวาว
    ขวาว (หมู่ 12) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
381-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำพุก
    ลำพุก (หมู่ 14) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกะเพอโร
    กะเพอโร (หมู่ 7) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปะปูล
    ปะปูล (หมู่ 13) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
431-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกจราบ
    โคกจราบ (หมู่ 8) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
337-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโชค
    โชค (หมู่ 1) ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
337-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอังกัญโพธิ์
    อังกัญโพธิ์ (หมู่ 4) ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำดวน
    ลำดวน (หมู่ 7) ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปราสาทเบง
    ปราสาทเบง (หมู่ 7) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกกลางสามัคคี
    โคกกลางสามัคคี (หมู่ 5) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาลดำ
    ตาลดำ (หมู่ 5) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาลหมัน
    ตาลหมัน (หมู่ 8) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสมอ
    หนองสมอ (หมู่ 6) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาหินแท่น
    เขาหินแท่น (หมู่ 10) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาผักกูด
    เขาผักกูด (หมู่ 7) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองคุย
    หนองคุย (หมู่ 5) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเขิน
    หนองเขิน (หมู่ 5) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสำนักตาเสือ
    สำนักตาเสือ (หมู่ 2) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องลม
    ช่องลม (หมู่ 10) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางเอน
    ยางเอน (หมู่ 6) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
63-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้อยหัว
    ห้อยหัว (หมู่ 8) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปากแพรก
    ปากแพรก (หมู่ 5) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าใต้
    ท่าใต้ (หมู่ 5) ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
814-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อ
    หนองอ้อบน (หมู่ 3) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าระม้า
    ท่าระม้า (หมู่ 10) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพญาล่าง
    พญาล่าง (หมู่ 8) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
82-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเกาะสาน
    เกาะสาน (หมู่ 6) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบอน
    ทุ่งบอน (หมู่ 1) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระโอ่ง
    สระโอ่ง (หมู่ 9) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฉมัน
    ฉมัน (หมู่ 2) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังดาบ
    วังดาบ (หมู่ 4) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนาโรง
    หนองนาโรง (หมู่ 7) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองครกบน
    คลองครกบน (หมู่ 6) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
122-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่าวกรูด
    อ่าวกรูด (หมู่ 3) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
422-2-58
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านร่วมสุข
    บ้านร่วมสุข (หมู่ 6) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านรื่นรมย์สามัคคี
    รื่นรมย์สามัคคี (หมู่ 9) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระบอก
    ทุ่งกระบอก (หมู่ 7) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตรอกเกษร
    ตรอกเกษร (หมู่ 2) ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางกระดาน
    บางกระดาน (หมู่ 4) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    โปร่งเจริญ (หมู่ 12) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่างเตย
    อ่างเตย (หมู่ 9) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-0-19
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองมะหาด
    คลองมะหาด (หมู่ 14) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-1-72
2544 ป่าชุมชนบ้านเขากล้วยไม้
    เขากล้วยไม้ (หมู่ 14) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
527-3-82
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง
    ร่มโพธิ์ทอง (หมู่ 7) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,350-0-0
2544 ป่าชุมชนเกาะลอย (วัดเขาน้อย)
    เขาน้อย (หมู่ 3) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
148-2-45
2544 ป่าชุมชนป่าเขาไม้แก้ว
    เขาไม้แก้วพัฒนา (หมู่ 3) ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
181-0-50
2544 ป่าชุมชนบ้านตรอกเนียม
    ตรอกเนียม (หมู่ 1) ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-45
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเลิง
    หนองเลิง (หมู่ 12) ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอินไตรย์
    บ้านอินไตรย์ (หมู่ 6) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
126-2-50
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองหอย
    คลองหอย (หมู่ 5) ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกะสัง
    กะสัง (หมู่ 8) ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไทยสามัคคี
    ไทยสามัคคี (หมู่ 4) ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง จ.สระแก้ว
252-1-55
2544 ป่าชุมชนบ้านซับม่วง
    ซับม่วง (หมู่ 2) ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประตูโขง
    ประตูโขง (หมู่ 10) ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทัพหลวง
    ทัพหลวง (หมู่ 7) ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแซร์ออ
    แซร์ออ (หมู่ 11) ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวใต้
    หนองบัวใต้ (หมู่ 4) ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไร่สามศรี
    ไร่สามศรี (หมู่ 3) ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา
    หนองหลักศิลา (หมู่ 5) ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
556-2-65
2544 ป่าชุมชนบ้านซับพังโพด
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
70-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับพงโพด
    ซับพงโพด (หมู่ 11) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-2-0
2544 ป่าชุมชนตำบลกุดโบสถ์
    บ้านกุดโบสถ์ (หมู่ 1), บ้านท่าเยี่ยม (หมู่ 2), บ้านหนองลุมปุ๊ก (หมู่ 3), บ้านโคกเตาเหล็ก (หมู่ 4), บ้านสมบัติเจริญ (หมู่ 6), บ้านหนองแดง (หมู่ 7), บ้านโคกโจด (หมู่ 8), บ้านดอนโบสถ์ (หมู่ 9), บ้านใหม่โนนทอง (หมู่ 11), บ้านดอนไร่ (หมู่ 12), บ้านสมบัติพัฒนา (หมู่ 13), บ้านหนองบัวแดง (หมู่ 14), บ้านเตาเหล็กท่าช้าง (หมู่ 15), บ้านดอนโบสถ์พัฒนา (หมู่ 16) ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
1,302-3-5
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
    โนนแดง (หมู่ 4) ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโครงการรถไฟเมืองคง และป่าบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 2) ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 1) ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
287-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเที่ยงแท้
    เที่ยงแท้ (หมู่ 1) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกง
    หนองกง (หมู่ 11) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
670-1-14
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาไพร
    เขาไพร (หมู่ 9) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-2-16
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์
    ร่มโพธิ์ (หมู่ 11) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
293-1-36
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองยาวสูง
    หนองยาวสูง (หมู่ 1) ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 3) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-97
2544 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    วังยาง (หมู่ 8) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-3-70
2544 ป่าชุมชนบ้านบุใหญ่
    ป่าชุมชนบ้านบุใหญ่ (หมู่ 10) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า :
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 8) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-0-80
2544 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    บุใหญ่ (หมู่ 10) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-3-70
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแซง
    ทุ่งแซง (หมู่ 2) ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
711-0-62
2544 ป่าชุมชนบ้านบ่อโศก
    บ่อโศก (หมู่ 11) ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
339-3-99
2544 ป่าชุมชนบ้านพระพุทธบาทน้อย
    พระพุทธบาทน้อย (หมู่ 10) ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
604-0-35
2544 ป่าชุมชนบ้านหินแร่
    หนองอ้อ (หมู่ 8), หินแร่ (หมู่ 6) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
600-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองดู่
    หนองดู่ (หมู่ 10) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
608-3-60
2544 บ้านอ้อ-หนองเชือก-หนองอ้อ
    บ้านอ้อ (หมู่ 13), บ้านหนองเชือก (หมู่ 5), บ้านหนองอ้อ (หมู่ 8) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
623-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนรัง-ปอแดง
    โนนรัง (หมู่ 21), ปอแดง (หมู่ 10) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
87-3-17
2544 ป่าชุมชนโคกละหอก-โคกเขมร
    ช่องแมว แปลง 1-2 (หมู่ 3) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
420-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำเกิ่ง
    ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
288-0-26
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงน้ำคำ
    คำเกิ่ง (หมู่ 9) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
260-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำคำน้อย (แปลงที่ 1-4)
    ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,196-3-0
2544 ป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์-บ้านนาหนองล้ำ
    ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์บ้านนาหนองล้ำ
    ยางธาตุ (หมู่ 5) ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
250-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนหนองประทาย
    สมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
231-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนดงสวนหญ้า
    โนนตาล (หมู่ 4) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
220-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงทำเล
    นาโหนนน้อย (หมู่ 5) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
380-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าโนนหุ่ง
    นาโหนนเหนือ (หมู่ 2) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
310-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านโนนแดง
    โนนแดง (หมู่ 5) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านสร้างเม็ก
    สร้างเม็ก (หมู่ 4) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงป่าช้า
    สร้างขุนศรี (หมู่ 1) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านบ่งมั่ง
    บ่งมั่ง (หมู่ 7) ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าดงหนองอีเฒ่า
    ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านเหล่าแดง
    เหล่าแดง (หมู่ 8) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-67
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านกระบูน
    กระบูน (หมู่ 3) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 1) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-15
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงปู่ตา
    น้ำคำ (หมู่ 3) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
148-0-12
2544 ป่าชุมชนโคกหนองประดู่
    วังสนวน (หมู่ 6) ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
500-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองสะแกแปน
    หนองไทร (หมู่ 4), ไทรงาม (หมู่ 9) ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-75
2544 ป่าชุนชนหนองสระแกแปน
    ไทรงาม (หมู่ 9), หนองไทร (หมู่ 4) ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขามโนนสันติ
    ขามโนนสันติ (หมู่ 9) ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนอนุรักษ์โนนหญ้านาง
    โนนหญ้านาง (หมู่ 8) ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 9) ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
232-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกซาด-โคกรักษ์
    โคกซาด (หมู่ 9), โคกรักษ์ (หมู่ 11) ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
97-1-88
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    กู่ศิลาขันธ์ (หมู่ 4) ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
195-0-0
2544 ป่าชุมชนอ่างลูกนก
    หนองม่วงใหญ่ (หมู่ 1) ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
400-0-0
2544 ป่าชุมชนนาตะคุ
    นาตะคุ (หมู่ 6) ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
94-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองรัง
    เมืองรัง (หมู่ 3) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
90-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร-หนองโกสีย์
    หนองโกสีย์ (หมู่ 8), โคกเพชร (หมู่ 10) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
90-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองผักโพด
    หนองผักโพด (หมู่ 5) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
150-2-0
2544 ป่าชุมชนรังเตี้ย
    โคกพลวง (หมู่ 9) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองม่วงตาฮิง
    หนองม่วงตาฮิง (หมู่ 7) ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
150-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองหิน-หนองโน
    สองคร (หมู่ 4) ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน จ.นครราชสีมา
564-3-52
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสรวง
    หนองสรวง (หมู่ 1), หนองสรวงสามัคคี (หมู่ 6), หนองสรวงสันติสุข (หมู่ 9) ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-2-41
2544 ป่าชุมชนบ้านนากอก
    นากอก (หมู่ 1) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกม่วง
    โคกม่วง (หมู่ 4) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหินตั้ง
    บ้านหินตั้ง (หมู่ 7) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
272-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    บ้านสร้างแก้ว (หมู่ 1) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
227-0-86
2544 ป่าชุมชนป่าโคกภูดิน บ้านโนนฆ้อง
    บ้านโนนฆ้อง (หมู่ 2) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
75-2-56
2544 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
    บ้านหินฮาว (หมู่ 4) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
500-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกตลาดใหญ่ บ้านหัวบึง
    บ้านหัวบึง (หมู่ 5) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 5) ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล จ.ขอนแก่น, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา บ้านส้มป่อยใหญ่
    บ้านส้มป่อยใหญ่ (หมู่ 2) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-2-57
2544 ป่าชุมชนป่าช้า บ้านส้มป่อยน้อย
    บ้านส้มป่อยน้อย (หมู่ 3) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-23
2544 ป่าชุมชนป่าช้า บ้านหนองบัวน้อย
    บ้านหนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-58
2544 ป่าชุมชนโคกตลาดใต้ บ้านป่าเป้ง
    บ้านป่าเป้ง (หมู่ 8) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,179-0-24
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    บ้านหนองยาง (หมู่ 8) ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนนน้ำแบ่ง จ.ขอนแก่น
116-3-3
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    บ้านโนนสูง (หมู่ 14) ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง จ.ขอนแก่น
406-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 10) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง จ.ขอนแก่น
322-2-76
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 8) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแจ้งทับม้า
    บ้านแจ้งทับม้า (หมู่ 10) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
209-0-64
2544 ป่าชุมชนโคกบะวัด บ้านแก้งค้อ
    บ้านแก้งค้อ (หมู่ 2) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง แปลงที่ 3 จ.ขอนแก่น
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ห้วยบง (หมู่ 2) ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าไฮ
    ท่าไฮ (หมู่ 11) ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
188-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดูนเลา
    ดูนเลา (หมู่ 10) ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองนาซำ
    เมืองนาซำ (หมู่ 10) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดดู่
    กุดดู่ (หมู่ 4) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมะลูจรุง
    มะลูจรุง (หมู่ 5) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองทอง
    เมืองทอง (หมู่ 10) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-0
2544 จังหวัดวา
    จังหวัดวา (หมู่ 7) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอู่โลก
    อู่โลก (หมู่ 6) ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนทราย
    แดง (หมู่ 3) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าห้วยสำราญ แปลงที่ 3
    หว้าน (หมู่ 5) ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
850-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าห้วยสำราญ แปลงที่ 3
    ข้าวดอ (หมู่ 4) ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าแตงเซง
    แดนอุดม (หมู่ 11) ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าฝั่งขวาห้วยขยุง
    ทุ่งสว่าง (หมู่ 6), นารังกา (หมู่ 15), นารังกาใต้ (หมู่ 1), โนนพิทักษ์ (หมู่ 16) ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
273-1-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนทราย
    โนน (หมู่ 8) ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนทราย
    ซำ (หมู่ 5) ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโคกสะแบงน้อย
    น้ำคำ (หมู่ 11) ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโนนตะลองกอง
    จานแสนไชย (หมู่ 7), จานแสนไชย (หมู่ 10) ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าหนองพะเนา
    ปะโด๊ะ (หมู่ 8), พะเนา (หมู่ 9) ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าห้วยทาและป่าห้วยขะยุง
    เขิน (หมู่ 1), โนนสว่าง (หมู่ 6), โนนหนองสิม (หมู่ 3), โนนหนองสิม (หมู่ 5) ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
265-2-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    จานตะโนน (หมู่ 10) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
835-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    สำลาก (หมู่ 12) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
380-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    จานตะโนน (หมู่ 11) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
250-0-0
2544 ป่าชุมชนป่ากุดกระเสียนดงชี
    ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 11) ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจอกโนนภูทอง
    โนนภูทอง (หมู่ 4) ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    โนนสูง (หมู่ 8) ต.โคกม่วง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเชียงดา
    เชียงดา (หมู่ 1) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-3-42
2544 ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    สร้างแก้ว (หมู่ 4) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเสรีพัฒนา
    เสรีพัฒนา (หมู่ 5) ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยสีเสียด
    ห้วยสีเสียด (หมู่ 5) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาดอกคำ
    นาดอกคำ (หมู่ 2) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนตะวัน
    โนนตะวัน (หมู่ 14) ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาแปนใต้
    นาแปนใต้ (หมู่ 9) ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมีชัย
    มีชัย (หมู่ 2) ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงนกกก
    ดงนกกก (หมู่ 6) ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไร่พวย
    บ้านไร่พวย (หมู่ 4) ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า :
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนหมู
    ดอนหมู (หมู่ 5) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนขม
    ดอนขม (หมู่ 8) ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังนอง
    บ้านวังนอง (หมู่ 6) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 6 จ.มุกดาหาร
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย (ป่าภูอ่างเงิน)
    เหล่าน้อย (หมู่ 4) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหลุบปึ้ง
    บ้านหลุบปึ้ง (หมู่ 1) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 7 จ.มุกดาหาร
903-2-47
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบสามัคคี
    น้ำดิบสามัคคี (หมู่ 12) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองห่าย
    หนองห่าย (หมู่ 1) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันป่ายาง
    สันป่ายาง (หมู่ 2) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันป่าสัก
    สันป่าสัก (หมู่ 1) ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กกลวง
    ขี้เหล็กหลวง (หมู่ 6) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กน้อย
    ขี้เหล็กน้อย (หมู่ 1) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    ป่าแงะ (หมู่ 4) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าห้า
    ป่าห้า (หมู่ 9) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ป่าตึง (หมู่ 7) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    ป่าเหียง (หมู่ 1) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแพะประทาน
    แพะประทาน (หมู่ 7) ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเด่น-นาทราย
    เด่น-นาทราย (หมู่ 6) ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ห้วยโป่ง (หมู่ 11) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสันวิไล
    สันวิไล (หมู่ 9) ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
430-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งฝาง
    ทุ่งฝาง (หมู่ 6) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
150-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ต๋ำใต้
    แม่ต๋ำใต้ (หมู่ 10) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2544 ป่าขุมชนบ้านแม่กึ๊ด
    แม่กึ๊ด (หมู่ 1) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวง
    ห้วยหลวง (หมู่ 12) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
954-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่ายาว
    เหล่ายาว (หมู่ 4) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2544 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านปันเหนือ
    ปันเหนือ (หมู่ 4) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแป้นใต้
    แป้นใต้ (หมู่ 6) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
423-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสาเหนือ
    สาเหนือ (หมู่ 4) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
1,136-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบหก
    สบหก (หมู่ 2) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
470-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแป้นเหนือ
    แป้นเหนือ (หมู่ 1) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
481-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่สุก
    แม่สุก (หมู่ 1) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
1,388-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 6) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2544 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านสามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 5) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าแม่สุก-แม่สอย
    ศรีบุญเรือง (หมู่ 3) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านต่างคำ (แปลง 1-2)
    ต่างคำ (หมู่ 2) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
175-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    คำบอน (หมู่ 8) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    หนองหล่ม (หมู่ 3) ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
131-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองคูณ
    หนองคูณ (หมู่ 7) ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
226-3-9
2544 ป่าชุมชนบ้านโคก
    โคก (หมู่ 9) ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
176-3-89
2544 ป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 9) ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
176-3-89
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนมี้
    โนนมี้ (หมู่ 2) ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-3-4
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำจั้น
    น้ำจั่น (หมู่ 6) ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-91
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 7) ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตลาดเหนือ
    ตลาดเหนือ (หมู่ 13) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนากลาง
    นากลาง (หมู่ 12) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-1-44
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวสระ
    หัวสระ (หมู่ 8) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
162-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองขี
    หนองขี (หมู่ 7) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
114-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองโนใต้ แปลง 1,แปลง 2
    หนองโนใต้ (หมู่ 7) ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-0-38
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าจั่น
    เหล่าจั่น (หมู่ 13) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-1-46
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าจั่น
    เหล่าจั่น (หมู่ 5) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-1-44
2544 ป่าชุมชนบ้านนาฝาย แปลง1,แปลง 2
    นาฝาย (หมู่ 6) ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
50-3-59
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 3) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-2-74
2544 ป่าชุมชนบ้านหลุบควัน
    หลุบควัน (หมู่ 10) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
198-0-54
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 6) ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
144-3-88
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลุบ
    หนองหลุบ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขวา
    เขวา (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-3-41
2544 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์น้อย
    โพธิ์น้อย (หมู่ 6) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ท่าม่วง (หมู่ 3) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสวายโดด
    สวายโดด (หมู่ 8) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านภูดิน
    ภูดิน (หมู่ 10) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระบัว
    สระบัว (หมู่ 1) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสระแบง
    สระแบง (หมู่ 2) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงช้าง
    ดงช้าง (หมู่ 2) ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-3-47
2544 ป่าชุมชนบ้านหัวบ่อ
    หัวบ่อ (หมู่ 3) ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสนามชัย
    สนามชัย (หมู่ 10) ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 6) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    หนองแหน (หมู่ 7) ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
948-1-74
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    หนองแหน (หมู่ 1) ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโพนงามและป่าดงปอ จ.ยโสธร
4,038-1-97
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านแหล่งหนู
    แหล่งหนู (หมู่ 6) ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
331-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตุ
    หนองตุ (หมู่ 12) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดพันเขียว
    กุดพันเขียว (หมู่ 5) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านคูสองชั้น
    คูสองชั้น (หมู่ 4) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตุ
    หนองตุ (หมู่ 6) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านปลาปึ่ง
    ปลาปึ่ง (หมู่ 2) ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านช่องเม็ก
    ช่องเม็ก (หมู่ 16) ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านช่องเม็ก
    ช่องเม็ก (หมู่ 4) ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 10) ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านคึมยาว
    คึมยาว (หมู่ 7) ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางนาดี
    ยางนาดี (หมู่ 5) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนเขาหินเทิบ-เขาสมอฆ่า
    วังกำแพง (หมู่ 2) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,315-0-0
2544 ป่าชุมชนเขาท่างอย
    หนองอ้อ (หมู่ 1), โนนนาพวง (หมู่ 8) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
346-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาจอมจ้อง
    นาอินทร์แต่ง (หมู่ 4), หว้าเฒ่า (หมู่ 1), ชีบน (หมู่ 6) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2544 ป่าชุมชนวัดป่าปอแดง
    ป่าปอแดง (หมู่ 8) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับปลากั้ง
    ซับปลากั้ง (หมู่ 5) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำคำ
    ห้วยน้ำคำ (หมู่ 3) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนภูคำเป้า
    ห้วยคลองนา (หมู่ 9), หัวนาคำ (หมู่ 7) ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหลักแคน
    หลักแคน (หมู่ 9) ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญผล
    ใหม่เจริญผล (หมู่ 15) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,072-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายจีด
    บ้านวังอ้ายจีด (หมู่ 3) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
58-0-0
2544 ป่าชุมชนพนังใหญ่
    บ้านสำนักดูมกา (หมู่ 5) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
587-0-0
2544 ป่าชุมชนภูเขาคอก
    บ้านหัวสะพาน (หมู่ 6) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
3,000-0-0
2544 ป่าชุมชนโนนม่วง
    บ้านโนนม่วง (หมู่ 8) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนโนนแจ้ง
    หนองคลอง (หมู่ 5) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
    หนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
44-0-0
2544 ป่าชุมชนเขาช่องแคบ
    ท่าบอน (หมู่ 8) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
506-0-0
2544 ป่าชุมชนโสกปลาดุก
    ดอนชุมช้าง (หมู่ 7), โสกปลาดุก (หมู่ 2), ท่าช้าง (หมู่ 1) ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องสำราญ
    ช่องสำราญ (หมู่ 8) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 2 )
    บ้านซับหมี (หมู่ 6) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 1 )
    บ้านซับหมี (หมู่ 6) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
42-0-0
2544 ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด
    หนองหิน ต.วะตะแบก (หมู่ 10), โคกรัง (หมู่ 5), ยางเตี้ย (หมู่ 7), คลองสระแก้ว (หมู่ 17), โนนสง่า (หมู่ 19), โนนสน (หมู่ 22), ไร่พัฒนา ต.บ้านไร่ (หมู่ 11) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
2,626-1-87
2544 ป่าชุมชนเขาหวด
    บ้านนายางกลัก (หมู่ 1) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
324-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำลาด
    บ้านน้ำลาด (หมู่ 4) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
570-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตาท้าว
    บ้านวังตาท้าว (หมู่ 3) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมะกอกงาม
    บ้านมะกอกงาม (หมู่ 3) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตาเทพ (แปลงที่ 1-6)
    วังตาเทพ (หมู่ 5) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
4,368-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์ (แปลงที่ 2 )
    สวนสวรรค์ (หมู่ 12) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์
    บ้านวังอ้ายโพธิ์ (หมู่ 4) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
621-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ไทรงาม (หมู่ 7) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังขื่อ
    วังขื่อ (หมู่ 4) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
96-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระถินพัฒนา
    บ้านทุ่งกระถินพัฒนา (หมู่ 10) ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับสายออ
    ซับสายออ (หมู่ 5) ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกุง
    วังกุง (หมู่ 4) ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านก้าวหน้าสามัคคี
    บ้านก้าวหน้าสามัคคี (หมู่ 6) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหนองแดง
    บ้านนาหนองแดง (หมู่ 6) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหล่าแก้วแมง
    บ้านเหล่าแก้วแมง (หมู่ 5) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกจั๊กจั่น
    บ้านโคกจั๊กจัน (หมู่ 3) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสงยาง
    บ้านสงยาง (หมู่ 6) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำไผ่
    บ้านคำไผ่ (หมู่ 8) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยกระแสน
    บ้านห้วยกระแสน (หมู่ 7) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำโพน
    บ้านคำโพน (หมู่ 9) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
288-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยงูเหลือม
    บ้านห้วยงูเหลือม (หมู่ 5) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทวีผล
    บ้านทวีผล (หมู่ 6) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุงชัย
    บ้านกุงชัย (หมู่ 10) ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 10) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยเตย
    ห้วยเตย (หมู่ 3) ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-0-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยซาน
    ลองลือบุญ (หมู่ 8) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยป้อม
    ศรีมูลเรือง (หมู่ 7) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
515-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติห้วยซาน
    ลองลือบุญ (หมู่ 3) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
161-2-0
2544 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติหาดทรายขาว
    หมู่บ้านที่ 1 (หมู่ 2) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-2-75
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำพาง
    น้ำพาง (หมู่ 4) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำแนะ
    น้ำแนะ (หมู่ 3) ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตองเจริญราษฎร์
    ตองเจริญราษฏร์ (หมู่ 6) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหมัน
    นาหมัน (หมู่ 4) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฝาย
    ฝาย (หมู่ 7) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 4) ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนน้ำยาว
    ดอนน้ำยาว (หมู่ 10) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
217-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าควาย
    ท่าควาย (หมู่ 3) ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านสะเลียม
    บ้านสะเลียม (หมู่ 3) ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว
    บ้านป่างิ้ว (หมู่ 4) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2544 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านป่าค่า
    บ้านป่าค่า (หมู่ 6) ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำแก่นใต้
    น้ำแก่นใต้ (หมู่ 5) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบยาว
    สบยาว (หมู่ 7) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองรัง
    หนองรัง (หมู่ 4) ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
539-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยคำ
    ห้วยคำ (หมู่ 11) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,312-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคั้งถี่
    คั้งถี่ (หมู่ 13) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงป่าสัก
    ดงป่าสัก (หมู่ 10) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบุปผาราม
    บุปผาราม (หมู่ 9) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 8) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านผักแว่น
    ผักแว่น (หมู่ 8), ผักแว่น (หมู่ 12) ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนวิเวก
    ดอนวิเวก (หมู่ 4) ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวารีเกษม
    วารีเกษม (หมู่ 2) ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,131-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าโปโล
    ดอนยูง-โปโล (หมู่ 9), ดอนยูง-โปโล (หมู่ 10), ดอนยูง-โปโล (หมู่ 13), ดอนยูง-โปโล (หมู่ 17) ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกศรี
    โคกศรี (หมู่ 3) ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
875-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกใหญ่บ้านนามล
    นามล (หมู่ 2) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
181-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกป่าทรีย์
    หนองห้าง (หมู่ 1), หนองห้าง (หมู่ 2), หนองห้าง (หมู่ 6), หนองห้าง (หมู่ 7), หนองห้าง (หมู่ 8) ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
253-2-0
2544 ป่าชุมชนป่าโคกบักบาด-ดอนเจ้าปู่
    หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 2), หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 4), หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 5), หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 9) ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าดอนกู่
    วังฝั่งแดง (หมู่ 8), (หมู่ ) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
186-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนกำ
    นาเชือก (หมู่ 2), นาเชือก (หมู่ 11) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
54-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนกำ
    นาเชือก (หมู่ 11) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2544 ป่าโคกดินแดงบ้านป่าหวาย หมู่ 4
    โคกป่าหวาย (หมู่ 4) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าโคกดินแดงบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2
    โนนศิลาอาสน์ (หมู่ 2) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 1
    โคกดินแดง (หมู่ 1) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9
    คำเหมือนแก้ว (หมู่ 9) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำมันปลา หมู่ 6
    คำมันปลา (หมู่ 6) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 3
    คำเหมือดแก้ว (หมู่ 3) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านหนองรัง หมู่ 8
    คำมะโฮ (หมู่ 7) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านคำมะโฮ
    คำมะโฮ (หมู่ 7) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่ากุง แปลงที่ 1-2
    ป่ากุง (หมู่ 5) ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าหนองมันปลา
    โพนสวาง (หมู่ 4) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    โพนสว่าง (หมู่ 4) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าโคกบ่ะลวงชัย/ดอนเจ้าปู่(แปลงที่1-2)
    ห้วยเสือเต้น (หมู่ 2) ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-1-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้าคำต่างล่าง
    โจด (หมู่ 4) ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเกาะมหาราช
    หนองสามขา (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
193-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าบ่ะเติ่งเลิ่ง
    คำไผ่ (หมู่ 6) ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
178-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าดอนเจ้าปู่/ป่าช้าและป่าหนองบัว(แปลงที่1-3)
    อู้ (หมู่ 4) ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงนิมิต หมู่ที่7
    ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบ้านดงนิมิต (แปลงที่ 1-2)
    ดงนิมิต (หมู่ 7) ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    โพนงาม (หมู่ 5) ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดไห
    กุดไห (หมู่ 1) ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม จ.สกลนคร
354-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอูนโคก
    อูนโคก (หมู่ 1) ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง
    หนองเหมือดเมี่ยง (หมู่ 7) ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 12) ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
197-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพรสวรรค์
    พรสวรรค์ (หมู่ 13) ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
135-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกสีนวล
    โคกสีนวล (หมู่ 11) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2544 ป่าชุมชนห้วยเป็ดกาบ้านบ่อร้าง
    บ่อร้าง (หมู่ 3) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 3) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ไทยเจริญ (หมู่ 8) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทันสมัย
    ทันสมัย (หมู่ 7) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชัยชนะ
    ชัยชนะ (หมู่ 3) ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนสร้างไพร
    ดอนสร้างไพร (หมู่ 1) ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จ.สกลนคร
56-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกไชยวาน
    โคกไชยวาน (หมู่ 4) ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จ.สกลนคร
16-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (หมู่ 14) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
14-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหลุบเลา
    หลุบเลา (หมู่ 1) ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
51-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านนางเติ่งสามัคคี
    นางเติ่งสามัคคี (หมู่ 13) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
20-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านยางโล้น หมู่่ที่ 12
    ยางโล้น (หมู่ 12) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
249-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบ่อเดือนห้า
    บ่อเดือนห้า (หมู่ 10) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกระแส หมู่ที่ 3
    วังกระแส (หมู่ 3) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-0-69
2544 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ 13
    ผึ้ง (หมู่ 13) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-2-16
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกระแส หมู่ที่ 4
    วังกระแส (หมู่ 4) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
177-0-25
2544 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ 15
    ผึ้ง (หมู่ 15) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-1-48
2544 ป่าชุมชนบ้านชะโงม หมู่ที่ 5
    ชะโงม (หมู่ 5) ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2
    โพนสวรรค์ (หมู่ 2) ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
448-0-11
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17
    ทุ่งมน (หมู่ 17) ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
122-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำสว่าง หมู่ที่ 6
    คำสว่าง (หมู่ 6), คำสว่าง (หมู่ 6), คำสว่าง (หมู่ 6) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,044-3-26
2544 ป่าชุมชนบ้านนาเรียง หมู่ที่ 7
    นาเรียง (หมู่ 7) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนทา หมู่ที่ 2
    โพนทา (หมู่ 2), โพนทา (หมู่ 2) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
316-3-97
2544 ป่าชุมชนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6
    วังโพธิ์ (หมู่ 6) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าดงกระแส บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12
    นาดอกไม้ (หมู่ 12), นาดอกไม้ (หมู่ 12), นาดอกไม้ (หมู่ 12), นาดอกไม้ (หมู่ 12) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,924-3-93
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9
    ห้วยพระ (หมู่ 9) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-0-82
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 15
    ดอนแดงน้อย (หมู่ 15) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-2-33
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2
    ท่าจำปา (หมู่ 2), ท่าจำปา (หมู่ 2) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
943-1-80
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8
    ดอนแดง (หมู่ 8) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
199-2-55
2544 ป่าชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 17
    รามราช (หมู่ 17) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
211-3-75
2544 ป่าชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 2
    รามราช (หมู่ 2) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-1-93
2544 ป่าขุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 14
    รามราช (หมู่ 14) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
147-1-25
2544 ป่าชุมชนป่าดงคำเฮือ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5
    หนองไฮ (หมู่ 5) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,245-3-80
2544 ป่าชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 1
    รามราช (หมู่ 1) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
221-1-32
2544 ป่าชุมชนบ้านดงยอใต้ หมู่ที่ 7
    ดงยอใต้ (หมู่ 7) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-2-80
2544 ป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง หมู่ที่ 9
    ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-3-37
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ 9
    ดอนข้าวหลาม (หมู่ 9) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-61
2544 ป่าชุมชนบ้านนางามใต้ หมู่ที่ 4
    นางามใต้ (หมู่ 4) ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่1
    ค้อ (หมู่ 1) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-2-27
2544 ป่าชุมชนบ้านนาผักหม หมู่ที่ 2
    นาผักหม (หมู่ 2) ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-1-34
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดโง้ง (ป่าภูผาเจี้ย)
    บ้านกุดโง้ง (หมู่ 5) ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
362-2-0
2544 ป่าชุมชนตำบลบ้านโคก
    บ้านหนองบัว (หมู่ 3), บ้านป่ากล้วย (หมู่ 4), บ้านพังคอง (หมู่ 5), บ้านสงเปลือย (หมู่ 6), บ้านโคกหินตั้ง (หมู่ 11), บ้านหนองแวงเหนือ (หมู่ 8), บ้านหนองแวงใต้ (หมู่ 9), บ้านพังคองใต้ (หมู่ 10), บ้านโนนสะอาด (หมู่ 12), บ้านหนงอโจด (หมู่ 13) ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
19,597-1-56
2544 ป่าชุมชนบ้านาโสก
    บ้านนาโสก (หมู่ 1) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
866-1-85
2544 ป่าชุมชนบ้านนาโด่
    บ้านนาโด่ (หมู่ 6) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
1,253-3-85
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนำ้เต้า
    บ้านหนองน้ำเต้า (หมู่ 2) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
460-2-58
2544 ป่าชุมชนบ้านนาบอน
    บ้านนาบอน (หมู่ 5) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
149-2-70
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหัวภู
    บ้านนาหัวภู (หมู่ 9) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
448-0-27
2544 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวน
    บ้านนาสีนวน (หมู่ 1) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
395-0-68
2544 ป่าชุมชนบ้านส้มป่อย
    บ้านส้มป่อย (หมู่ 2) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
133-3-26
2544 ป่าชุมชนบ้านโค้งสำราญ
    บ้านโค้งสำราญ (หมู่ 10) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
817-0-20
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 11) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
317-1-63
2544 ป่าชุมชนบ้านดงมัน(ภูวัด)
    บ้านดงมัน (หมู่ 5) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
186-1-40
2544 ป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    บ้านสงเปือย (หมู่ 3) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
2,005-1-28
2544 ป่าชุมชนบ้านด่านมน
    ด่านมน (หมู่ 4) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
176-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านด่านยาว
    บ้านด่านยาว (หมู่ 8) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
51-2-65
2544 ป่าชุมชนบ้านป่งแดง
    บ้านป่งแดง (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
799-0-68
2544 ป่าชุมชนวัดป่าสัก บ้านบังอี
    บ้านบังอี่ (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
118-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขอนแก่น
    บ้านขอนแก่น (หมู่ 2) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด (ภูก๋อง)
    บ้านสมสะอาด (หมู่ 6) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มเกล้าผัง 1 หมู่ที่ 2
    บ้านร่มเกล้า (หมู่ 2) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
252-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มเกล้าผัง 2 หมู่ 1
    บ้านร่มเกล้า (หมู่ 1) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด หมู่ที่ 1
    ป่าชาด (หมู่ 1) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
78-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า (ป่านิคม)
    บ้านนาหว้า (หมู่ 9) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
61-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านภูผาหอม (ป่านิคม)
    ภูผาหอม (หมู่ 8) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
102-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    นาหว้า (หมู่ 4) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
348-3-15
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกระยัง (ป่าดอนหัวลิง)
    บ้านหนองกระยัง (หมู่ 6) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
139-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านภูวง
    บ้านภูวง (หมู่ 5) ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
84-3-97
2544 ป่าชุมชนบ้านแก่งนาง ป่าช้าบ้านแก่งนาง
    แก่งนาง (หมู่ 7) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
44-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาโคกกุง
    บ้านนาโคกกุง (หมู่ 3) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
1,706-0-34
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้พัฒนา
    ป่าไม้พัฒนา (หมู่ 10) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
82-0-8
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    บ้านโพนสว่าง (หมู่ 6) ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
453-0-2
2544 ป่าชุมชนตำบลบ้านซ่ง (ภูจ้อก้อ)
    ซ่ง (หมู่ 2), ซ่ง (หมู่ 6), นาสีนวน (หมู่ 1), โนนก่อ (หมู่ 5), โนนสังข์ศรี (หมู่ 3), โนนสังข์ศรี (หมู่ 7), โพธิ์ศรี (หมู่ 4), ป่าชุมชนอ.บ.ต.บ้านซ่ง (หมู่ ) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
758-1-57
2544 ป่าชุมชนบ้านตาเปอะ
    บ้านตาเปอะ (หมู่ 8) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,289-0-2
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนส่ว่าง (หมู่ 5) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
370-3-89
2544 ป่าชุมชนนาปุ่ง
    นาปุ่ง (หมู่ 7) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,717-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกกตูมหวาน(ภูขาม)
    บ้านตูมหวาน (หมู่ 7) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
275-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตูมหวาน
    ตูมหวาน (หมู่ 3) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,143-2-9
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนป่าแดง
    บ้านโนนป่าแดง (หมู่ 5) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
993-3-94
2544 ป่าชุมชนบ้านคำบก
    บ้านคำบก (หมู่ 4) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
380-3-39
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำเขียว
    หนองน้ำเขียว (หมู่ 5) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโกช่วย
    โกช่วย (หมู่ 10) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
160-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังลึก
    วังลึก (หมู่ 4) ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
97-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่สำเหนือ
    แม่สำใต้ (หมู่ 1) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสะพานยาว
    สะพานยาว (หมู่ 10) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่สำเหนือ
    แม่สำเหนือ (หมู่ 2) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านศรีสวรรค์
    ศรีสวรรค์ (หมู่ 2) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
205-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตามน
    วังตามน (หมู่ 6) ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโซกม่วง
    โซกม่วง (หมู่ 12) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านศรีน้ำดิบ
    ศรีน้ำดิบ (หมู่ 10) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเด่นดีหมี
    เด่นดีหมี (หมู่ 7) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่บ่อทอง
    แม่บ่อทอง (หมู่ 6) ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนสว่าง
    ดอนสว่าง (หมู่ 10) ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกลางดง
    กลางดง (หมู่ 3) ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียน
    หนองตะเคียน (หมู่ 9) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมณเฑียรทอง
    มณเฑียรทอง แปลงที่ 1-2 (หมู่ 15) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงพิง
    บึงพิง แปลงที่ 1-2 (หมู่ 10) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองหนองนา
    หนองนา (หมู่ 8) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงบอน
    บึงบอน แปลงที่ 1-2 (หมู่ 6) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 5) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงกวาง
    ดงกวาง (หมู่ 3) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเนินยาว
    เนินยาว (หมู่ 4) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนาดำ
    หนองนาดำ (หมู่ 5) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพระ
    เขาพระ (หมู่ 3) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำชะล่า
    ลำชะล่า (หมู่ 2) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วงกรวดใหญ่
    ห้วงกรวดใหญ่ (หมู่ 9) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองขุด
    คลองขุด (หมู่ 5) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 8) ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงทับจั่น
    บึงทับจั่น (หมู่ 3) ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2544 ป่าชุมชนบ้านซำเรียง
    ซำเรียง (หมู่ 8), บ้านซำเรียง (หมู่ 8) ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
1,675-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเขาชะอม
    ทุ่งโตนด (หมู่ 9), บุ่งคล้า (หมู่ 1), หนองระมาน (หมู่ 6) ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
625-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงแขวน
    เขาบ่อทอง (หมู่ 10), ดงแขวน (หมู่ 6), หนองโก (หมู่ 7) ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
2,437-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยตูม
    ห้วยตูม (หมู่ 1) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาคณฑา
    เขาคณฑา (หมู่ 5) ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโป่งนกแก้ว
    โป่งนกแก้ว (หมู่ 7) ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาสัก
    เขาสัก (หมู่ 4) ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าแหน
    ท่าแหน (หมู่ 2) ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
194-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ไร่ (หมู่ 8) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าแม่สุก-แม่สอย
    น้ำโจ้ (หมู่ 8) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำจำ
    น้ำจำ (หมู่ 3) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านสบลี
    สบลี (หมู่ 6) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
1,392-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเกาะ
    เกาะ (หมู่ 10) ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังข่า
    วังข่า (หมู่ 7) ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์
2,200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ทุ่ง (หมู่ 5) ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ห้วยโป่ง (หมู่ 1) ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากห้วยฉลอง และป่าห้วยสีเสียด จ.อุตรดิตถ์
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าควง
    ป่าควง (หมู่ 9) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาคันทุง
    นาคันทุง (หมู่ 6) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหูด แปลง 1-2
    ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
858-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง
    หนองกวาง (หมู่ 2) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง จ.อุตรดิตถ์
2,010-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวัดป่า
    วัดป่า (หมู่ 9) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังโป่ง
    วังโป่ง (หมู่ 4) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
560-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำลอก (แปลงที่ 1-3)
    บ้านน้ำลอก (หมู่ 13) ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
952-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังปรากฎ
    วังปรากฎ (หมู่ 9) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระทิง จ.อุตรดิตถ์
832-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาโคกเผ่น
    เขาโคกเผ่น (หมู่ 2) ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านซับผักกาด
    ซับผักกาด (หมู่ 7) ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฝาถัง
    บ้านฝาถัง (หมู่ 23) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้เหนือ
    บ้านหนองไม้เหนือ (หมู่ 14) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตะกรุด
    ตะกรุด (หมู่ 5) ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่ามะกรูด
    ท่ามะกรูด (หมู่ 10) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
8-0-0
2544 ป่าชุมชนเขานาค
    เขาขี้ฝอย (หมู่ 3) ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
556-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ขุย
    ห้วยไผ่ขุย (หมู่ 9) ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
800-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกอก
    หนองมะกอก (หมู่ 3) ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยรัง
    ห้วยรัง (หมู่ 2) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
390-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวควาย
    หนองหัวควาย (หมู่ 2) ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
680-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 9) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
173-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองช้างงาม
    หนองช้างงาม (หมู่ 8) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
47-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองปล้อง
    หนองปล้อง (หมู่ 7) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
180-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพริก
    เขาพริก (หมู่ 3) ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
525-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสามแยก
    สามแยก (หมู่ 7) ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน
    สมอโคน (หมู่ 1) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
680-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบมะพร้าว (แปลงที่ 1-2)
    น้ำดิบมะพร้าว (หมู่ 6), คลองสงกรานต์ (หมู่ 10), นาทองคำ (หมู่ 13) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
2,300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้
    ท่าไม้ (หมู่ 4) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองแม่ระกา
    คลองแม่ระกา (หมู่ 2) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังตะกู
    วังตะกู (หมู่ 11) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองทราย
    หนองทราย (หมู่ 10) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ทุ่งยาว (หมู่ 8) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
440-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลานไผ่ (แปลงที่ 1 - 2)
    ลานไผ่ (หมู่ 9), หนองหัววัว (หมู่ 1), บ่อฟ้า (หมู่ 6) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
920-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเฟือง
    ท่ามะเฟือง (หมู่ 7) ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตลุกป่าตาล (แปลงที่ 1-2)
    ตลุกป่าตาล (หมู่ 5) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,283-3-20
2544 ป่าชุมชนบ้านวังประจบ
    วังประจบ (หมู่ 1) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,624-1-35
2544 ป่าชุมชนบ้านสะแกเครือ
    สะแกเครือ (หมู่ 3) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ จ.ตาก
496-1-52
2544 ป่าชุมชนบ้านแก่งหิน
    แก่งหิน (หมู่ 2) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,650-1-67
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ
    น้ำดิบ (หมู่ 7) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
670-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฉลอม
    ฉลอม (หมู่ 3) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2544 บ้านห้วยปลากอง
    ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ระมาดน้อย
    แม่ระมาดน้อย (หมู่ 8) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลากอง
    ห้วยปลากอง (หมู่ 12) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยแห้ง
    ห้วยแห้ง (หมู่ 9) ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด จ.ตาก
1,343-3-90
2544 ป่าชุมชนบ้านกูเตอร์โกล แปลง 1-2
    กูเตอร์โกล (หมู่ 4) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,978-2-30
2544 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
    ขุนห้วยแม่ท้อ (หมู่ 2) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก
2,159-3-38
2544 บ้านห้วยนกแลเหนือ
    ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ
    ป่าไร่เหนือ (หมู่ 3) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
61-1-72
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยนกแลเหนือ
    ห้วยนกแลเหนือ (หมู่ 1) ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านธารทิพย์
    ธารทิพย์ (หมู่ 2) ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
937-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอีเลิศ
    อีเลิศ (หมู่ 8) ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเขียว
    หนองเขียว (หมู่ 9) ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาดกลอยเหนือ
    ตาดกลอยเหนือ (หมู่ 3) ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,017-3-24
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาย่า
    เขาย่า (หมู่ 1) ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสีนวล
    หนองสีนวล (หมู่ 5) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง
    ทุ่งสูง (หมู่ 4) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแก้ว และป่าควนยิงวัว จ.กระบี่
7,000-0-94
2544 ป่าชุมชนบ้านปากช่อง
    ปากช่อง (หมู่ 5) ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
    บ้านนาหลวง (หมู่ 6) ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-1-52
2544 ป่าชุมชนบ้านทับเหวน(แปลงที่1)
    ทับเหวน (หมู่ 3) ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
391-3-81
2544 ป่าชุมชนบ้านบางกัน-บางมุด
    บางกัน-บางมุด (หมู่ 4) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางม่า
    บางม่า (หมู่ 2) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในโตน
    ในโตน (หมู่ 3) ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแหลมยาง
    แหลมยาง (หมู่ 6) ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาหมาย จ.พังงา
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขุมมุด
    ขุมมุด (หมู่ 4) ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางนายสี
    บางนายสี (หมู่ 6) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำแก่น
    ลำแก่น (หมู่ 3) ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝ่ายท่า จ.พังงา
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหนียก(แปลงที่ 1-2)
    เหนียก (หมู่ 2) ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2544 ป่าชุมบ้านลุ่มแร่
    ลุ่มแร่ (หมู่ 1) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมบ้านอ่างทอง
    อ่างทอง (หมู่ 5) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองจา (แปลงที่ 1-3)
    คลองจา (หมู่ 8) ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว
    ห้วยน้ำขาว (หมู่ 22) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
553-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพรุเรียน
    พรุเรียน (หมู่ 11) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่ทะล่าง
    แม่ทะล่าง (หมู่ 19) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
11-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มไทร (แปลงที่ 1-3)
    ร่มไทร (หมู่ 14) ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปากพาย
    ปากพาย (หมู่ 2) ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งดอน
    ทุ่งดอน (หมู่ 4) ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไสน้อย(แปลงที่ 1-2)
    ไสน้อย (หมู่ 3) ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านราษฎร์พัฒนา
    ราษฎร์พัฒนา (หมู่ 12) ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่างทอง
    อ่างทอง (หมู่ 5) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพรุข่า
    พรุข่า (หมู่ 5) ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางแกะ
    บางแกะ (หมู่ 4) ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังลุ่ม
    วังลุ่ม (หมู่ 4) ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางใหญ่
    บางใหญ่ (หมู่ 4) ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบางแก้ว
    บางแก้ว (หมู่ 1) ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหินใหญ่
    หินใหญ่ (หมู่ 9) ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนมะนาว
    ดอนมะนาว (หมู่ 4) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาล้าน
    เขาล้าน (หมู่ 4) ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะท้อน
    ห้วยสะท้อน (หมู่ 3) ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา
    หน้าเขา (หมู่ 10) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในโสม
    ในโสม (หมู่ 2) ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
607-2-87
2544 ป่าชุมชนป่าพรุบ้านคอกม้า
    คอกม้า (หมู่ 6) ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-62
2544 ป่าชุมชนบ้านท้องเกร็ง
    ท้องเกร็ง (หมู่ 4) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพระเอก
    เขาพระเอก (หมู่ 8) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ
    หนองวัวดำ (หมู่ 11) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลานคา
    ลานคา (หมู่ 8) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านวังปลาช่อน
    วังปลาช่อน (หมู่ 1) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองพันจันทร์
    ทุ่งหมูปล่อย (หมู่ 9) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 5) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
388-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจอกบน
    หนองจอกบน (หมู่ 4) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
472-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะลิคร้อ
    ทุ่งมะลิคร้อ (หมู่ 1) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขานางสางหัว
    เขานางสางหัว (หมู่ 12) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
218-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม-บ้านหนองสระ
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 7), หนองสระ (หมู่ 15) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ (แปลงที่ 1-2)
    หนองใหญ่ (หมู่ 4) ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจั่น (แปลงที่ 1-2)
    หนองจั่น (หมู่ 4) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
184-0-0
2544 บ้านหนองงูเหลือม (แปลง 1-2)
    หนองงูเหลือม (หมู่ 3) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องกลิ้ง-ช่องกรด
    ช่องกลิ้ง-ช่องกรด (หมู่ 8) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2544 ป่าขุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์ (แปลงที่ 1-2)
    เขาวงพระจันทร์ (หมู่ 3) ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-0-0
2544 ป่าุชุมชนบ้านเขามุสิ
    เขามุสิ (หมู่ 10) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,630-2-45
2544 ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ-บ้านหนองหูช้าง
    หนองหูช้าง (หมู่ 12) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,341-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่สาด
    แม่สาด (หมู่ 4) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น
    ฝั่งหมิ่น (หมู่ 7) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองรวง
    เมืองรวง (หมู่ 5) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง(แปลง 1)
    หนองสองห้อง (หมู่ 8) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าสัก
    ป่าสัก (หมู่ 2) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
151-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ
    ทุ่งม่านเหนือ (หมู่ 13) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยชมภู
    ห้วยชมภู (หมู่ 11) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านจำบอน
    จำบอน (หมู่ 5) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเตา
    หนองเตา (หมู่ 4) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านขวากใต้
    ขวากใต้ (หมู่ 4) ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย
    ต้าบุญยืน (หมู่ 3) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านยางฮอม
    ยางฮอม (หมู่ 12) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านงามเมือง
    งามเมือง (หมู่ 11) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 10) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวงเหนือ
    บ้านห้วยหลวงเหนือ (หมู่ 5) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิด
    ทุ่งศรีเกิด (หมู่ 3) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสบห้วย(แปลงที่1-2)
    สบห้วย (หมู่ 1) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านตาดควัน
    ตาดควัน (หมู่ 15) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมากเอียก
    ห้วยหมากเอียก (หมู่ 14) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2544 ป่าชุมชนห้วยดอกเอื้องแลวและห้วยไม้ฮ่างห้วยดีหมี
    ประชาร่วมใจ (หมู่ 10) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2544 ป่าชุมชนวัดป่าบ้านไทรทอง
    ไทรทอง (หมู่ 6) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคีรีสุวรรณ
    บ้านคีรีสุวรรณ (หมู่ 7) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-0-14
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าซางงาม
    บ้านป่าซางงาม (หมู่ 2) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,090-3-38
2544 ป่าชุมชนบ้านไม้ซางหนาม
    ไม้ซางหนาม (หมู่ 6) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ห้วยโป่ง (หมู่ 1) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งกาน
    บ้านห้วยโป่งกาน (หมู่ 6) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า :
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้ซาง (แปลงที่ 1-3)
    ห้วยไม้ซาง (หมู่ 8) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,533-0-54
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่โถใต้ (แปลงที่ 1-2)
    แม่โถใต้ (หมู่ 4) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,301-2-79
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่โถกลาง (แปลงที่ 1-3)
    แม่โถกลาง (หมู่ 3) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,622-2-82
2544 ป่าชายเลนชุมชนบ้านตะเสะ
    ตะเสะ (หมู่ 4) ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
633-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านออกศาลา
    ออกศาลา (หมู่ 5) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านประดู่
    ประดู่ (หมู่ 6) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชายหาน
    ชายหาน (หมู่ 11) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคอกวัว
    คอกวัว (หมู่ 1) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพนม
    เขาพนม (หมู่ 1) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า
    ทุ่งข่า (หมู่ 4) ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    เขาจันทร์ (หมู่ 6) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยวังไทร
    ห้วยวังไทร (หมู่ 5) ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเลนบางราพา
    บางราพา (หมู่ 5) ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขานางงาม
    เขานางงาม (หมู่ 9) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
139-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาพุชี
    บุ่งยาง (หมู่ 6), หนองยายเงิน (หมู่ 2), ทุ่งกว้าง (หมู่ 5), เขาโล้น (หมู่ 9) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนบ้านวังคัน
    วังคัน (หมู่ 1) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาปรง เทิดพระเกียรติฯ
    พรสวรรค์ (หมู่ 6) ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
216-0-0
2544 ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนเขาพนมนาง
    เขาพนมนาง (หมู่ 2) ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขากลิ้ง
    เขากลิ้ง (หมู่ 11) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหงษ์
    หนองหงษ์ (หมู่ 2) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยกระสังข์ (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยกระสังข์ (หมู่ 7) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโป่งอิฐ
    โป่งอิฐ (หมู่ 6) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
295-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาดุก(แปลง 1-2)
    ห้วยปลาดุก (หมู่ 5) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
381-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำดำ
    หนองน้ำดำ (หมู่ 4) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
237-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสำโหรง
    สำโหรง (หมู่ 5) ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านฟากนา
    ฟากนา (หมู่ 7) ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพุฒ
    ทุ่งพุฒ (หมู่ 11) ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสามแยก-บางสะพาน
    สามแยก-บางสะพาน (หมู่ 4) ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 1) ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสายเพชร
    สายเพชร (หมู่ 9) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านควนแร หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่
    ควนแร (หมู่ 2) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-11
2544 ป่าชุมชนบ้านนาไม้ไผ่
    นาไม้ไผ่ (หมู่ 6) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 3) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้แก่น
    ห้วยไม้แก่น (หมู่ 11) ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-3-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนโหนด
    ดอนโหนด (หมู่ 2) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2544 ป่าชุมชนบ้านในหนัง
    ในหนัง (หมู่ 3) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 2) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน จ.กระบี่
401-1-90
2544 ป่าชุมชนบ้านไหนหนัง
    ไหนหนัง (หมู่ 3) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำโครมโครม
    น้ำโครมโครม (หมู่ 4) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในช่อง
    ในช่อง (หมู่ 2) ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
136-1-13
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่าวนาง
    อ่าวนาง (หมู่ 2) ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำแก้ว
    ห้วยน้ำแก้ว (หมู่ 6) ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกพยอม
    โคกพยอม (หมู่ 5) ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านจังโหลน
    จังหวัดโหลน (หมู่ 11) ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
185-2-72
2544 ป่าชุมชนบ้านควนดาน
    ควนดาน (หมู่ 1) ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
273-0-45
2544 ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    คอกช้าง (หมู่ 5) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคมบาง
    ทุ่งคมบาง (หมู่ 9) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลุมนก
    ทุ่งหลุมนก (หมู่ 11) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-0-52
2544 ป่าชุมชนบ้านยางเกาะ
    ยางเกาะ (หมู่ 9) ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าเมรุ
    ท่าเมรุ (หมู่ 5) ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าคลองขุดเหนือ
    คลองขุด (หมู่ 2) ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเหรียงห้อง
    เหรียงห้อง (หมู่ 12) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งไพร
    ทุ่งไพร (หมู่ 5) ต.วังวน อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านป่าคลองบางยาง
    หินคอกควาย (หมู่ 3) ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเจ้าพะ
    เจ้าพะ (หมู่ 11) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหน้าลา
    หน้าลา (หมู่ 7) ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
460-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าเกาะคุ้งคั้ง บ้านหลังเขา ม.21 ต.เขาวิเศษ
    หลังเขา (หมู่ ) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าสวนรุกมูลบ้านน้ำฉา
    น้ำฉา (หมู่ 2) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-3-38
2544 ป่าชุมชนบ้านดูซงกูจิ
    บ้านดูซงกูจิ (หมู่ 1) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปุโรง
    บ้านปุโรง (หมู่ 2) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 บ้านพรุกาบแดง
    ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
17-0-0
2544 บ้านบาโงตา
    บาโงตา (หมู่ 1) ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
10-0-0
2544 บ้านแม่ดง
    แม่ดง (หมู่ 5) ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
10-0-0
2544 บ้านโคกสะตอ
    บ้านโคกสะตอ (หมู่ 7) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกูมุง
    บ้านกูมุล (หมู่ 2) ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนปอ
    ดอนปอ (หมู่ 5) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชัยบาดาล
    ชัยบาดาล (หมู่ 2) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 1) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
280-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหล้อมปุด
    หล้อมปุด (หมู่ 6) ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
336-0-0
2544 บาลูกายาอิง
    บ้านบาลูกายาอิง (หมู่ 2) ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
5-0-0
 
รวม
256,904-2-90 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :