หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 747 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2545 ป่าชุมชนเขาตะแคง
    บ้านเขาตะแคง แปลงที่ 1 (หมู่ 3), บ้านเขาตะแคง แปลงที่ 2 (หมู่ 3) ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
872-0-56
2545 ป่าชุมชนเขาซับรางหนู
    ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
500-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา หมู่ 1
    บ้านหนองปล้อง (หมู่ 1) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
2,200-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา บ้านหินลาว หมู่ที่ 8
    บ้านหินลาว (หมู่ 8) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
2,200-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา หมู่ 3 บ้านกุดตาเพชร
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
2,200-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา หมู่ 7 บ้านวังเชื่อม
    บ้านวังเชื่อม (หมู่ 7) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
4,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยุบเสลี่ยง
    บ้านยุบเสลี่ยง (หมู่ 2) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
22-0-29
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองโก
    บ้านหนองโก (หมู่ 6) ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
205-2-78
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองโกน้อย
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสามเกรียว
    ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-1-48
2545 ป่าชุมชนบ้านบางมอญ
    บางมอญ (หมู่ 4) ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านรางชะโด
    รางชะโด (หมู่ 11) ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-10
2545 ป่าชุมชนโคกขวางตะวัน
    แสลงพัน (หมู่ 2) ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าริมฝั่งชี จ.บุรีรัมย์
1,800-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    โพธิ์ทอง (หมู่ 14) ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
10-0-0
2545 ป่าชุมชนกาญจนาภิเษก
    โคกแร่ (หมู่ 2), โชคชัย (หมู่ 14) ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
450-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองหมี
    หนองตะครองน้อย (หมู่ 8) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
251-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกใหญ่หนองพระสรวล
    หนองหมี (หมู่ 6), หนองหมี (หมู่ 7) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,721-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสมจิต
    สมจิต (หมู่ 5) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
882-2-0
2545 ป่าชุมชนโคกใหญ่
    โคกสระ (หมู่ 3) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
815-2-0
2545 ป่าชุมชนละหานทราย
    โคกว่าน (หมู่ 1) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-0-30
2545 ป่าชุมชนโคกอาชีพ
    หนองบัวรอง (หมู่ 1) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านแคน
    แคน (หมู่ 8) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวสะพาน
    หัวสะพาน (หมู่ 5), หัวสะพาน (หมู่ 14) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกอีลุม
    โนนขี้เกลือ (หมู่ 2) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
205-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกสนาม
    ยางน้อย (หมู่ 1) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหีบ
    กวางงอยพัฒนา (หมู่ 13) ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหนองหว้า - โคกหนองโปร่ง
    หนองโดนน้อย (หมู่ 8) ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสระบัวทอง
    สระบัวทอง (หมู่ 13) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านหนองครก
    หนองครก (หมู่ 2) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านบุโพธิ์
    บุโพธิ์ (หมู่ 1) ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกโจดแปลง 2
    สระกอไทร (หมู่ 5) ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองเสม็ด
    หนองดุม (หมู่ 3) ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
222-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกนกกระเรียน
    สงแดง (หมู่ 5), หนองแต้ (หมู่ 9) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเทา
    หนองเทา (หมู่ 8) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
750-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเปล่ง
    หนองตาเปล่ง (หมู่ 6) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
316-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-3-21
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านละเบิก
    ละเบิก (หมู่ 14) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านกระชายน้อย
    กระชายน้อย (หมู่ 15) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2545 ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านนาล้อม
    นาล้อม (หมู่ 13) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกเพชร
    กระชายใหญ่ (หมู่ 9) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
890-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหนองตะไก้
    ดงเย็น (หมู่ 4) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-2-0
2545 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
    หนองแต้ (หมู่ 3) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
589-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเพลียขวา
    เพลียขวา (หมู่ 2) ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมาบประชัน
    มาบประชัน (หมู่ 5) ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งกลาง
    โป่งกลาง (หมู่ 2) ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไม้หอม
    ไม้หอม (หมู่ 7) ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชากขุน
    ชากขุน (หมู่ 6) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนาซา
    หนองนาซา (หมู่ 6) ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองปูน
    คลองปูน (หมู่ 3) ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพังราด
    พังราด (หมู่ 4) ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 6) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่ามะกัก
    ท่ามะกัก (หมู่ 9) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเขียว
    น้ำเขียว (หมู่ 2) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคงคา
    คงคา (หมู่ 1) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมะงั่ว
    มะงั่ว (หมู่ 8) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 4) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-55
2545 ป่าชุมชนบ้านป่ายุบใน
    ป่ายุบใน (หมู่ 8) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองอ่าง
    คลองอ่าง (หมู่ 6) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองบางบ่อ
    คลองบางบ่อ (หมู่ 4) ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขางวงช้าง
    เขางวงช้าง (หมู่ 11) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปลวกแดง
    ปลวกแดง (หมู่ 1) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหมอมุ่ย
    หมอมุ่ย (หมู่ 4) ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่น้ำคู้
    แม่น้ำคู้ (หมู่ 5) ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะปริง
    หนองมะปริง (หมู่ 2) ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโขดมาด
    โขดมาด (หมู่ 13) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งมะม่วงหวาน
    โป่งมะม่วงหวาน (หมู่ 10) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
750-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นเลียบ
    ต้นเลียบ (หมู่ 6) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสน
    ทุ่งสน (หมู่ 4) ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองเหล็กบน
    คลองเหล็กบน (หมู่ 7) ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าหลวงล่าง
    ท่าหลวงล่าง (หมู่ 5) ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านท่าระม้า (ท่าหลวง)
    ท่าระม้า (หมู่ 7) ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันตอ
    สันตอ (หมู่ 3) ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองขนาน
    สองขนาน (หมู่ 1) ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านขนุน
    ขนุน (หมู่ 6) ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพญาบน
    พญาบน (หมู่ 3) ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองปรือ
    คลองปรือ (หมู่ 6) ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองมะลิ
    คลองมะลิ (หมู่ 8) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอกหนัก
    อกหนัก (หมู่ 6) ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมหาเจรีย
    มหาเจรีย (หมู่ 7) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2545 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองตาหงุ่น
    หนองตาหงุ่น (หมู่ 6) ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
356-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอู่ตะเภา
    อู่ตะเภา (หมู่ 4) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านแหลมโป๊ะ
    แหลมโป๊ะ (หมู่ 1) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าจอด แปลงที่ 1-2
    ท่าจอด (หมู่ 7) ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-12
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    ปากคลอง (หมู่ 5) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางปิดล่าง
    บางปิดบน (หมู่ 2) ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนนาอิสาน (เขาน้อย)
    นาอิสาน (หมู่ 16) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-2-57
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส่อหงษา
    ทุ่งส่อหงษา (หมู่ 11) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
133-2-54
2545 ป่าชุมชนบ้านทางโค้ง
    ทางโค้ง (หมู่ 15) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองยายสร้อย (ทุ่งใหญ่)
    คลองยายสร้อย (หมู่ 10) ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-3-39
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์
    ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า :
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังวุ้ง
    วังวุ้ง (หมู่ 1) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-2-30
2545 ป่าชุมชนบ้านธรรมรัตน์ใน
    บ้านธรรมรัตน์ใน (หมู่ 6) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2545 ป่าชุมชนพ่วงแพ (บ้านสันติสุข)
    สันติสุข (หมู่ 22) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-0-20
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยตะปอก
    ห้วยตะปอก (หมู่ 9) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเทพประทาน
    เทพประทาน (หมู่ 8) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาด้วน
    เขาด้วน (หมู่ 9) ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาแขม
    นาแขม (หมู่ 3) ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแสงจันทร์
    แสงจันทร์ (หมู่ 13), แสงจันทร์ (หมู่ 13) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองหมากนัด
    คลองหมากนัด (หมู่ 11), คลองหมากนัด (หมู่ 11), คลองหมากนัด (หมู่ 11) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าแยก จ.สระแก้ว
37-0-54
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับเจริญ
    น้ำซับเจริญ (หมู่ 7) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพรสวรรค์
    พรสวรรค์ (หมู่ 3) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา
    ใหม่ไทยพัฒนา (หมู่ 6) ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    หัวบึง (หมู่ 6) ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคุ้งสำเภา
    คุ้งสำเภา (หมู่ 4) ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
120-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพงษ์
    ทุ่งพงษ์ (หมู่ 8) ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
13-2-9
2545 ป่าชุมชนบ้านไทย
    ไทย (หมู่ 5) ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมณฑล
    หนองมณฑล (หมู่ 12) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
674-1-55
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    เข้าน้อย (หมู่ 15) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบ่อลึก
    บ่อลึก (หมู่ 6) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
168-1-99
2545 ป่าชุมชนบ้านซับปลากั้ง
    ซับปลากั้ง (หมู่ 4) ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขานมนาง
    เขานมนาง (หมู่ 5) ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาลาดหินปูน
    เขาลาดหินปูน (หมู่ 6) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขากะลา
    เขากะลา (หมู่ 5) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าเหล่าข้าว
    ป่าสน (หมู่ 5) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
593-1-12
2545 ป่าชุมชนป่าดงทำเลหนองสะโนน
    หนองสะโนน(1,13,15) (หมู่ 1) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,460-1-49
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโพธิ์เงิน
    โพธิ์เงิน (หมู่ 12) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-85
2545 ป่าชุมชนป่าดอนป่าช้า (แปลง 2)
    ขามเปี้ย (ม.1,4) (หมู่ 1) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-1-74
2545 ป่าชุมชนป่าโนนอีโลน
    ห้วยหวาย (หมู่ 9) ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-75
2545 ป่าชุมชนป่าหินโหง่น
    โป่งน้อย (หมู่ 4) ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-3-20
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยทีเหนือ(ป่าดงสามส้วม - ดงขุมคำ) (แปลงที่ 2)
    ห้วยทีเหนือ (หมู่ 7) ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-59
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยทีเหนือ(ป่าดงสามส้วม - ดงขุมคำ) (แปลงที่ 1)
    ห้วยทีเหนือ (หมู่ 7) ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
542-3-60
2545 ป่าชุมชนป่าดงกระบาก
    ผาสุก (หมู่ 7) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
943-1-0
2545 ป่าชุมชนป่าดงเก้าต้น
    ทุ่งใต้ (หมู่ 4) ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
302-2-80
2545 ป่าชุมชนป่าดงท่าโม่
    เดือยไก่ (หมู่ 7) ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-1-54
2545 ป่าชุมชนป่าดงหนอง
    ฟากทุ่ง (หมู่ 9) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-2-77
2545 ป่าชุมชนป่าโนนเอียด
    โนนรัง (หมู่ 1) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
246-3-15
2545 ป่าชุมชนป่าดงทำเลเลี้ยงสัตว์
    ท่างอยตก (หมู่ 7) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-75
2545 ป่าชุมชนป่าดงทำเลเลี้ยงสัตว์
    ท่างอย (หมู่ 6) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
385-3-73
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโอด
    โอด (หมู่ 3) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-5
2545 ป่าชุมชนดงหนองตอ
    นาคำเจริญ (หมู่ 8) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
144-0-60
2545 ป่าชุมชนดงดอนตูมบ้านหนองแสง
    หนองแสง (หมู่ 7) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-1-36
2545 ป่าชุมชนป่าดอนกุง
    นาตาหมุด (หมู่ 6) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
251-3-84
2545 ป่าชุมชนโคกหนองมะแซว
    นาขมิ้น (หมู่ 6) ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-71
2545 ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าโนนขามแป้ง-แปลงป่าหนองหมากเฮ่า
    วังโป่ง (หมู่ 6) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-35
2545 ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าดอนหัน-แปลงป่าช้าบ้านวังโป่ง
    วังโป่งเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
431-0-0
2545 ป่าชุมชนหนองปักใจ
    นากลาง (หมู่ 5) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
276-2-15
2545 ป่าชุมชนป่าช้าหนองตาสิม
    นากลาง (หมู่ 1) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-3-0
2545 โครงการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าบ้านยุบอีปูน
    ยุบอีปูน (หมู่ 4), อุบลพัฒนา (หมู่ 14) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
500-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองมากูต
    ท่าหินงม (หมู่ 22) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-3-30
2545 ป่าชุมชนบ้านเทพประทานพร
    เทพประทานพร (หมู่ 19) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
212-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญธรรม
    ใหม่เจริญธรรม (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวทอง
    บัวทอง (หมู่ 9) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-0-52
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    หนองไหล (หมู่ 7) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนบ่อ "ป่าโคกหินขาว"
    โนนบ่อ (หมู่ 15) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าหม้อ "ป่าโคกป่าช้า"
    ป่าหม้อ (หมู่ 6) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-1-13
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน "ป่าโคกหนองดู่"
    หนองนกเขียน (หมู่ 21) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม "ป่าโคกหนองตูม"
    ขามป้อม (หมู่ 10) ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
403-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 4) ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-31
2545 ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน
    หลักด่าน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-2-83
2545 ป่าชุมชนบ้านถ้ำแข้ "ป่าโคกสนาม"
    ถ้ำแข้ (หมู่ 8) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองนกเขียน จ.ขอนแก่น
219-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 2) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
400-3-94
2545 ป่าชุมชนบ้านกุดดุก
    กุดดุก (หมู่ 3) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
222-1-39
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองโน "ป่าโคกป่าช้า"
    หนองโน (หมู่ 7) ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-1-67
2545 ป่าชุมชนบ้านโซ่ง "โคกป่าช้า"
    โซ่ง (หมู่ 1) ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
102-3-35
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนทัน "ป่าโคกป่าช้า"
    โนนทัน (หมู่ 2) ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-72
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด "ป่าโคกโนนกลาง"
    โนนสะอาด (หมู่ 6) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
623-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนพระ
    ดอนพระ (หมู่ 11) ต.กุดธาตุ อ.หนองนา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-1-27
2545 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม "ป่าโคกไม้งาม"
    ขามป้อม (หมู่ 2) ต.หนองแซง อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
225-1-28
2545 ป่าชุมชนบ้านสร้างไพร
    สร้างไพร (หมู่ 5) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปะโค
    ปะโค (หมู่ 1) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่าตำแย
    บ้านเหล่าตำแย (หมู่ 6) ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนจำปา
    โนนจำปา (หมู่ 5) ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 2) ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำค้อ
    คำค้อ (หมู่ 8) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านภูดิน
    ภูดิน (หมู่ 10) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
109-0-37
2545 ป่าชุมชนบ้านนาคำวัง
    นาคำวัง (หมู่ 7), นาคำวัง (หมู่ 7) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังคางฮูง
    วังคางฮูง (หมู่ 6) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
    โนนแดง (หมู่ 4) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
162-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    หนองเหล็ก (หมู่ 3) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 4) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
581-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองอีเลิง
    หนองอีเลิง (หมู่ 7) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
187-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาทุ่ง
    นาทุ่ง (หมู่ 6) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกระออม
    กระออม (หมู่ 1) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
556-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าเวย
    ป่าเวย (หมู่ 8) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
187-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองหนอง
    สองหนอง (หมู่ 4) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้วพัฒนา(แปลงที่1-3)
    เกาะแก้วพัฒนา (หมู่ 11) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
131-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าด่าน
    ท่าด่าน (หมู่ 10) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้ว
    เกาะแก้ว (หมู่ 1) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเสม็ด
    เสม็ด (หมู่ 4), บ้านเกาะแก้ว (หมู่ 1) ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านอาเลา
    อาเลา (หมู่ 3) ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง
    โนนเค็ง (หมู่ 6) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าน้ำเกลี้ยง
    โนนสูง (หมู่ 7) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2545 ป่าชุมชนโนนสำโรง
    โนนแตน (หมู่ 8), เหงี่ยง (หมู่ 10) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสาย
    โนนสาย (หมู่ 5) ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาด
    ตาด (หมู่ 6) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
636-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกระเต็น
    กระเต็น (หมู่ 11) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
299-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห่อง
    ห่อง (หมู่ 10) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชะบา
    ชะบา (หมู่ 8) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเค็ง
    เค็ง (หมู่ 5) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาคูณ
    หนองปลาคูณ (หมู่ 12) ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
655-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าโคกเพ็ก
    สามขา (หมู่ 6), สามขา (หมู่ 11), หนองขาม (หมู่ 10), หนองแคน (หมู่ 5), หนองพระ (หมู่ 7), หนองสำโรง (หมู่ 4), หนองสำโรงปัจจิม (หมู่ 17) ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าบ่อ(ป่าดอนเม้า)
    ท่าบ่อ(ม.1,2) (หมู่ 1) ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
656-3-49
2545 ป่าชุมชนสะเนงรัง (แปลงที่ 1)
    ดงบาก (หมู่ 9) ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-14
2545 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา
    ดงบาก (หมู่ 9) ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
311-1-95
2545 ป่าชุมชนบ้านชาด
    ชาด (หมู่ 3) ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,262-1-51
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ใต้ (แปลงที่ 3)
    นาโพธิ์ใต้ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-1-51
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ใต้ (แปลงที่ 2)
    นาโพธิ์ใต้ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
191-3-88
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ใต้ (แปลงที่ 1)
    นาโพธิ์ใต้ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-1-10
2545 ป่าชุมชนป่าดงบาก
    ดงบาก (หมู่ 4) ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
524-2-35
2545 ป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    วังอ้อ (หมู่ 9) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,595-0-67
2545 ป่าชุมชนป่าดงบ้านเก่า-ป่าดงธาตุ
    หัวดอน (ม.1,2,3) (หมู่ 1) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
328-1-66
2545 ป่าชุมชนป่าดงสีสุก
    โนนรัง (หมู่ 1) ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
221-1-16
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหินสิ่ว
    หินสิ่ว (หมู่ 3) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโนนสูง
    โนนสูง (หมู่ 6) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านกุดกวางสร้อย
    กุดกวางสร้อย (หมู่ 2) ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 4) ต.โคกม่วง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 4) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-2-98
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนเมือง
    โนนเมือง (หมู่ 3) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีทอง
    ทุ่งศรีเมือง (หมู่ 9) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2545 โดรงการป่าชุมชนบ้านห้วยลาด
    ห้วยลาด (หมู่ 2) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านก้อง
    ก้อง (หมู่ 1) ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนกล้วย
    บ้านสวนกล้วย (หมู่ 5) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
    บ้านห้วยฮ่อม (หมู่ 2) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกกทอง
    บ้านกกทอง (หมู่ 3) ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่งศรีภูมิ
    แก่งศรีภูมิ (หมู่ 4) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านฟากเลย
    บ้านฟากเลย (หมู่ 1) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
635-3-33
2545 ป่าชุมชนบ้านผาสามยอด
    บ้านผาสามยอด (หมู่ 2) ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
20-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 6) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-1-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเวียงแก้ว
    เวียงแก้ว (หมู่ 8) ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเมืองบาง
    เมืองบาง (หมู่ 1) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านภู่
    ภู่ (หมู่ 5) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    เดื่อ (หมู่ 3) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเม็ก
    เม็ก (หมู่ 2) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโพนตาล
    โพนตาล (หมู่ 3) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
217-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบกหวาน
    บกหวาน (หมู่ 2) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 โครงกาป่าชุมชนบ้านโคกสำราญ
    โคกสำราญ (หมู่ 4) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-50
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดาวเรือง(แปลง1-2)
    ดาวเรือง (หมู่ 6) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำพอก
    คำพอก (หมู่ 10) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
90-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่ากว้าง
    เหล่ากว้าง (หมู่ 7) ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแวง
    บ้านแวง (หมู่ 6) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 7 จ.มุกดาหาร
892-2-60
2545 ป่าชุมชนรวมน้ำใจข่วงเปา
    รวมน้ำใจข่วงเปา (หมู่ 11) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2545 ป่าชุมชนแม่แรม
    แม่แรม (หมู่ 6) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2545 ป่าชุมชนโฮ่งใน
    โฮ่งใน (หมู่ 2) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2545 ป่าชุมชนศาลา
    ศาลา (หมู่ 11) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะจับ
    หนองมะจับ (หมู่ 1) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,950-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยทัง
    ห้วยทัง (หมู่ 12) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-3-0
2545 ป่าชุมชนไร่สว่างอารมณ์
    ไร่สว่างอารมณ์ (หมู่ 21) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลังม่อน
    หลังม่อน (หมู่ 14) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนน้อย
    ดอนน้อย (หมู่ 11) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2545 ป่าชุมชนปากทางสามัคคี
    ปากทางสามัคคี (หมู่ 9) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยโจ้
    ห้วยโจ้ (หมู่ 5) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวข่วง
    หัวข่วง (หมู่ 6) ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ตื่น (ป่าตึง)
    แม่ตื่น (ป่าตึงป (หมู่ 8) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองหอย (โป่งจ้อ)
    ใหม่หนองหอย (โป่งจ้อ) (หมู่ 7) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่หนองหอย
    ใหม่หนองหอย (หมู่ 6) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันนกแก้ว
    สันนกแก้ว (หมู่ 5) ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    มะกอก (หมู่ 4) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่หยวก
    แม่หยวก (หมู่ 4) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโป่งหาญ
    นาโป่งหาญ (หมู่ 7) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
53-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปันพัฒนา
    ปันพัฒนา (หมู่ 9) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
990-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งศาลา
    ทุ่งศาลา (หมู่ 1) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาช่อ
    ผาช่อ (หมู่ 8) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกิ่ว
    กิ่ว (หมู่ 5) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบสุก
    สบสุก (หมู่ 9) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองกอก
    หนองกอก (หมู่ 2) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเป้า
    ทุ่งเป้า (หมู่ 4) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 8) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1 จ.ลำปาง
354-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันทราย (แปลงที่ 1-2)
    สันทราย (หมู่ 8) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
2,217-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนสนุก
    ดอนสนุก (หมู่ 4) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าโคกหวาย)
    ภูดินเหนือ (หมู่ 11) ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-27
2545 ป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์ (ดอนปู่ตาบ้านเก่าบ้านภูดิน)
    ภูดิน (หมู่ 5) ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-2-49
2545 ป่าชุมชนป่าโคกสนาม
    ตักสิลา (หมู่ 15) ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-3-56
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติโคกหินลาด
    โรงบ่ม (หมู่ 2) ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-0-1
2545 ป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์โคกบักเตี้ยบ้านหัวนาดำ
    หัวนาดำ (หมู่ 1) ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
76-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่าจั่น
    ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ(โคกขงลิง)
    นาเจริญ (หมู่ 17) ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
136-0-0
2545 ป่าชุนชนป่าดอนปู่ตาบ้านหนองสิม
    หนองสิม (หมู่ 14) ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-3-0
2545 ป่าชุมชนโคกหัวฝาย (แปลงที่ 1-2)
    หนองบัวแดง (หมู่ 9) ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-20
2545 ป่าชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง
    หนองบัวเหนือ (หมู่ 14) ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
94-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกฝายหินลาด แปลงที่ 2
    ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
125-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง
    ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
94-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหินลาด
    นางเลิ้ง (หมู่ 10) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติหนองคูนาดูน
    หนองกลางโคก (หมู่ 7) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหินลาด บ้านลอมคอม
    ลอมคอม (หมู่ 10) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
312-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาเมือง
    นาเมือง (หมู่ 14) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
568-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหินลาด บ้านประชาพิทักษ์
    ประชาพิทักษ์ (หมู่ 12) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
293-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองคู - นาดูน
    โคกเต่า (หมู่ 2) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
268-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกหินลาด บ้านนาข่า
    นาข่า (หมู่ 1) ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
493-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองโนทับม้า แปลง 1,แปลง 2
    ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
648-3-59
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาและรอบหนองบ้านดงคุย
    ดงคุย (หมู่ 14) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านคานหัก
    สีแก้ว (หมู่ 11) ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่และดอนปู่ตาบ้านปอภาร
    ปอภาร (หมู่ 8) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองสิมบ้านปอภาร
    ปอภาร (หมู่ 7) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงหลวงคางทู
    ดู่ (หมู่ 5) ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ดงยาง (หมู่ 3) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ติ้ว (หมู่ 4) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    ดงยาง (หมู่ 1) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงโศก
    โนนสูง (หมู่ 5) ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองโปร่งไผ่
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 16) ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์วัดป่าบ้านหนองโก
    หนองโก (หมู่ 8) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกสนาม
    กุดสระ (หมู่ 7) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกอิสาน
    มะอึ (หมู่ 5) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านสามเพีย
    สามเพีย (หมู่ 7) ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านพลับ
    พลับ (หมู่ 4) ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-20
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 5) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกดำเนิน
    โคกดำเนิน (หมู่ 4) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะไฟ จ.ยโสธร
30-0-71
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งแต้
    ทุ่งแต้ (หมู่ 3) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
55-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    สงเปือย (หมู่ 6) ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
957-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดกุง
    กุดกุง (หมู่ 1) ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านจานน้อย
    จานน้อย (หมู่ 5) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนฮี
    ดอนฮี (หมู่ 4) ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    หนองสิม (หมู่ 7) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านตาลบก
    ตาลบก (หมู่ 14) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-2-68
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสมพร หมู่ 9
    ศรีสมพร (หมู่ 9) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-58
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านคึมชาด
    คึมชาด (หมู่ 8) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
104-0-92
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยกอย
    ห้วยกอย (หมู่ 2) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดแห่
    กุดแห่ (หมู่ 1) ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาดพัฒนา
    ตาดพัฒนา (หมู่ 13) ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกุดยาง
    กุดยาง (หมู่ 3) ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2545 ป่าชุมชนซับใหญ่พัฒนา
    ซับใหญ่พัฒนา (หมู่ 1) ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,615-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโสกเชือก
    โสกเชือก (หมู่ 3) ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 9) ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 1) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
450-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนตูม
    โนนตูม (หมู่ 7) ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 12) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 8) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนภูตะเภา
    โจดใต้ (หมู่ 13), โจด (หมู่ 6), โนนข่า (หมู่ 2) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
666-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงสวรรค์
    ดงสวรรค์ (หมู่ 5) ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 6) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกศรีบุญเรือง
    บ้านโคกศรีบุญเรือง (หมู่ 3) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล
    บ้านนาสีนวล (หมู่ 7) ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมอม้า
    บ้านนาหมอม้า (หมู่ 1) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน
    บ้านแก้งกฐิน (หมู่ 5) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
223-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านภูจำปา
    บ้านภูจำปา (หมู่ 8) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
476-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโปโล
    บ้านโปโล (หมู่ 4) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมอม้า
    บ้านนาหมอม้า (หมู่ 7) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
116-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาจิก
    บ้านนาจิก (หมู่ 1) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    บ้านนาคำ (หมู่ 3) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน
    บ้านแก้งกฐิน (หมู่ 4) ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    บ้านป่าติ้ว (หมู่ 5) ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านห้วยบง
    ห้วยบง (หมู่ 3) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกกุง
    โคกกุง (หมู่ 8) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านค้อ
    ค้อ (หมู่ 6) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านข้องโป้
    ข้องโป้ (หมู่ 5) ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาอ่าง
    นาอ่าง (หมู่ 3) ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยฮ้อม
    ทุ่งน้าว (หมู่ 1) ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
528-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านก๊อด
    ก๊อด (หมู่ 7) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านตาแก้ว
    ตาแก้ว (หมู่ 6) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านฝาง
    ฝาง (หมู่ 5) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถืมตอง
    ดอนถืมตอง (หมู่ 6), ถืมตอง (หมู่ 1) ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
215-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาแวน
    ตาแวน (หมู่ 4) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านศรีนาป่าน
    ศรีนาป่าน (หมู่ 1) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันป่าสัก
    สันป่าสัก (หมู่ 7) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเรือง
    เรือง (หมู่ 3) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนเฟือง
    ดอนเฟือง (หมู่ 2) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
481-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนวราษฎร์
    นวราษฎร์ (หมู่ 5) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาหิน
    นาหิน (หมู่ 3) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนคีรี
    ดอนคีรี (หมู่ 6) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านก๊อด
    ก๊อด (หมู่ 4) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านธงน้อย
    ธงน้อย (หมู่ 3) ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำครกใหม่
    ดอนเจริญ (หมู่ 6), น้ำครกใหม่ (หมู่ 4), น้ำครกใหม่พัฒนา (หมู่ 9) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาผา
    นาผา (หมู่ 3) ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
    ม่วงเจริญราษฎร์ (หมู่ 3) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน
    เชียงยืน (หมู่ 4) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,575-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาปงพัฒนา
    นาปงพัฒนา (หมู่ 11) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนอุดม
    ดอนอุดม (หมู่ 9) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนามน
    นามน (หมู่ 7) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้าม
    ต้าม (หมู่ 6) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรัตนา
    ทุ่งรัตนา (หมู่ 7) ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,200-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านสบขุ่น
    สบขุ่น (หมู่ 7) ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพร้าว
    พร้าว (หมู่ 8) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเชียงยืน
    เชียงยืน (หมู่ 4) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำไคร้
    น้ำไคร้ (หมู่ 9) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเสี้ยว
    เสี้ยว (หมู่ 6) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลอมกลาง
    ลอมกลาง (หมู่ 3) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,307-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบบั่ว
    สบบั่ว (หมู่ 2) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนแก่ง
    ดอนแก่ง (หมู่ 6) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบหนอง
    สบหนอง (หมู่ 1) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาลชุม
    ตาลชุม (หมู่ 3) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยแขม
    ห้วยแขม (หมู่ 10) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบสาย
    สบสาย (หมู่ 4) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าเมี่ยง
    ป่าเมี่ยง (หมู่ 2) ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนทอง
    ดอนทอง (หมู่ 11) ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 8) ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 3) ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำไคร้
    น้ำไคร้ (หมู่ 5) ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,165-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    นาทราย (หมู่ 2) ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาหนุน 1
    นาหนุน 1 (หมู่ 1) ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    ท่าข้าม (หมู่ 4) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากงุ๊
    ปากงุ๊ (หมู่ 7) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยสอน
    ห้วยสอน (หมู่ 5) ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำปุ๊สามัคคี
    น้ำปุ๊สามัคคี (หมู่ 3) ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดไร่
    หาดไร่ (หมู่ 1) ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปางสา
    ปางสา (หมู่ 3) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลับหมื่นพรวน
    หลับหมื่นพรวน (หมู่ 5) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านไร่ไทรงาม
    ไร่ไทรงาม (หมู่ 2) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเลียง
    น้ำเลียง (หมู่ 1) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองคำ
    หนองคำ (หมู่ 4) ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำสอดใหม่
    น้ำสอดใหม่ (หมู่ 12) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,406-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังผา
    วังผา (หมู่ 7) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว
    ทุ่งอ้าว (หมู่ 1) ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 4) ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านงิ้ว
    งิ้ว (หมู่ 9) ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านศรีอุดม
    ศรีอุดม (หมู่ 1) ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเลื่อน
    ห้วยเลื่อน (หมู่ 6) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านภูแยง
    ภูแยง (หมู่ 3) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,800-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนไชย
    ดอนไชย (หมู่ 6) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
145-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าอ้อย
    ป่าอ้อย (หมู่ 4) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าแดด
    ป่าแดด (หมู่ 1) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านศรีนาม่าน
    ศรีนาม่าน (หมู่ 7) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนใหม่
    ดอนใหม่ (หมู่ 5) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองใหม่
    หนองใหม่ (หมู่ 4) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านยอดดอยวัฒนา
    ยอดดอยวัฒนา (หมู่ 10) ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาปู
    นาปู (หมู่ 1) ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านม่วงใหม่พัฒนา
    ม่วงใหม่พัฒนา (หมู่ 6) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านก๊อดแก้ว
    ก๊อดแก้ว (หมู่ 4) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านม่วงใหม่
    ม่วงใหม่ (หมู่ 3) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาปัง
    นาปัง (หมู่ 2) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-1-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำลัด
    น้ำลัด (หมู่ 1) ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่ร่มเย็น
    ใหม่ร่มเย็น (หมู่ 6) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาล้อม
    นาล้อม (หมู่ 7) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
238-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่นนคร
    แก่นนคร (หมู่ 10) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแก่นอุดร
    แก่นนคร (หมู่ 9) ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นกอก
    ต้นกอก (หมู่ 3) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
800-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่สันติสุข
    ใหม่สันติสุข (หมู่ 5) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ
    น้ำเกี๋ยนเหนือ (หมู่ 2) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนใต้
    น้ำเกี๋ยนใต้ (หมู่ 1) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดเค็ด
    หาดเค็ด (หมู่ 1) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (หมู่ 6) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเมืองจังใหม่พัฒนา
    เมืองจังใหม่พัฒนา (หมู่ 10) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ
    เมืองจังเหนือ (หมู่ 5) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเมืองหลวง
    เมืองหลวง (หมู่ 4) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองเจริญ
    หนองเจริญ (หมู่ 16) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำต้วน
    น้ำต้วน (หมู่ 8) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
230-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปัวชัย
    ปัวชัย (หมู่ 7) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านฝายแก้ว
    ฝายแก้ว (หมู่ 3) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองอาราม
    หนองอาราม (หมู่ 3) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองผีพวยและดอนปู่ตาบ้านดู่
    บ้านดู่ (หมู่ 2) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2545 โครงการป่าชุมชน บ้านชุมพร
    ชุมพร (หมู่ 8) ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าโคกใหญ่ บ้านงิ้วงาม
    งิ้วงาม (หมู่ 3) ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกสีทาบ้านโนนอุดม
    โนนอุดม (หมู่ 10) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนามะเขือ
    นามะเขือ (หมู่ 1) ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าสาธารณะหนองผือ บ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 4) ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกเจริญ
    โคกเจริญ (หมู่ 10) ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคำเม็ก
    คำเม็ก (หมู่ 7) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสายป่าแดง
    สายป่าแดง (หมู่ 4) ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชียงเครือ
    เชียงเครือ (หมู่ 14) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสนม
    หนองสนม (หมู่ 6) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนเชียงบาน
    ดอนเชียงบาน (หมู่ 3) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนานกเค้า
    นานกเค้า (หมู่ 10) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
10-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านดงน้อย
    ดงน้อย (หมู่ 9) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกม่วง
    ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชิงชุม
    เชิงชุม (หมู่ 1) ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาหมัด
    หนองปลาหมัด (หมู่ 2) ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาลเดี่ยว
    ตาลเดี่ยว (หมู่ 2) ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงน้ำเย็น
    ดงน้ำเย็น (หมู่ 5) ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านคำตากล้า
    คำตากล้า (หมู่ 1) ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
67-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 1) ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
97-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าสมบูรณ์
    เหล่าสมบูรณ์ (หมู่ 5) ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโน
    นาโน (หมู่ 5) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-0-0
2545 ป่าชุมชนโคกเหล่ายาว บ้านเซือม
    เซือม (หมู่ 3) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
194-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 4) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสามแยก
    สามแยก (หมู่ 9) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
175-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบึงโนใน
    บึงโนใน (หมู่ 5) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-3-0
2545 ปาชุมชนบ้านท่าสะอาด
    ท่าสะอาด (หมู่ 8) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกคอน
    โคกคอน (หมู่ 2) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยหวด
    ห้วยหวด (หมู่ 4) ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
558-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนสูง
    โพนสูง (หมู่ 10) ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองแปน
    หนองแปน (หมู่ 10) ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
219-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าผาง
    ป่าผาง (หมู่ 7) ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    น้ำพุ (หมู่ 4) ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ื 12
    สร้างค้อ (หมู่ 12) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
168-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่างคำ หมู่ที่ 5
    อ่างคำ (หมู่ 5) ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-2-59
2545 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม หมู่ที่ 3
    โพนงาม (หมู่ 3) ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
114-0-90
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
    หนองบัว (หมู่ 1) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-63
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 7
    หนองหญ้าไซ (หมู่ 7) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-1-94
2545 ป่าชุมชนบ้านบุ่งเวียน หมู่ที่ 9
    บุ่งเวียน (หมู่ 9) ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
430-1-33
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
    ดอนม่วง (หมู่ 7) ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2
    โพธิ์ตาก (หมู่ 2) ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-1-51
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
    หนองบัว (หมู่ 1) ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-1-30
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1
    โคกสูง (หมู่ 1) ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-1-16
2545 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง หมู่ที่ 5
    วังม่วง (หมู่ 5) ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4
    หนองบัว (หมู่ 4) ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-2-34
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10
    ดอนติ้ว (หมู่ 10), ดอนติ้ว (หมู่ 10) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
197-3-7
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 10
    ดอนดู่ (หมู่ 10) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
171-2-65
2545 ป่าชุมชนบ้านปากทวย หมู่ที่ 5
    ปากทวย (หมู่ 5) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-77
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 5
    นาหมากมี้ (หมู่ 5) ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-99
2545 ป่าชุมชนบ้านาถ่อนใหญ่
    นาถ่อนใหญ่ (หมู่ 4) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
265-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบัวระภาเหนือ
    บ้านบัวระภาเหนือ (หมู่ 12) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
109-1-99
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วงพัฒนา
    บ้านดอนม่วงพัฒนา (หมู่ 11) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
298-0-81
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโสก
    บ้านนาโสก (หมู่ 3) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
588-3-52
2545 ป่าชุมชนบ้านพรานอ้น ม.13
    บ้านพรานอ้น (หมู่ 13) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
188-3-48
2545 ป่าชุมชนบ้านเหล่าคาม
    เหล่าคาม (หมู่ 12) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
814-2-78
2545 ป่าชุมชนบ้านพรานอ้น
    บ้านพรานอ้น (หมู่ 4) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
204-2-33
2545 ป่าชุมชนบ้านพร้านอ้น
    บ้านพรานอ้น (หมู่ 4) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
204-3-45
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกขามเลียน
    บ้านโคกขามเลียน (หมู่ 7) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จ.นครพนม
304-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 2) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
728-2-92
2545 ป่าชุมชนบ้านกุดโง้ง
    บ้านกุดโง้ง (หมู่ 2) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาขาม
    บ้านนาขาม (หมู่ 8) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
813-1-42
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหลี่
    หนองหลี่ (หมู่ 7) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-2-0
2545 ป่าชุมชนตำบลโชคชัย(ป่าชุมชนภูตูม)
    ชัยมงคล (หมู่ 1), คำบง (หมู่ 4), คำพอก (หมู่ 5), คลองน้ำใส (หมู่ 2), หนองแวงน้อย (หมู่ 3), คำบง (หมู่ 4), หนองหลี่ (หมู่ 7), หนองแวงเหนือ (หมู่ 8) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
116-0-87
2545 ป่าชุมชนบ้านคำพอก
    บ้านคำพอก (หมู่ 5) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
293-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 3) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
225-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล
    บ้านศรีมงคล (หมู่ 8) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-79
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,630-2-4
2545 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    บ้านโพนงาม (หมู่ 2) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,295-1-60
2545 ป่าชุมชนบ้านคำบก
    บ้านคำบก (หมู่ 4) ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
231-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปูแป้ หมู่ที่ 3 ตำบลด่าแม่ละเมา
    ปูแป้ (หมู่ 3) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา จ.ตาก
1,100-0-60
2545 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    ถ้ำเสือ (หมู่ 5) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
237-3-6
2545 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่สอด
    ขุนห้วยแม่สอด (หมู่ 6) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
60-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพะเด๊ะ
    พะเด๊ะ (หมู่ 4) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
860-2-93
2545 ป่าชุมชนบ้านวังหาด
    วังหาด (หมู่ 2) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
675-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาเวียง
    ผาเวียง (หมู่ 3) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่เทินใต้
    แม่เทินใต้ (หมู่ 2) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ทาง
    แม่ทาง (หมู่ 25) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-3-98
2545 ป่าชุมชนบ้านดงพริกแจว
    ดงพริกแจว (หมู่ 24) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังทอง
    วังทอง (หมู่ 23) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนเพชร
    ดอนเพชร (หมู่ 20) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
92-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพงเสลี่ยง
    พงเสลี่ยง (หมู่ 14) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากสิน
    ปากสิน (หมู่ 12) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาปากั้ง
    นาปากั้ง (หมู่ 9) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ฮู้
    แม่ฮู้ (หมู่ 5) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
42-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสุเม่น
    สุเม่น (หมู่ 1) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาหมัน แปลงที่ 1-2
    นาหมัน (หมู่ 6) ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-2-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านบอนแดง
    บอนแดง (หมู่ 5) ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านท่ามะเกลือ
    ท่ามะเกลือ (หมู่ 7) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองอีป๋อง
    หนองอีป๋อง (หมู่ 10) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-1-48
2545 ป่าชุมชนบ้านซำต้อง
    ซำต้อง (หมู่ 9) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,005-3-43
2545 ป่าชุมชนบ้านรักไทย
    รักไทย (หมู่ 7) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผารังหมี
    ผารังหมี (หมู่ 3) ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า :
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองแสลงใหม่
    คลองแสลงใหม่ (หมู่ 8) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองไร่
    คลองไร่ (หมู่ 7) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
33-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพัฒนาดงน้อย
    พัฒนาดงน้อย (หมู่ 5) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
31-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงงู
    ดงงู (หมู่ 7) ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
26-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังกระดี่ทอง
    วังกระดี่ทอง (หมู่ 4) ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังกระดี่ทองเหนือ
    วังกระดี่ทองเหนือ (หมู่ 10) ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนห้วยปัด
    โนนห้วยปัด (หมู่ 9) ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าชุมชน (ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน) หนองกรด
    บึงตะโกน (หมู่ 2) ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองดอกจันทร์
    หนองหวาย (หมู่ 5) ต.วังสำโรง อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองขุด
    คลองขุด (หมู่ 7) ต.วังหลุม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง
    วัดใหม่ราษฎร์บำรุง (หมู่ 9) ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
    เขาโล้น (หมู่ 6) ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม จ.พิจิตร
465-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำเดื่อเหนือ
    น้ำเดื่อเหนือ (หมู่ 5) ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    น้ำพุ (หมู่ 2) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาชะโงก
    เขาชะโงก (หมู่ 4), เขาชะโงกเหนือ (หมู่ 7) ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนากว้าวกิ่ว
    นากว้าวกิ่ว (หมู่ 7) ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ยามใต้
    แม่ยามใต้ (หมู่ 9) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่ยามเหนือ
    แม่ยามเหนือ (หมู่ 8) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาบัว
    นาบัว (หมู่ 3) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ
    เวียงเหนือ (หมู่ 1) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
    งิ้วงาม (หมู่ 5) ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
157-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองนาพง
    คลองนาพง (หมู่ 7) ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาตารอด
    นาตารอด (หมู่ 9) ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลวงป่ายาง
    หลวงป่ายาง (หมู่ 2) ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย จ.อุตรดิตถ์
1,400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองชมภู
    คลองชมภู (หมู่ 6) ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยผึ้ง
    ห้วยผึ้ง (หมู่ 4) ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจริม จ.อุตรดิตถ์
3,900-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาผึ้งน้อย
    ผาผึ้งน้อย (หมู่ 9) ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจริม จ.อุตรดิตถ์
3,600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวน แปลง 1-2
    สวน (หมู่ 5) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
1,542-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้อยกา
    ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาคะนึง
    นาคะนึง (หมู่ 6) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท้องลับแล (รูปแปลงไม่มีเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน
    ท้องลับแล (หมู่ 7) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชำป่าหวาย
    ชำป่าหวาย (หมู่ 6) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า จ.อุตรดิตถ์
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกสามัคคี
    โคกสามัคคี (หมู่ 7) ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    เขาดิน (หมู่ 9) ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    เขาเขียว (หมู่ 9) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแกยาว
    หนองสะแกยาว (หมู่ 5) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยตั้ง
    ห้วยตั้ง (หมู่ 9) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
    เขาลูกช้าง (หมู่ 4) ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
590-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเป็ดก่า
    หนองเป็ดก่า (หมู่ 15) ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านถนนใหม่
    ถนนใหม่ (หมู่ 6) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะกร่าง
    เกาะกร่าง (หมู่ 7) ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพุตาลิต
    พุตาลิด (หมู่ 7) ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาบ่อคำ
    นาบ่อคำ (หมู่ 1) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
180-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 7) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
190-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขานิยม
    ใหม่เขานิยม (หมู่ 7) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองเป้า
    คลองเป้า (หมู่ 23) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
110-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบุ่งตะคร้อ
    บุ่งตะคร้อ (หมู่ 13) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
470-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเด่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว
    เด่น (หมู่ 2), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,660-0-44
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองตับ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวเหนือ
    หนองตับ (หมู่ 1) ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,674-3-38
2545 ป่าชุมชนบ้านตลุกแขม
    ตลุกแขม (หมู่ 1) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,937-3-36
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบควง
    น้ำดิบควง (หมู่ 8) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,638-1-71
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนกปีกกา
    หนองนกปีกกา (หมู่ 3) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,882-3-21
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง ม. 4
    ลานสาง (หมู่ 4) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
477-1-70
2545 ป่าชุมชนบ้านลานสาง ม. 11
    ลานสาง (หมู่ 11) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23,480-3-3
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าเล่ย์นาโบสถ์
    ท่าเลย์นาโบสถ์ (หมู่ 5) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,021-3-47
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่แม่บอน
    ใหม่แม่บอน (หมู่ 12) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,957-2-74
2545 ป่าชุมชนบ้านสระทอง
    สระทอง (หมู่ 8) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,271-3-16
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลิด
    ยางโองนอก (หมู่ 8), ยางโองนอก (หมู่ 13) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดปละป่าโป่งแดง จ.ตาก
4,725-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    แม่สลิด (หมู่ 1), แม่สลิด (หมู่ 2) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
904-0-42
2545 ป่าชุมชนบ้านยางโองนอก
    ยางโองนอก (หมู่ 7), สันกลาง (หมู่ 6), ยางโองน้ำ (หมู่ 5), ยางโองน้ำ (หมู่ 11), ยางโองน้ำ (หมู่ 4) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,546-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิด
    แม่สลิด (หมู่ 3) ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
546-2-87
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านนาซำ
    นาซำ (หมู่ 6) ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาหนองกอก
    นาหนองกอก (หมู่ 3) ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านกกกล้วยนวน
    กกกล้วยนวน (หมู่ 7) ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
350-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านไร่ใต้
    ไร่ใต้ (หมู่ 3) ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านตะโกงาม
    ตะโกงาม (หมู่ 10) ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
85-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านวังไทรงาม
    วังไทรงาม (หมู่ 13) ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
421-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านดอกจำปี
    ดอกจำปี (หมู่ 2) ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านแปดหลัง
    แปดหลัง (หมู่ 11) ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาปิ่นทอง
    เขาปิ่นทอง (หมู่ 6) ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองศาลเจ้า
    หนองศาลเจ้า (หมู่ 5) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
575-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 2) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
294-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งกระถิน
    ทุ่งกระถิน (หมู่ 3) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
944-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโปร่งแก
    โปร่งแก (หมู่ 17) ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านควนนกหว้า
    ควนนกหว้า (หมู่ 3) ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
315-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเกาะปันหยี
    เกาะปันหยี (หมู่ 2) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านริมทะเล
    ริมทะเล (หมู่ 5) ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองอ่าวเลน จ.พังงา
60-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านช้างเชื่อ
    ช้างเชื่อ (หมู่ 4) ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2545 พัฒนาป่าชุมชนบ้านบางปลา
    บางปลา (หมู่ 2) ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพรุเตียว
    พรุเตียว (หมู่ 7) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
320-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 2) ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
420-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาตำหนอน
    เขาตำหนาน (หมู่ 1) ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 6) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงา
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลำภี
    ลำภี (หมู่ 4) ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-1-35
2545 ป่าชุมชนบ้านหน้าเขาล่าง
    หน้าเขาล่าง (หมู่ 3) ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
32-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคีรีรอบ
    คีรีรอบ (หมู่ 4) ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาหินปูน
    เขาหินปูน (หมู่ 8) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
250-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนปรางค์
    สวนปรางค์ (หมู่ 5) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยตาหมิง
    ห้วยตาหมิง (หมู่ 6) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกเหรียง
    โคกเหรียง (หมู่ 3) ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวยศรี
    สวยศรี (หมู่ 6) ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาชุมเห็ด
    นาชุมเห็ด (หมู่ 9) ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากลาง
    ปากลาง (หมู่ 3) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
765-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไร่ยาว
    ไร่ยาว (หมู่ 4) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
546-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่านหญิง
    ท่านหญิง (หมู่ 1) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
388-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางหมีเหนือ
    บางหมีเหนือ (หมู่ 7) ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปลายคลอง
    ปลายคลอง (หมู่ 1) ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำจืด ป่ามะมุ และป่าปากจั่น จ.ระนอง
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทับหลี
    ทับหลี (หมู่ 4) ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปลายคลองวัน
    ปลายคลองวัน (หมู่ 9) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหาดตุ่น
    หาดตุ่น (หมู่ 8) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองเงิน
    คลองเงิน (หมู่ 7) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยไทรงาม
    ห้วยไทรงาม (หมู่ 10) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง
48-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านแพรกขวา
    แพรกขวา (หมู่ 8) ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง, อื่น ๆ
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนิคมผัง 4
    นิคมผัง 4 (หมู่ 4) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ
    บางใหญ่เหนือ (หมู่ 3) ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำเลียง จ.ระนอง
43-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข้
    หนองจระเข้ (หมู่ 8) ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
346-0-60
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหมุก
    หนองหมุก (หมู่ 6) ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
377-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    บ้านห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
68-3-91
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
    เขาหลัก (หมู่ 11) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 7) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาวง
    เขาวง (หมู่ 12) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยใน (หินลูกช้าง)
    ห้วยใน(หินลูกช้าง) (หมู่ 7) ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละแม จ.ชุมพร
133-3-41
2545 ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี
    ช่องแคบ (หมู่ 1) ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
385-2-40
2545 ป่าชุมชนบ้านหลังเขา แปลงที่ 1-2
    หลังเขา (หมู่ 6) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,670-0-79
2545 ป่าชุมชนบ้านเฉลิมพระเกียรติบ้านพุรวก-บ้านนพเก้า
    พุรวก (หมู่ 7) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งเจริญ
    โป่งเจริญ (หมู่ 4) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-1-87
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 3) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
193-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพุรวก แปลง 1-2
    พุรวก (หมู่ 7) ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,432-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน
    ชัฎน้ำเิงิน (หมู่ 8) ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,446-0-91
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยกั้ง
    ห้วยกั้ง (หมู่ 1) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยโป่งนก
    ดอนไชย (หมู่ 6) ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    ห้วยไคร้ (หมู่ 1) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง
    ห้วยเกี๋ยง (หมู่ 5) ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตงอินตาเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    ดงอินตาเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งติ้ว
    ทุ่งติ้ว (หมู่ 6) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบบง
    สบบง (หมู่ 3) ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสวนดอก
    สวนดอก (หมู่ 3) ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอยฮางนอก
    บ้านดอยฮางนอก (หมู่ 3) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอยทอง
    ดอยทอง (หมู่ 17) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอยจำตอง
    ดอยจำตอง (หมู่ 13) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทรายงาม
    ทรายงาม (หมู่ 3) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยางคำนุ
    ยางคำนุ (หมู่ 5) ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
585-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 3) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
523-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนมูล
    ดอนมูล (หมู่ 10) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยกเจริญ
    ยกเจริญ (หมู่ 8) ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 17) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 8) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งม่าน
    ทุ่งม่าน (หมู่ 3) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหัวฝายพัฒนา
    หัวฝายพัฒนา (หมู่ 12) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านร่องนอด
    ร่องนอด (หมู่ 9) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
843-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลู้
    บ้านหลู้ (หมู่ 1) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-3-70
2545 ป่าชุมชนบ้านแจมป๋อง
    แจมป๋อง (หมู่ 5) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยบง
    ทุ่งทราย (หมู่ 3) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 9) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
378-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพระเนตร
    พระเนตร (หมู่ 4) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์ใหม่
    เจดีย์ใหม่ (หมู่ 11) ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำแพร่ใต้
    น้ำแพร่ใต้ (หมู่ 19) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยางฮอม
    ยางฮอม (หมู่ 17), ยางฮอม (หมู่ 8) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ดงเจริญ (หมู่ 16), ป่าแดง (หมู่ 2) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้านยาว
    ห้วยส้านยาว (หมู่ 13) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองผักเฮือด
    หนองผักเฮือด (หมู่ 10) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนดอยน้อย
    ดอยน้อย (หมู่ 4) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2545 ป่าชุมชนห้วยไม้งุ้น
    แม่บง (หมู่ 7) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2545 ป่าชุมชนดงเสื่อบ้าน
    ดอนงาม (หมู่ 4) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2545 ป่าชุมชนดอยก๊อดขี้เสือห้วยดินดำและห้วยท้อม
    ทุ่งกวาง (หมู่ 1) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยสัก
    ห้วยสัก (หมู่ 1) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาบ่อง
    ผาบ่อง (หมู่ 1) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,970-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าโป่งแดง
    ท่าโป่งแดง (หมู่ 5) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
315-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาบ่องเหนือ
    ผาบ่องเหนือ (หมู่ 12) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,730-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 3) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,390-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าปุ๊
    ป่าปุ๊ (หมู่ 2) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,845-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบสอย
    สบสอย (หมู่ 7) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,650-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมากปิน
    นาหมากปิน (หมู่ 11) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
275-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไม้แงะ
    ไม้แงะ (หมู่ 8) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
280-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบป่อง
    สบป่อง (หมู่ 6) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านในสอย
    ในสอย (หมู่ 4) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,785-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกองมู
    ทุ่งกองมู (หมู่ 3) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,425-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกุงไม้สัก
    กุงไม้สัก (หมู่ 2) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,750-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำปลิว
    น้ำปลิว (หมู่ 2) ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน
    หัวถนน (หมู่ 9) ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพลายทอง
    พลายทอง (หมู่ 9) ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านในควน
    ในควน (หมู่ 10) ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านธรรมเถียร
    ธรรมเถียร (หมู่ 8) ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบางมวง
    บางมวง (หมู่ 3) ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านควนนางพิมพ์
    ควนนางพิมพ์ (หมู่ 5) ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโหล๊ะเร็ดออก
    โหล๊ะเร็ดออก (หมู่ 8) ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าสน
    ป่าสน (หมู่ 10) ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชัฎหลังเต่า
    ชัฎหลังเต่า (หมู่ 7) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะไฟ
    หนองมะไฟ (หมู่ 7) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเคล็ด
    ทุ่งเคล็ด (หมู่ 5) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองรี
    หนองรี (หมู่ 3) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นเกตุ
    ต้นเกตุ (หมู่ 13) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองพี่น้อง (แปลงที่ 1-4)
    สองพี่น้อง (หมู่ 1) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,154-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บ้านโคกข่อย หมู่ที่ 4
    โคกข่อย (หมู่ 4) ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขาว บ้านทับกลาง หมู่ 10 ตำบลเขาขาว
    ทับกลาง (หมู่ 10) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-0-0
2545 ป่าชุมชนในที่สาธารณประโยชน์ป่าสวนฝ้าย บ้านวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน
    วังหิน (หมู่ 3) ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-0
2545 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสาย บ้านปลายเส หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส
    ปลายเส (หมู่ 4) ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2545 ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าทองหลาง
    ท่าทองหลาง (หมู่ 6) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
950-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหน้าเขา
    หน้าเขา (หมู่ 1) ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 3) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเฉียงพง
    เฉียงพง (หมู่ 2) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านมหาการ
    มหาการ (หมู่ 1) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพังขาม
    พังขาม (หมู่ 4) ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบัว
    ทุ่งบัว (หมู่ 1) ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่
    เกาะใหญ่ (หมู่ 5) ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกาหรำ
    กาหรำ (หมู่ 2) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชิงแส
    เชิงแส (หมู่ 4) ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชิงแส
    เชิงแส (หมู่ 3) ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านม่วงงาม
    ม่วงงาม (หมู่ 4) ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองโหน
    คลองโหน (หมู่ 3) ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบัว
    ทุ่งบัว (หมู่ 1) ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งครก
    ทุ่งครก (หมู่ 2) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-56
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งข่า
    ทุ่งข่า (หมู่ 10) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาเพดาน
    เขาเพดาน (หมู่ 7) ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเกาะยางแดง
    เกาะยางแดง (หมู่ 8) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านปากห้วย
    ปากห้วย (หมู่ 4) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองเนียงแตก
    หนองเนียงแตก (หมู่ 8) ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกกระท้อน
    โคกกระท้อน (หมู่ 20) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านควนเคี่ยม
    ควนเคี่ยม (หมู่ 7) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านซีเยาะ
    ซีเยาะ (หมู่ 5) ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกูตง
    กูตง (หมู่ 3) ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสโลว์
    สโลว์ (หมู่ 7) ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านยาเด๊ะ
    ยาเดะ (หมู่ 2) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไอร์จือเราะ
    ไอร์จือเราะ (หมู่ 5) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาเซะเหนือ
    ตาเซะเหนือ (หมู่ 5) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2545 ป่าชุมชนยะออ
    ยะออ (หมู่ 1) ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านลีแง
    ลีแง (หมู่ 3) ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท้ายเกาะ
    ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-46
2545 ป่าชุมชนบ้านวัดใหม่
    วัดใหม่ (หมู่ 4) ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-3-29
2545 ป่าชุมชนบ้านปงวัง
    ปงวัง (หมู่ 3) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
200-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสันป่าส้าน
    สันป่าส้าน (หมู่ 12) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
293-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าฝาง
    ป่าฝาง (หมู่ 2) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
83-0-0
 
รวม
287,886-3-22 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :