หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 683 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10
    ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านธารทรัพย์ หมู่ 11
    ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 1
    ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านโพธิ์เงิน (วงษ์สว่าง)
    ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านบ่อดินสอพอง หมู่ที่ 6
    ธารทรัพย์ (หมู่ 11), โพธิ์เงิน(บ้านวงษ์สว่าง) (หมู่ 9), โพธิ์ทอง (หมู่ 10), วงษ์สว่าง (หมู่ 1) ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
283-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านหน่วยประคอง หมู่ที่ 10
    ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
283-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาคอก บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 1
    ดงดินแดง (หมู่ 1), บ่อดินสอพอง (หมู่ 6), หน่วยประคอง (หมู่ 10) ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
283-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบางกระเจ็ด
    บางกระเจ็ด (หมู่ 7) ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองขุด
    คลองขุด (หมู่ 3) ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากคลองบางกระเพียง
    ปากคลองบางกระเพียง (หมู่ 1) ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชบ้านดอนตะโหนด
    ดอนตะโหนด (หมู่ 7) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-48
2546 ป่าชุมชน่บ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 7) ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแฮด
    แฮด (หมู่ 5) ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าช้าหนองบอน
    หนองบอน (หมู่ 4) ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าโคกหนองคู
    ขึ้ตุ่น (หมู่ 10) ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
197-0-0
2546 ป่าชุมชนหนองทอง
    หนองตาด (หมู่ 9) ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
151-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกหนองแปน
    สระสี่เหลี่ยม (หมู่ 6) ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
228-0-0
2546 ป่าชุมชนมะพริก
    มะพริก (หมู่ 12) ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านระกำ
    ระกา (หมู่ 3) ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
881-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 3) ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
187-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร
    โคกเพชร (หมู่ 6) ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหว้าน
    หว้าน (หมู่ 4) ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
393-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านตระแสง
    ตระแสง (หมู่ 1) ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็กตาช้าง
    หนองเหล็กตาช้าง (หมู่ 16) ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
350-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทวารไพร
    ทวารไพร (หมู่ 3) ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเสม็ด
    เสม็ด (หมู่ 7) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
516-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านขนาดปริง
    ขนาดปริง (หมู่ 8) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,242-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองซูง
    หนองซูง (หมู่ 9) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
487-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเชื้อเพลิงสามัคคี
    เชื้อเพลิงสามัคคี (หมู่ 12) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
262-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโสนกพัฒนา
    โสนกพัฒนา (หมู่ 11) ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
587-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบ่อหินพัฒนา
    บ่อหินพัฒนา (หมู่ 9) ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองหัวแรด
    หนองหัวแรด (หมู่ 5) ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-2-74
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองพลับ
    หนองพลับ (หมู่ 3) ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสังกะเปียว
    สังกะเปียว (หมู่ 1) ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหมอสอ
    หมอสอ (หมู่ 4) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาวังแก้ว
    เขาวังแก้ว (หมู่ 12) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเขานางนม
    เขานางนม (หมู่ 5) ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสำนักทอง
    สำนักทอง (หมู่ 1) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านถนนใน
    ถนนใน (หมู่ 8) ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
67-2-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเพกา
    เพกา (หมู่ 5) ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
132-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านตั้งล้ง
    ตั้งล้ง (หมู่ 2) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเสม็ดโพธิ์ศรี
    เสม็ดโพธิ์ศรี (หมู่ 5) ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-3-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพลงเผลว
    พลงเผลว (หมู่ 3) ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านปัถวี(คลองเวฬุ)
    ปัถวี(คลองเวฬุ) (หมู่ 2) ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเนินมณฑา
    เนินมณฑา (หมู่ 10) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเนินพรวด
    เนินพรวด (หมู่ 5) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-3-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งสะพาน
    ทุ่งสะพาน (หมู่ 2) ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านลำพัง
    ลำพัง (หมู่ 1) ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านคลองใหญ่
    คลองใหญ่ (หมู่ 1) ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-2-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านน้ำตก
    น้ำตก (หมู่ 5) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
187-2-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนสูง
    ดอนสูง (หมู่ 5) ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหินดาษ
    หินดาษ (หมู่ 8) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง
    ธรรมชาติล่าง (หมู่ 6) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านธรรมชาติบน
    ธรรมชาติบน (หมู่ 5) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขากระแต
    บ้านเขากระแต (หมู่ 2) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
160-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเนินสูง
    เนินสูง (หมู่ 8) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
291-0-98
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกแจง
    โคกแจง (หมู่ 6) ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังบัวทอง
    วังบัวทอง (หมู่ 4) ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุง
    กุง (หมู่ 3) ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุดปลาหวี
    กุดปลาหวี (หมู่ 4) ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง
    บ้านนา (หมู่ 3) ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
447-3-30
2546 ป่าชุมชนบ้านบุตรโครต
    บุตรโคตร (หมู่ 18) ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-2-48
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกบ้าน
    โคกบ้าน (หมู่ 12) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-3-63
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้อ
    หนองคล้อ (หมู่ 2) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับ
    น้ำซับ (หมู่ 1) ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนดินแดง
    ดอนดินแดง (หมู่ 5) ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบัติ
    โนนสมบัติ (หมู่ 4) ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองตะเคียนชัย
    คลองตะเคียนชัย (หมู่ 5) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าช้าง
    ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านช่องกุ่ม
    ช่องกุ่ม (หมู่ 1) ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-68
2546 ป่าชุมชนบ้านบุกะสัง
    ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้อยนาคำ
    น้อยนาคำ (หมู่ 7) ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบุกะสัง
    บุกะสัง (หมู่ 3) ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหมากฝ้าย
    หนองหมากฝ้าย (หมู่ 6) ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาภูทอง
    เขาภูทอง (หมู่ 15) ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี
42-1-0
2546 ป่าชุมชนดอนตาโม่
    ห้วยทราย (หมู่ 6) ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
330-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกหนองกระทุ่ม
    ดอนกลาง (หมู่ 3), หินร่อง (หมู่ 15) ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
280-0-0
2546 ป่าชุมชนวัดป่าธรรมชาติ
    หนองชุมแสง (หมู่ 11) ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
134-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกสระแดง
    หนองกระทุ่มเตียน (หมู่ 6) ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2546 ป่าชุมชนทำนบหลวง
    ตลุกสาหร่าย (หมู่ 5) ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
185-1-0
2546 ป่าชุมชนโคกไหลโหล่
    หนองกก (หมู่ 2) ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกอีจ้อย
    โนนเต็ง (หมู่ 1), โนนไร่พัฒนา (หมู่ 7), ใหม่บัวทอง (หมู่ 11) ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
175-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแหลมไผ่
    แหลมไผ่ (หมู่ 10) ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแหลมยอ
    แหลมยอ (หมู่ 1) ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหลังดอน
    หลังดอน (หมู่ 7) ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
43-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากคลองแพรก
    ปากคลองแพรก (หมู่ 3) ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
180-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไผ่
    วังไผ่ (หมู่ 2) ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
287-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหาดกองสิน (ป่าชุมชนหนองชะโดและบ้านเขาขยาย)
    ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า :
75-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองน้อย
    หนองน้อย (หมู่ 2) ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-3-74
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองกาเหลือง
    หนองกาเหลือง (หมู่ 17) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง (ป่าชุมชนหลวงพ่อดัด)
    แหลมทอง (หมู่ 1) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
272-1-1
2546 ป่าชุมชนบ้านชัฎฝาง
    ชัฎฝาง (หมู่ 10) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
356-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบึงป่าสักด้านตะวันตก
    บึงป่าสักด้านตะวันตก (หมู่ 4) ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบึงป่าสักด้านตะวันออก
    บึงป่าสักด้านตะวันออก (หมู่ 5) ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านริมบึงตะกุด
    ตะกุด (หมู่ 2) ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-33
2546 ป่าชุมชนบ้านริมบึงตะกุด
    ตะกุด (หมู่ 3) ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-33
2546 ป่าชุมชนบ้านริมบึงตะกุด
    ตะกุด (หมู่ 1) ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-34
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 2) ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-2-18
2546 ป่าชุมชนบ้านซับดินดำ
    ซับดินดำ (หมู่ 6) ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,586-2-79
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าพลู
    ท่าพลู (หมู่ 4) ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
431-1-39
2546 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลาดเขาปูน
    ลาดเขาปูน (หมู่ 7) ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
215-0-45
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าที่สาธารณประโยชน์ (แปลงที่ 2)
    ห่องซัน (หมู่ 9) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าที่สาธารณประโยชน์ (แปลงที่ 1)
    ห่องซัน (หมู่ 9) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด
    ดอนชาด (หมู่ 3) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
208-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนามแท่ง
    หนามแท่ง (หมู่ 3) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านแฮ
    แฮ (หมู่ 1) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง
    โนนเค็ง (หมู่ 4) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ดอนปู่ตา (แปลงที่ 2)
    แค (หมู่ 2) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ดอนปู่ตา (แปลงที่ 1)
    แค (หมู่ 2) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 2)
    แต้ (หมู่ 6) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1)
    แต้ (หมู่ 6) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าดอนปู่ตา
    คำขวาง (หมู่ 5) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าโนนม่วง
    หนองกินเพล (หมู่ 8) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนดอนเจ้าปู่
    หนองกินเพล (หมู่ 3) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านขัวไม้แก่น
    ขัวไม้แก่น (หมู่ 2) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านบอน
    บอน (หมู่ 2) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้า,ป่าดอนปู่ตาบ้านค้อบอน (แปลงที่ 2)
    ค้อบอน (หมู่ 3) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้า,ป่าดอนปู่ตาบ้านค้อบอน (แปลงที่ 1)
    ค้อบอน (หมู่ 3) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    ห่องยูง (หมู่ 4) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะ (แปลงที่ 2)
    บอน (หมู่ 1) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
276-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะ (แปลงที่ 1)
    บอน (หมู่ 1) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
    สะพานหิน (หมู่ 8) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
137-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกเกริ่น
    ถนนถั่ว (หมู่ 9), สี่เหลี่ยม (หมู่ 2) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
293-3-54
2546 ป่าชุมชนบ้านกลึง
    กลึง (หมู่ 5) ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไทยสามัคคี
    บ้านไทยสามัคคี (หมู่ 14) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนคูณ
    โนนคูณ (หมู่ 4) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-3-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
    ทุ่งโพธิ์ (หมู่ 5) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
110-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 1) ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาส้มโฮง
    นาส้มโฮง (หมู่ 5) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาดินดำ
    นาดินดำ (หมู่ 10) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
884-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านค้อใหม่
    ค้อใหม่ (หมู่ 4) ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-2-0
2546 ป่าโคกบักสัย บ้านม่วงโป้
    บ้านม่วงโป้ (หมู่ 4) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
212-2-45
2546 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านแก่นประดู่
    บ้านแก่นประดู่ (หมู่ 8) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-10
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    บ้านหนองแวง (หมู่ 1) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
188-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังชัย
    บ้านวังชัย (หมู่ 6) ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
529-3-77
2546 ป่าชุมชนบ้านเสียว
    บ้านเสียว (หมู่ 12) ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
603-1-50
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง "ป่าโคกป่าช้า"
    บ้านโนนแดง (หมู่ 3) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-67
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    บ้านโคกใหญ่ (หมู่ 9) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
423-0-74
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนหมากพริก
    บ้านดอนหมากพริก (หมู่ 2) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
374-0-54
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนเพ็ก โคกป่าช้าบ้านโนนเพ็ก
    โนนเพ็ก (หมู่ 8) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-3-56
2546 ป่าโคกหนองแต้ บ้านหนองเม็กเหนือ
    หนองเม็กเหนือ (หมู่ 15) ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-1-61
2546 ป่าชุมชนบ้านแจ้ง โคกเนินพันชาติ
    แจ้ง (หมู่ 4) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-63
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ โคกกกเหลื่อม
    เหล่าใหญ่ (หมู่ 14) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    บ้านขามป้อม (หมู่ 1) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
236-0-12
2546 ป่าชุมชนบ้านดู่
    ดู่ (หมู่ 5) ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน
    หนองบัวเงิน (หมู่ 7) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,060-3-52
2546 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
    หินฮาว (หมู่ 6) ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงง่าม
    ดงง่าม (หมู่ 2) ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงค้าวัฒนา
    ดงค้าพัฒนา (หมู่ 10) ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-0
2546 ป่าชุมชนโคกคำไหล
    โคกคำไหล (หมู่ 3) ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านอ้อมกอ
    อ้อมกอ (หมู่ 1) ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
194-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าบ่อยาง
    ท่าบ่อยาง (หมู่ 5), ท่าบ่อยาง (หมู่ 5) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-26
2546 ป่าชุมชนบ้านกำแมด
    กำแมด (หมู่ 5) ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกมลศิลป์
    กมลศิลป์ (หมู่ 3) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนหวาย
    โนนหวาย (หมู่ 11) ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-0-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    เขาแดง (หมู่ 12), คลองคำโคกแต้ (หมู่ 5), เรือทอง (หมู่ 7) ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,133-1-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะ-รัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    พนมชัย (หมู่ 5) ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    คลองสาน (หมู่ 15), ตะแบง (หมู่ 1), ตะแบงใต้ (หมู่ 9), ทุ่งหลวง (หมู่ 10), โพธิ์คำ (หมู่ 16), โพธิ์ทอง (หมู่ 2), ภูสิงห์ (หมู่ 11) ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    กลาง (หมู่ 5), คูสี่แจ (หมู่ 4), จำปานวง (หมู่ 3), แซร์สะโบว์ (หมู่ 6) ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2546 ป่าชุมชนในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา
    โคกชาติ (หมู่ 7), โคกแดง (หมู่ 2), ทางสายลวด (หมู่ 9), ไพรพัฒนา (หมู่ 3), วนาสวรรค์ (หมู่ 5), โอว์ปังโกว์ (หมู่ 6) ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
466-2-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองขอนหนองเพียววงค์-สวนสงฆ์
    หนองขอน (หมู่ 6) ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าดงชำผึงชำไห
    เชือก (หมู่ 5) ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
446-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนห้วยน้ำยาง
    ทุ่งขุนใหญ่ (หมู่ 3) ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
91-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7
    โพนงาม (หมู่ 7) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
450-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านตาแหลว (ดอนเจ้าปู่)
    ตาแหลว (หมู่ 12) ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ (ป่าช้า,ป่าดอนปู่ตา) (แปลงที่ 2)
    ไร่ (หมู่ 4) ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ (ป่าช้า,ป่าดอนปู่ตา) (แปลงที่ 1)
    ไร่ (หมู่ 4) ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณะบ้านตะบ่าย (แปลงที่ 1-2)
    ตะบ่าย (หมู่ 1) ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะบ้านหนองฮี (แปลงที่ 2)
    หนองฮี (หมู่ 2) ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะบ้านหนองฮี (แปลงที่ 1)
    หนองฮี (หมู่ 2) ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ทุ่ง (หมู่ 5) ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านบุตร หมู่ 4
    บุตร (หมู่ 4) ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าโคก - ป่าช้าบ้านแดงหม้อ
    บุตร (หมู่ 3) ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านคำหมี
    คำหมี (หมู่ 8) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนดงสนามบิน
    คูขาด (หมู่ 3) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนดงทำเลเลี้ยงสัตว์
    คูขาด (หมู่ 2) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
687-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านขอบเหล็ก
    ขอบเหล็ก (หมู่ 5) ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านท่าโพธิ์ชัย
    ท่าโพธิ์ชัย (หมู่ 14) ต.โคกม่วง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
    หนองแวงน้อย (หมู่ 1) ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ำ จ.อุดรธานี
794-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    โพนงาม (หมู่ 4) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงสัมพันธ์
    ดงสัมพันธ์ (หมู่ 16) ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-3-13
2546 ป่าชุมชนบ้านยางซองน้อย
    ยางซองน้อย (หมู่ 10) ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-2-93
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนรัง
    โนนรัง (หมู่ 9) ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-1-85
2546 ป่าชุมชนาบ้านโคกสำราญ
    โคกสำราญ (หมู่ 7) ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-3-89
2546 ป่าชุมชนบ้านยวด
    ยวด (หมู่ 2) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์
    โพธิ์ (หมู่ 2) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
232-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหินโงม
    หินโงม (หมู่ 3) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
193-1-94
2546 ป่าชุมชนบ้านแสงสว่าง
    แสงสว่าง (หมู่ 6) ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเพลิน
    นาเพลิน (หมู่ 7) ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
404-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองงิ้ว
    บ้านหนองงิ้ว (หมู่ 1) ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านตากแดด
    บ้านตากแดด (หมู่ 2) ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนวังแท่น
    บ้านโนนวังแท่น (หมู่ 3) ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
225-2-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านวังยางใต้
    วังยางใต้ (หมู่ 4) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาคลอง
    นาคลอง (หมู่ 9) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    หนองขาม (หมู่ 10) ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกน้ำสร้าง
    บ้านโคกน้ำสร้าง (หมู่ 9) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วง
    บ้านดอนม่วง (หมู่ 7) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    บ้านนาดี (หมู่ 4) ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกสวาท
    บ้านโคกสวาท (หมู่ 9) ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันป่าตึง
    สันป่าตึง (หมู่ 3) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน
    หนองปลามัน (หมู่ 2) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ
    หนองบัวคำ (หมู่ 4) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
110-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ป่าไผ่
    แม่ป่าไผ่ (หมู่ 11) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 8) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
210-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ฮ่างต่ำ
    แม่ฮ่างต่ำ (หมู่ 4) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฮ่องถ่อนพัฒนา
    ฮ่องถ่อนพัฒนา (หมู่ 10) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
475-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยปู
    ห้วยปู (หมู่ 1) ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าแดงอภิวัฒน์
    ป่าแดงอภิวัฒน์ (หมู่ 9) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทรายคำ
    ใหม่ทรายคำ (หมู่ 8) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าก้อ
    ป่าก้อ (หมู่ 4) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-3-50
2546 ป่าชุมชนบ้านสันห้าง
    สันห้าง (หมู่ 3) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าแดด
    ป่าแดด (หมู่ 2) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
241-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันคะยอม
    สันคะยอม (หมู่ 3) ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    น้ำพุ (หมู่ 7) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
800-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 2) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแตะ
    แตะ (หมู่ 6) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลูใต้
    ลูใต้ (หมู่ 9) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสามัคคี
    สามัคคี (หมู่ 2) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 13) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปงวัง
    ปงวัง (หมู่ 6) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านปง
    ปง (หมู่ 11) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-1-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งกล้วย
    ทุ่งกล้วย (หมู่ 5) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านห้วยเป้ง
    ห้วยเป้ง (หมู่ 5) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่รัตนคม
    ใหม่รัตนคม (หมู่ 9) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำล้อม
    น้ำล้อม (หมู่ 1) ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสามัคคี
    สามัคคี (หมู่ 5) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,462-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคาใต้
    ทุ่งคาใต้ (หมู่ 10) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเชียงอาด
    เชียงอาด (หมู่ 4) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านขามเปี้ย
    ขามเปี้ย (หมู่ 7) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนแพง
    ดอนแพง (หมู่ 6) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-82
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้าเหนือ
    บุ่งคล้าเหนือ (หมู่ 3) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้าทุ่ง
    บุ่งคล้าทุ่ง (หมู่ 2) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านซำบอน
    ซำบอน (หมู่ 8) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-6
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอกจิก
    ดอนจิก (หมู่ 5) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-1-82
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้า
    บุ่งคล้า (หมู่ 1) ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเทพมีชัย
    เทพมีชัย (หมู่ 7) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองคังคา
    หนองคังคา (หมู่ 4) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่นเหนือ
    หนองเดิ่นเหนือ (หมู่ 2) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านภูสวาท
    ภูสวาท (หมู่ 6) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนไพศาล
    โนนไพศาล (หมู่ 5) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านท่าส้มโฮง
    ท่าส้มโฮง (หมู่ 4) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกกว้าง
    โคกกว้าง (หมู่ 1) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    หนองบ่อ (หมู่ 2) ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านไร่
    ไร่ (หมู่ 5) ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเอียด
    เอียด (หมู่ 5) ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-75
2546 ป่าชุมชนบ้านมิตรภาพ
    มิตรภาพ (หมู่ 18) ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านยาง
    บ้านยาง (หมู่ 6) ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านตาหลุง
    ตาหลุงา (หมู่ 5) ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวดง
    บัวดง (หมู่ 4) ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนกกระโดก
    นกกระโดก (หมู่ 2) ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านศาลา
    บ้านศาลา (หมู่ 8) ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-3-34
2546 พัฒนาป่าชุมชนโคกลี่
    โคกสำราญ (หมู่ 17) ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนบม
    ดอนบม (หมู่ 3) ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนบม
    ดอนบม (หมู่ 16) ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านซองแมว
    ซองแมว (หมู่ 2) ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคูขาด
    หนองคูขาด (หมู่ 1) ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกหมากเหลื่อม
    โคกหมากเหลื่อม (หมู่ 2) ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวนาไทย
    หัวนาไทย (หมู่ 4) ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคูใหญ่
    หนองคูใหญ่ (หมู่ 3) ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแต้
    หนองแต้ (หมู่ 1) ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังทอง
    วังทอง (หมู่ 14) ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคลอง
    หนองคลอง (หมู่ 5) ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองใหม่
    คลองใหม่ (หมู่ 17) ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 10) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-41
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองป้าน
    หนองป้าน (หมู่ 14) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-14
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนชาด
    โนนชาด (หมู่ 7) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-3-43
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแต้น้อย
    หนองแต้น้อย (หมู่ 2) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-1-75
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองป้าน
    หนองป้าน (หมู่ 4) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-84
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าส้มลม
    แดงโพง (หมู่ 1) ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
94-0-21
2546 ป่าชุมชนบ้านแดงโพง
    ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
-
2546 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 10) ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-0
2546 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านหนองบัวน้อย
    หนองบัวน้อย (หมู่ 2) ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 4) ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-26
2546 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านปอพาน
    ปอพาน (หมู่ 6) ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-3-75
2546 ป่าชุมชนป่าโคกหนองแดง
    หนองรูแข้เหนือ (หมู่ 4) ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-90
2546 ป่าชุมชนโคกป่ากรุง
    เจริญสุข (หมู่ 2) ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าหนองเม็ก
    หนองแวงเหนือ (หมู่ 7) ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-2-0
2546 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา
    หนองบัวสันตุ (หมู่ 1) ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-3-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านส้มกบ
    ส้มกบ (หมู่ 2) ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 พัฒนาป่าชุมชนบ้านผือ
    ผือ (หมู่ 7) ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุดจอก
    กุดจอก (หมู่ 1) ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 12) ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบ่อ
    หนองขาม (หมู่ 10) ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงทรายมูล
    ทรายมูล (หมู่ 4) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนหนามแท่ง
    สระทอน (หมู่ 3) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปอหู
    แห่ (หมู่ 9) ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    หนองบ่อ (หมู่ 4) ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 3) ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเป้า
    หนองเป้า (หมู่ 4) ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
139-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนหวาย
    ดอนหวาย (หมู่ 12) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
139-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าเมย
    เหล่าเมย (หมู่ 7) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 4) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่ง หมู่ 2
    บ้านโป่ง ม.2 (หมู่ 2) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-80
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดแดง ม.5
    บ้านกุดแดง ม.5 (หมู่ 5) ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-3-12
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโส่ ม.1
    นาโส่ (หมู่ 1) ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-1-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านคำม่วง
    คำม่วง (หมู่ 7) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
268-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 2) ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
197-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านนาห่อม
    นาห่อม (หมู่ 1) ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
185-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคีธรรม
    ใหม่สามัคคีธรรม (หมู่ 11) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 3) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
95-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านคุ้ม
    คุ้ม (หมู่ 9) ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านตาดไฮ
    ตาดไฮ (หมู่ 11) ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-1-78
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองถ่ม
    หนองถ่ม (หมู่ 2) ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-3-43
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสนม
    หนองสนม (หมู่ 10) ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
272-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองโก
    หนองโก (หมู่ 10) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาโจด
    บ้านนาโจด (หมู่ 6) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-1-52
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
    บ้านโนนโพธิ์ (หมู่ 6) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-3-57.7
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเสี่ยว
    บ้านนาเสียว (หมู่ 5) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-2-86.4
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
    โนนโพธิ์ (หมู่ 6) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-3-57.7
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเสียว
    นาเสียว (หมู่ 5) ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-2-86
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกุด
    บ้านหนองมะกุด (หมู่ 7) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-24.1
2546 ป่าชุมชนบ้านสงแดง
    บ้านสงแดง (หมู่ 6) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
15-2-10
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    บ้านโนนเขวา (หมู่ 5) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-31.8
2546 ป่าชุมชนเกาะแซงใหญ่
    บ้านยางหวาย (หมู่ 1), ยางหวาย (หมู่ 2), ยางหวาย (หมู่ 3), ยางหวาย (หมู่ 4), ยางหวาย (หมู่ 9) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
206-0-1
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกุด
    หนองมะกุด (หมู่ 7) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-24.1
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
    โนนเขวา (หมู่ 5) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-31.8
2546 ป่าชุมชนเกาะแซงใหญ่
    ยางหวาย (หมู่ 9), ยางหวาย (หมู่ 2), ยางหวาย (หมู่ 3), ยางหวาย (หมู่ 4), ยางหวาย (หมู่ 1) ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
206-0-0
2546 ป่าชุมชนหนองบัวบานเย็น
    หนองบัวบานเย็น (หมู่ 7) ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-3-81.9
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนพันชาติ
    โนนพันชาติ (หมู่ 5) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-51.5
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนพันชาติ
    บ้านโนนพันชาติ (หมู่ 5) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6-0-51.5
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนสงเปลือย
    โนนสงเปลือย (หมู่ 3) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-56
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนหัน
    ดอนหัน (หมู่ 2) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
117-1-93
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 1), โคกก่อง (หมู่ 8) ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-2-78
2546 ป่าชุมชนโคกขามป้อม
    บ้านศรีสำราญ (หมู่ 2), บ้านศรีสำราญ (หมู่ 8) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
995-3-13
2546 ป่าชุมชนโคกหนองบก
    นาฮี (หมู่ 4), นาฮี (หมู่ 9) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
104-0-86
2546 ป่าชุมชนหนองบัวบานเย็น
    หนองบัวบานเย็น (หมู่ 7) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-81.9
2546 ป่าชุมชนบ้านนาโจด
    นาโจด (หมู่ 6) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-52
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองบก
    นาฮี (หมู่ 4), นาฮี (หมู่ 9) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาปึ่ง
    หนองปาปึ่ง (หมู่ 1) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสว่าง
    ทุ่งสว่าง (หมู่ 8) ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสว่าง
    บ้านทุ้งสว่าง (หมู่ 8) ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาวง
    ท่าโป่ง (หมู่ 4), โนนม่วง (หมู่ 8), วังน้ำเขียว (หมู่ 10), วังอุดม (หมู่ 13), โป่งนคร (หมู่ 17) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
4,428-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกสนามม้า
    หนองโน (หมู่ 11), ป่าเสี้ยว(ตำบลช่องสามหมอ) (หมู่ 6) ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-3-22
2546 ป่าชุมชนโคกหนองแก - สระแต้
    บ้านหนองแก (หมู่ 4), สระแต้ (หมู่ 5) ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-2-60
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 4) ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 2) ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสงยาง
    บ้านสงยาง (หมู่ 6) ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหิน
    บ้านหนองหิน (หมู่ 11) ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหิน
    บ้านหนองหิน (หมู่ 4) ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปริญญา
    บ้านปริญญา (หมู่ 2) ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับ
    บ้านน้ำซับ (หมู่ 5) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าฝ้าย
    บ้านเหล่าฝ้าย (หมู่ 10) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านศาลา
    บ้านศาลา (หมู่ 8) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแมด
    บ้านแมด (หมู่ 3) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำซับ
    บ้านน้ำซับ (หมู่ 6) ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่ามันแกว
    บ้านเหล่ามัน (หมู่ 3) ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย
    บ้านเหล่าน้อย (หมู่ 2) ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคลอง
    บ้านหนองคลอง (หมู่ 6) ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนยาง
    ดอนยานาง (หมู่ 3) ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านยางหลวงเหนือ
    ยางหลวงเหนือ (หมู่ 4) ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนอุดม
    โนนอุดม (หมู่ 8) ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
306-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหม่าน
    หม่าน (หมู่ 8) ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-2-0
2546 ปาชุมชนบ้านหนองแต้
    หนองแต้ (หมู่ 4) ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงลิ้นฟ้า
    ขี้เหล็ก (หมู่ 12) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนเมืองเก่า
    หว่านไฟ (หมู่ 8) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนเมืองเก่า
    สำโรง (หมู่ 7) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านดงเมืองจอก
    ดงเมืองจอก (หมู่ 6) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองยางเคย
    ดงเมืองจอก (หมู่ 5) ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองม่วงร้าง
    เหล่ากลาง (หมู่ 6) ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน บ้านดอนแดง (บุ่งเชียงขวัญ)
    ดอนแดง (หมู่ 4) ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน บ้านหมูม้น
    หมูม้ (หมู่ 8) ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 ป่าชุมชนป่ากกไม้แดง
    บ้านสิมลี (หมู่ 2) ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ดอนดู่ (หมู่ 3) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองฝาย
    หนองฝาย (หมู่ 5) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนปลาขาว
    โนนปลาขาว (หมู่ 8) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำชมภู
    คำชุมภู (หมู่ 7) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าศรี
    ท่าศรี (หมู่ 6) ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสิงห์สะอาด
    สิงห์สะอาด (หมู่ 6) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยเตย
    ห้วยเตย (หมู่ 7) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำหม่วย
    คำหม่วย (หมู่ 5) ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าภูทอง บ้านขมิ้น
    ขมิ้น (หมู่ 9) ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกอก
    กอก (หมู่ 2) ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 4) ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุดครอง
    กุดครอง (หมู่ 7) ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
104-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านด่านแต้
    ด่านแต้ (หมู่ 5) ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกหนองแวงฮีบ้านนาจำปา
    นาจำปา (หมู่ 8) ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนกกจิก
    โนนกกจิก (หมู่ 6) ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคงอุดม
    คงอุดม (หมู่ 12) ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
325-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าโคกสีทา
    ม่วงใต้ (หมู่ 3) ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกหนองกุงบ้านนา (บ้านนา)
    นา (หมู่ 6) ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านม่วงกลาง
    ม่วงกลาง (หมู่ 1) ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี
    โพธิ์ศรี (หมู่ 7) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    โพนงาม (หมู่ 9) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหญ่นายอ
    ใหญ่นายอ (หมู่ 13) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนายอ
    นายอ (หมู่ 8) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคูสนาม
    คูสนาม (หมู่ 3) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านงิ้วด่อน
    งิ้วด่อน (หมู่ 1) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแคมพุง
    แคมพุง (หมู่ 7) ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงต้อง
    ดงต้อง (หมู่ 6) ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าเยี่ยม
    ท่าเยี่ยม (หมู่ 1) ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    หนองหอย (หมู่ 4) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมนพัฒนา
    ทุ่งมนพัฒนา (หมู่ 15) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมน
    ทุ่งมน (หมู่ 8) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุดจิก
    กุดจิก (หมู่ 5) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองสระ
    หนองสระ (หมู่ 5) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนยาง
    ดอนยาง (หมู่ 8) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 2) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสายปลาหลาย
    สายปลาหลาย (หมู่ 5) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหมาโป้
    นาหมาโป้ (หมู่ 1) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมั่ง
    ทุ่งมั่ง (หมู่ 3) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ท่าม่วง (หมู่ 2) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 11) ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านศรีคงคำ
    ศรีคงคำ (หมู่ 5) ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาตอง
    หนองปลาตอง (หมู่ 7) ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแสนพัน
    แสนพัน (หมู่ 11) ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเปือย
    เปือย (หมู่ 2) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    ขมิ้น (หมู่ 3) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    วังยาง (หมู่ 1) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกพัฒนา
    โคกพัฒนา (หมู่ 13) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุดก้อม
    กุดก้อม (หมู่ 7) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
89-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 12) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบัวใหญ่
    บัวใหญ่ (หมู่ 3) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาแยง
    นาแยง (หมู่ 6) ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮใหญ่
    หนองไฮใหญ่ (หมู่ 3) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 2) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านด่านพัฒนา
    ด่านพัฒนา (หมู่ 10) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 6) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกลางเจริญ
    กลางเจริญ (หมู่ 11) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ดอนดู่ (หมู่ 6) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    โพนสว่าง (หมู่ 3) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านพรเจริญ-วังตามัว
    พรเจริญ-วังตามัว (หมู่ 7) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
959-1-83
2546 ป่าชุมชนบ้านวังสิม หมู่ที่ 6
    วังสิม (หมู่ 6) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-1-42
2546 ป่าชุมชนบ้านสีทน หมู่ที่ 3
    สีทน (หมู่ 3) ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-2-1
2546 ป่าชุมชนบ้านสีทน หมู่ที่ 7
    สีทน (หมู่ 7) ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-38
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเชือก หมู่ที่ 4
    นาเชือก (หมู่ 4) ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
95-2-24
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเชือก หมู่ที่ 3
    นาเชือก (หมู่ 3) ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-3-25
2546 ป่าชุมชนบ้านแก้วปัดโป่ง หมู่ที่ 15
    แก้วปัดโป่ง (หมู่ 15) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-3-67
2546 ป่าชุมชนบ้านหาดกวน หมู่ที่ 13
    หาดกวน (หมู่ 13) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-22
2546 ป่าชุมชนบ้านพนอมทุ่ง หมู่ที่ 4
    พนอมทุ่ง (หมู่ 4) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-3-19
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ 8
    โพนแดงน้อย (หมู่ 8) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-0-68
2546 ป่าชุมชนบ้านแก้ง หมู่ที่ 2
    แก้ง (หมู่ 2) ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-1-1
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5
    ห้วยทราย (หมู่ 5) ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-1
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง หมู่ที่ 7
    โพนแพง (หมู่ 7) ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงก้อม หมู่ที่ 8
    ดงก้อม (หมู่ 8) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-2-89
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5
    โคกสว่าง (หมู่ 5) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าดงคัดเค้า บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6
    ใหม่โพธิ์ศรี (หมู่ 6) ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
862-3-14
2546 ป่าชุมชนป่าโคกกลาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
    หนองบัว (หมู่ 10) ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
136-0-81
2546 ป่าชุมชนป่าหนองปลาดุก บ้านอูนยางคำ หมู่ที่ 13
    อูนยางคำ (หมู่ 13) ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-2-39
2546 ป่าชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 1
    ม่วง (หมู่ 1), ม่วง (หมู่ 1), ม่วง (หมู่ 1) ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
397-0-91
2546 ป่าชุมชนบ้านนาน้อย หมู่ที่ 3
    นาน้อย (หมู่ 3) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-2-99
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1
    ดอนศาลา (หมู่ 1) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-47
2546 ป่าชุมชนบ้านแก่นเต่า
    บ้านแก่นเต่า (หมู่ 6) ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าหวาย
    บ้านป่าหวาย (หมู่ 8) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาโสกน้อย
    นาโสกน้อย (หมู่ 1) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำฮี
    คำฮี (หมู่ 7) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าไซร์
    บ้านหนองหญ้าไซร์ (หมู่ 5) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำผึ้ง
    บ้านคำผึ้ง (หมู่ 13) ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำผึ้ง
    คำผึ้ง (หมู่ 4) ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาซิว
    บ้านหนองปลาซิว (หมู่ 11) ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเสือหลาย
    บ้านนาเสือหลาย (หมู่ 9) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-75
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหนองยอ
    บ้สยนาหนองยอ (หมู่ 7) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาสองห้อง
    บ้านนาสองห้อง (หมู่ 8) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคำป่าหลาย
    คำป่าหลาย (หมู่ 12) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
341-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนากอก
    บ้านนากอก (หมู่ 1) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองข่า
    หนองข่า (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเต่าถ่าน
    บ้านเต่าถ่าน (หมู่ 7) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-3-72
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองกกเปือย
    บ้านหนองกกเปือย (หมู่ 5) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าต้นยม
    เหล่าต้นยม (หมู่ 9) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
266-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    นาม่วง (หมู่ 11) ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองสระพัง
    บ้านหนองสระพัง (หมู่ 7) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบะ
    บ้านบะ (หมู่ 9) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ไทร
    โพธิ์ไทร (หมู่ 7) ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,244-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    บ้านไทยเจริญ (หมู่ 11) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโสก
    บ้านโสก (หมู่ 8) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกกกอก
    กกกอก (หมู่ 2) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-90
2546 ป่าชุมชนบ้านกกตูม
    บ้านกกตูม (หมู่ 1) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านย้อมพัฒนา
    บ้านย้อมพัฒนา (หมู่ 7) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านพังแดง
    พังแดง (หมู่ 1) ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
    นาหลวง (หมู่ 6) ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวขัว
    บ้านหัวขัว (หมู่ 7) ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
    บ้านนาหลวง (หมู่ 8) ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาสันทัด
    นาสันทัด (หมู่ 2) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ท่าซุง
    ใหม่ท่าซุง (หมู่ 9) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-47
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่กุหลวง
    แม่กุหลวง (หมู่ 1) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-1-86
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 6) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าอาจ
    ท่าอาจ (หมู่ 3) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 2) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
230-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงทอง
    เด่นวัวน้ำทิพย์ (หมู่ 12) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
1,490-1-65
2546 ป่าชุมชนหนองจอก บ้านน้ำหัก
    น้ำหัก (หมู่ 7) ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเนินแมลงเม่า
    เนินแมลงเม่า (หมู่ 12) ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2546 ป่าชุมชนบึงทับช้าง บ้านฆะมัง
    ฆะมัง (หมู่ 2) ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบึงไอ้จ๋อ บ้านวัดขนุน
    วังกระดี่ทอง (หมู่ 1) ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 14) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวทด
    หัวทด (หมู่ 3) ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านป่าม่วง
    ป่าม่วง (หมู่ 8) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านน้ำโจ้
    น้ำโจ้ (หมู่ 5) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านฮ่องห้า
    ฮ่องห้า (หมู่ 1) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 2) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ห้วยบง (หมู่ 7) ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบ่อพระ
    บ่อพระ (หมู่ 7) ต.คุ้งคะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไผ่ใหญ่
    ไผ่ใหญ่ (หมู่ 7) ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบึงพาด
    บึงพาด (หมู่ 7) ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 3) ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแหลมถ่อน
    แหลมถ่อน (หมู่ 5) ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านร้องมะแฟบ
    ร้องมะแฟบ (หมู่ 7) ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านชำสอง
    ชำสอง (หมู่ 6) ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบ่อทอง
    บ่อทอง (หมู่ 6) ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านด่านแม่คำมันใต้ (ม.7)
    ด่านแม่คำมันใต้ (หมู่ 7) ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านด่านแม่คำมันใต้ (ม.5)
    ด่านแม่คำมันใต้ (หมู่ 5) ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านด่านแม่คำมัน
    ด่านแม่คำมัน (หมู่ 1) ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไร่ห้วยพี้
    ไร่ห้วยพี้ (หมู่ 6) ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
361-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาพะแวง(หมู่ 9)
    เขาพะแวง (หมู่ 9) ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
235-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาพะแวง
    เขาพะแวง (หมู่ 7), เขาพะแวง (หมู่ 9) ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
235-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาโคกโค
    เขาโคกโค (หมู่ 3) ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม
    เขาแหลม (หมู่ 6) ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
450-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองระแหงเหนือ
    หนองระแหงเหนือ (หมู่ 6) ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองระแหงเหนือ
    หนองระแหงเหนือ (หมู่ 5) ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่
    หนองปิ้งไก่ (หมู่ 2) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลานดอกไม้
    ลานดอกไม้ (หมู่ 1) ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งขวัญ
    ทุ่งนาขวัญ (หมู่ 10) ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวฝายเหนือ
    หัวฝายเหนือ (หมู่ 9) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำโท้ง
    น้ำโท้ง (หมู่ 8) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเทพประทาน
    เทพประทาน (หมู่ 10) ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่บัว
    แม่บัว (หมู่ 3) ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนทุ่งพัฒนา
    ทุ่งพัฒนา (หมู่ 12) ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมหาศาล
    ทุ่งมหาศาล (หมู่ 7) ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข้
    หนองจระเข้ (หมู่ 7) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
347-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังพาน
    บ้านวังพาน (หมู่ 4), บ้านวังแม่พาย (หมู่ 11), บ้านทุ่งรวงทอง (หมู่ 14) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคุยป่ายาง
    คุยป่ายาง (หมู่ 2) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขานางทอง
    บ้านเขานางทอง (หมู่ 17), บ้านตะแบกงาม (หมู่ 15), บ้านหนองตะเข้ (หมู่ 16) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองทอง
    หนองทอง (หมู่ 10) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนขมิ้น
    ดอนขมิ้น (หมู่ 6) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาคีริส
    เขาคีริส (หมู่ 1), บ้านหนองโสน (หมู่ 3), บ้านบึงลูกนก (หมู่ 9), บ้านคลองสำราญ (หมู่ 12) ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองเจริญ
    ครองเจริญ (หมู่ 18) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ แปลงที่ 1
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ
    หนองวัวดำ (หมู่ 7) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองคล้า
    คลองคล้า (หมู่ 7) ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเกาะพิมูล
    เกาะพิมูล (หมู่ 3) ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลานดอกไม้
    ลานดอกไม้ (หมู่ 1) ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านประจำรักษ์
    ประจำรักษ์ (หมู่ 10) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-44
2546 ป่าชุมชนบ้านลานสาง ม. 9
    ลานสาง (หมู่ 9) ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-37
2546 ป่าชุมชนบ้านดงปู (แปลงที่ 1-2)
    ดงปู (หมู่ 4) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลานสาง จ.ตาก, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
134-2-17
2546 ป่าชุมชนบ้านปากวัง
    ปากวัง (หมู่ 10) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไม้ส้าน(หมู่ที่ 11)
    วังไม้ส้าน (หมู่ 11) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไม้ส้าน(หมู่ที่ 9)
    วังไม้ส้าน (หมู่ 9) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน
    สันป่าลาน (หมู่ 3) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
907-3-76
2546 ป่าชุมชนบ้านสมอโคน
    สมอโคน (หมู่ 5) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-20
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่ไข
    แม่ไข (หมู่ 3) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,365-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 7), ทุ่งพัฒนาป่าดอกแก้ว (หมู่ 12), ทุ่งพัฒนา (หมู่ 6) ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,635-3-95
2546 ป่าชุมชนบ้านสองแคว (แปลงที่ 1-2)
    สองแคว (หมู่ 4) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงลาน
    ดงลาน (หมู่ 5) ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-2-68
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนเขานกกระจิบ
    เขานกกระจิบ (หมู่ 3) ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาขลุง
    เขาขลุง (หมู่ 2), เขาขลุง (หมู่ 3), เขาขลุง (หมู่ 4), เขาขลุง (หมู่ 5), เขาขลุง (หมู่ 16) ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
352-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกเจียก
    บ้านโคกเจียก (หมู่ 8) ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-3-39
2546 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายท่า
    ฝ่ายท่า (หมู่ 2) ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบางเตยใต้
    บางเตยใต้ (หมู่ 7) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบางญวน
    บางญวน (หมู่ 3) ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเล็ดตอก
    เล็ดตอก (หมู่ 5) ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    ปากคลอง (หมู่ 3) ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกรุด
    ทุ่ง่กรุด (หมู่ 4) ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโตนดินใน
    โตนดินใน (หมู่ 9) ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเชียงใหม่
    เชียงใหม่ (หมู่ 7) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบางนุ
    บางนุ (หมู่ 6) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าปากแหว่ง
    ป่าปากแหว่ง (หมู่ 11) ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรัพย์
    ห้วยทรัพย์ (หมู่ 6) ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
368-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งต่อเรือ
    ทุ่งต่อเรือ (หมู่ 2) ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
    เขาหลัก (หมู่ 7) ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบนควน
    บนควน (หมู่ 3) ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองยา
    คลองยา (หมู่ 6) ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวัดหาด
    วัดหาด (หมู่ 4) ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคอกช้าง
    คอกช้าง (หมู่ 3) ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-60
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหินขาว
    หินขาว (หมู่ 9) ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านย่านยาว
    ย่านยาว (หมู่ 2) ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าขุมชนบ้านนาเดิม
    นาเดิม (หมู่ 6) ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแพรกขวา
    แพรกขวา (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 5) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านม้ายัง
    ม้ายัง (หมู่ 6) ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาวง
    บ้านเขาวง (หมู่ 11) ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร จ.ชุมพร
204-1-99
2546 ป่าชุมชนบ้านหอระฆัง
    หอระฆัง (หมู่ 4) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาลึก
    นาลึก (หมู่ 3) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านงาช้าง
    งาช้าง (หมู่ 3) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
86-2-27
2546 ป่าชุมชนบ้านม่วงแถว
    ม่วงแถว (หมู่ 7), ม่วงแถว (หมู่ 7) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-2-69
2546 ป่าชุมชนบ้านครน
    บ้านครน (หมู่ 3) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
209-3-27
2546 ป่าชุมชนบ้านควน
    ควน (หมู่ 4) ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
326-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยกลาง
    ห้วยกลาง (หมู่ 3) ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านโคกแจง(แปลง1-2)
    โคกแจง (หมู่ 8) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาพระ
    เขาพระ (หมู่ 5) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
513-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    บ้านเขาน้อย (หมู่ 6) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านพุลุ้ง
    พุลุ้ง (หมู่ 9) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองสำโรง(เขาพราน)
    หนองโรง (หมู่ 8) ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
299-0-0
2546 ป่าชุมชนโป่งรี
    โป่งรี (หมู่ 6) ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
159-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาจ้าว(บ้านลำอีซู) แปลงที่ 1-2
    ลำอีซู (หมู่ 7), หินดาดทอง (หมู่ 3) ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
466-2-0
2546 ป่าชุมชนเขาพ่อปู่
    ตลุงเหนือ (หมู่ 3), น้ำโจน (หมู่ 6), โป่งไหม (หมู่ 4), หนองแกแดง (หมู่ 8), หนองไก่เหลือง (หมู่ 7), หนองตาก้าย (หมู่ 1), หนองประดู่ (หมู่ 2), หนองปรือ (หมู่ 5), หนองมะสังข์ (หมู่ 10), เหียงงาม (หมู่ 9) ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
550-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบ่อทอง
    บ่อทอง (หมู่ 9) ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
192-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว
    นาไร่เดียว (หมู่ 14) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดง
    ใหม่ดง (หมู่ 2) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่ากลอง
    ท่ากลอง (หมู่ 1) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่นคร
    ใหม่นคร (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่
    ห้วยไคร้ใหม่ (หมู่ 8) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแวนสันเวียงทอง
    แวน (หมู่ 2), แวน (หมู่ 12) ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสลาบ
    สลาบ (หมู่ 7) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโจ้โก้
    โจ้โก้ (หมู่ 4) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    หนองหล่ม (หมู่ 8) ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันขวาง
    สันขวาง (หมู่ 3) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าสักสามัคคี
    ป่าสักสามัคคี (หมู่ 12) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่าแฝกดอย
    ป่าแฝกดอย (หมู่ 4) ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันสลี
    สันสลี (หมู่ 7) ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
193-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุงแกงแปลงที่ 1-2
    กุงแกง (หมู่ 11) ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2546 ป่าชุมชน่บ้านคลองลาน
    คลองลาน (หมู่ 15) ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองกำลังเหนือ
    คลองกำลังเหนือ (หมู่ 19) ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไร่โพธิ์ทอง
    ไร่โพธิ์ทอง (หมู่ 1) ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองสเอ้ง
    หนองสเอ้ง (หมู่ 12) ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์ย้อย
    ทรัพย์ย้อย (หมู่ 8) ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองกะเปา
    หนองกะเปา (หมู่ 6) ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทับลุ่ม
    ทับลุ่ม (หมู่ 5) ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองคล้า
    หนองคล้า (หมู่ 6) ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบึงเฒ่า
    บึงเฒ่า (หมู่ 11) ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหว้าโพรง
    นาหว้าโพรง (หมู่ 3) ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านค่ายไทย
    ค่ายไทย (หมู่ 16) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลำ
    ลำ (หมู่ 7) ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากสระ
    ปากสระ (หมู่ 10) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านอาพัด
    อาพัด (หมู่ 4) ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคลองขุด
    คลองขุด (หมู่ 8) ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหารบัว
    หารบัว (หมู่ 9) ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำรุ้ง
    น้ำรุ้ง (หมู่ 7) ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนกลาง
    ดอนกลาง (หมู่ 1) ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบึงบ้านโพธิ์
    ดอนแค (หมู่ 6) ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังหน่อไม้ แปลง 1
    วังหน่อไม้ (หมู่ 5) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-0-0
2546 ป่าชุมชนบึงบ้านโพธิ์
    วังหน่อไม้ (หมู่ 5), ทับกระดาษ (หมู่ 1), โพธิ์ตะวันตก (หมู่ 2), โพธิ์ตะวันออก (หมู่ 3), โพธิ์ท่าทราย (หมู่ 1), หนองหม้อแกง (หมู่ 8), ลาตานวน (หมู่ 7) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยตะแกะ
    ห้วยตะแกะ (หมู่ 5) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
257-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาปากช่อง
    เขาปากช่อง (หมู่ 7) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่เบื้อ
    แม่เบื้อ (หมู่ 7) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
468-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแก้ว
    หนองแก้ว (หมู่ 5) ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไร่มะนาว
    ไร่มะนาว (หมู่ 1) ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 6) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
473-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก
    ห้วยลึก (หมู่ 3) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 1) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไทรติ่ง
    วังไทรติ่ง (หมู่ 8) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบ่อนอก
    บ่อนอก (หมู่ 6) ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากตะโร
    ปากตะโร (หมู่ 2) ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปรือน้อย
    ปรือน้อย (หมู่ 3) ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฝั่งท่า
    ฝั่งท่า (หมู่ 5) ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองไทร
    หนองไทร (หมู่ 6) ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าไร่
    ท่าไร่ (หมู่ 1) ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าหว้า
    ท่าหว้า (หมู่ 3) ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำใส
    น้ำใส (หมู่ 7) ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคุ่ม
    ทุ่งคุ่ม (หมู่ 7) ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปลักจอก
    ปลักจอก (หมู่ 6) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าสูงบน
    ท่าสูงบน (หมู่ 4) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนับเภา
    หนับเภา (หมู่ 8) ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกะโสมเหนือ
    กะโสมเหนือ (หมู่ 4) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำขาว
    หนองน้ำขาว (หมู่ 3) ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทองจันทร์
    ทองจันทร์ (หมู่ 8) ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,733-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสวน
    สวน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกาโห่เหนือ
    กาโห่เหนือ (หมู่ 4) ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาทอง
    เขาทอง (หมู่ 1) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาพนม
    เขาพนม (หมู่ 6) ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งทับเชือก
    ทุ่งทับเชือก (หมู่ 8) ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบ่อน้ำร้อน
    บ่อน้ำร้อน (หมู่ 8) ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-2-90
2546 ป่าชุมชนบ้านไร่-นา
    ไร่-นา (หมู่ 3) ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งไพล
    ทุ่งไพล (หมู่ 1) ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคูวา
    คูวา (หมู่ 4) ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโรง
    โรง (หมู่ 5) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโรง
    โรง (หมู่ 4) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกพระ
    โคกพระ (หมู่ 1) ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสันตัง
    สันตัง (หมู่ 6) ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองขอน
    หนองขอน (หมู่ 9) ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านช่องหาย
    ช่องหาย (หมู่ 8) ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านในควน
    ในควน (หมู่ 7) ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านควนหนังขำ
    ควนหนังขำ (หมู่ 3) ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านควนงาช้าง
    ควนงาช้าง (หมู่ 7) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน
    หัวถนน (หมู่ 6) ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฉาง
    ฉาง (หมู่ 8) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเบเร่
    นาเบเร่ (หมู่ 6) ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านป่ายาง
    ป่ายาง (หมู่ 4) ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเกาะตราบ
    เกาะตราบ (หมู่ 5) ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านฉลองชัย
    เขื่อนบางลาง (หมู่ 4) ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกำปงลูรง
    กำปงลูรง (หมู่ 6) ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านรอตันบาตู
    รอตันบาตู (หมู่ 7) ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบูเกะสูดอ
    บูเกะสูดอ (หมู่ 2) ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านชูโว
    บ้านชูโว (หมู่ 5) ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านละโอ
    ละโอ (หมู่ 2) ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านลีลานนท์
    บ้านลีลานนท์ (หมู่ 6) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านน้ำหอม
    น้ำหอม (หมู่ 7) ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกาแย
    บ้านกาแย (หมู่ 5) ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮ
    หนองไฮ (หมู่ 8) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านโพธิ์ศรี (บุ่งเชียงขวัญ)
    โพธิ์ศรี (หมู่ 12) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนเงิน (บุ่งเชียงขวัญ)
    ดอนเงิน (หมู่ 5) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนแดง (บุ่งเชียงขวัญ)
    ดอนแดง (หมู่ 4) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนขี้เหล็ก
    หมูม้น (หมู่ 8) ต. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
 
รวม
82,053-2-14.4 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :