หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 1084 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2547 ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด บ้านซับกระโดน
    ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
267-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด
    บ้านหนองโก (หมู่ 5) ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
992-2-3
2547 ป่าชุมชนเขาโพธิ์ บ้านหนองเกตุพัฒนา หมู่ 3
    ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาโพธิ์ บ้านฝายพัฒนา หมู่ 7
    ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาโพธิ์ บ้านห้วยหิน หมู่ 1
    ทรายงาม (หมู่ 2), ฝายพัฒนา (หมู่ 7), หนองเกตุพัฒนา (หมู่ 3), ห้วยหิน (หมู่ 1) ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกประดู่
    บ้านโคกประดู่ แปลงที่ 1 (หมู่ 8), บ้านโคกประดู่ แปลงที่ 2 (หมู่ 8), บ้านโคกประดู่ แปลงที่ 3 (หมู่ 8) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
1,664-2-42
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 10
    บ้านหัวเขา (หมู่ 10) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
127-2-75
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 2
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 2) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 7
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 7) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 4
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 4) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 9
    ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 8
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 8) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 3
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 3) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 10
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 10) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 5
    ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ หมู่ 1
    บ้านมหาโพธิ (หมู่ 1) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
270-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลมหาโพธิ บ้านคลอง หมู่ 6
    ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
270-0-0
2547 ป่าชุมชนชนเขารวก (คลองมะนาว,ซับสงวน) บ้านเขารวกน้อย
    ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขารวก
    เขารวก (หมู่ 2) ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-2-75
2547 ป่าชุมชนเขารวก (คลองมะนาว,ซับสงวน) บ้านวังเงิน
    ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขารวกสามัคคี
    เขารวกสามัคคี (หมู่ 6) ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-1-75
2547 ป่าชุมขนเขารวก(คลองมะนาว,ซับสงวน) บ้านวังทอง
    เขารวกน้อย (หมู่ 3), คลองมะนาว (หมู่ 4), วังเงิน (หมู่ 5), วังทอง (หมู่ 1) ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบางตาเพชร
    บางตาเพชร (หมู่ 7) ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหลังถนน
    หลังถนน (หมู่ 3) ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ่าวยายเกิด
    อ่าวยายเกิด (หมู่ 12) ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าไร่
    ท่าไร่ (หมู่ 3) ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านจักรสีห์
    จักรสีห์ (หมู่ 6) ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสมัคร
    สมัคร (หมู่ 5) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสมัคร
    สมัคร (หมู่ 8) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองบอน
    บางสักเหล็ก,ไผ่ล้อม (หมู่ 6) ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์หอม
    โพธิ์หอม (หมู่ 9) ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-1-27
2547 ป่าชุมชนบ้านแหลมกุ่ม
    แหลมกุ่ม (หมู่ 1) ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกวัด
    โคกวัด (หมู่ 5) ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าช้าฝายใหญ่
    โคกเพชร (หมู่ 2) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-2-92
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน หนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 10), หัวถนน (หมู่ 3) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
203-0-70
2547 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา(แปลงที่ 1-2)
    หนองเสม็ด (หมู่ 15) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-54
2547 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านจังหัน
    จังหัน (หมู่ 14) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าหนองขวาง
    หนองขวาง (หมู่ 1) ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
318-2-36
2547 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านคูบัว
    คูบัว (หมู่ 7) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-57
2547 ป่าชุมชนพลังชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ
    โคกนาค (หมู่ 6), ท่าม่วง (หมู่ 10), หัวฝาย (หมู่ 5) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-0-20
2547 ป่าชุมชนหนองขาย่างเฉลิมพระเกียรติ
    โคกก่อง (หมู่ 13) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
253-3-24
2547 ป่าช้าบ้านหนองหัวช้าง
    หนองหัวช้าง (หมู่ 11) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
261-2-68
2547 ป่าชุมชนแท่นทัพไทยเฉลิมพระเกียรติฯ
    แท่นทัพไทย (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
179-2-0
2547 ป่าชุมชนผไทรวมพลเฉลิมพระเกียรติฯ
    ผไทรวมพล (หมู่ 11) ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-1-0
2547 ป่าชุมชนราษฎร์รักแดนเฉลิมพระเกียรติ
    ราษฎร์รักแดน (หมู่ 9) ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติ
    หนองปลิง (หมู่ 8), ห้วยมะไฟ (หมู่ 9) ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
469-3-0
2547 ป่าชุมชนหนองมะเขือเฉลิมพระเกียรติ(แปลงที่1-2)
    หนองสองห้อง (หมู่ 5) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสำโรง
    โคกสำโรง (หมู่ 2) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
286-3-21
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวหลวง
    หนองบัวหลวง (หมู่ 12) ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
359-2-25
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร
    โคกเพชร (หมู่ 1) ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
303-2-98
2547 ป่าชุมชนบ้านอาลอ
    อาลอ (หมู่ 10) ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
670-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตาอ็อง
    ตาอ็อง (หมู่ 1) ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
987-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลำชี
    ลำชี (หมู่ 9) ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,362-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะเตียว
    ตะเตียว (หมู่ 10) ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแสงตะวัน (แปลงที่ 1-2)
    แสงตะวัน (หมู่ 4) ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านจลง
    จลง (หมู่ 14) ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเกรียด
    เกรียด (หมู่ 2) ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกจ๊ะ
    โคกจ๊ะ (หมู่ 8) ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
193-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    หนองยาว (หมู่ 7) ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอันโนง
    อันโนง (หมู่ 3) ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกระหาด
    กระหาด (หมู่ 2) ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอลงกรณ์
    อลงกรณ์ (หมู่ 15) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกูน
    กูน (หมู่ 2) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
225-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตาเมาะ
    ตาเมาะ (หมู่ 17) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
231-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตายัวะ
    ตายัวะ (หมู่ 5) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตาวร
    ตาวร (หมู่ 4) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
256-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะเพรา
    ตะเพรา (หมู่ 8) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
168-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพยุงสุข
    พยุงสุข (หมู่ 6) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเดื่อพัฒนา
    เดื่อพัฒนา (หมู่ 9) ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
218-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกเพนาว์
    โคกเพนาว์ (หมู่ 4) ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
375-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 3) ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบักจรัง
    บักจรัง (หมู่ 2) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
268-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบักจรัง
    บักจรัง (หมู่ 16) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกตะเคียน
    โคกตะเคียน (หมู่ 11) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี
    โคกตะเคียนสามัคคี (หมู่ 13) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
168-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ไทรงาม (หมู่ 8) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 7) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
256-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกตะเคียน
    โคกตะเคียน (หมู่ 3) ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านก้นปึก
    ก้นปึก (หมู่ 5) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองพญา
    หนองพญา (หมู่ 3) ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังกลอย
    วังกลอย (หมู่ 7) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองยายยม
    หนองยายยม (หมู่ 3) ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาหิน
    เขาหิน (หมู่ 10) ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาทับกลาง
    เขาทับกลาง (หมู่ 2) ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
227-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่ามะกอก
    ท่ามะกอก (หมู่ 7) ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาชากรูด
    เขาชากกรูด (หมู่ 4) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านชากพรวด
    ชากพรวด (หมู่ 8) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้างญวน
    ห้างญวน (หมู่ 5) ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเขียว
    ห้วยน้ำเขียว (หมู่ 7) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเต้าปูนหาย
    เต้าปูนหาย (หมู่ 4) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแก่งหวาย
    แก่งหวาย (หมู่ 6) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-2-53
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาตาอิ๋น
    เขาตาอิ๋น (หมู่ 5) ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำโลง
    น้ำโลง (หมู่ 2) ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 7) ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองฆ้อ
    หนองฆ้อ (หมู่ 8) ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองหลอด
    คลองหลอด (หมู่ 10) ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองน้ำใส
    คลองน้ำใส (หมู่ 1) ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าใต้ (ดอนทราย)
    ดอนทราย (หมู่ 8) ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านชำฆ้อ
    ชำฆ้อ (หมู่ 6) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาบนเนิน
    นาบนเนิน (หมู่ 7) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยระกำ
    ห้วยระกำ (หมู่ 4) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
305-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านไร่สูง
    ไร่สูง (หมู่ 2) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
167-1-0
2547 ป่าชุมชนเขาวัว
    หนองคล้า (หมู่ 7), เขาวัว (หมู่ 1) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองฉวี
    หนองฉวี (หมู่ 6) ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 8) ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหงษ์
    หนองหงษ์ (หมู่ 14) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแถว
    แถว (หมู่ 3) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
    หนองน้ำใส (หมู่ 10) ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโกรก
    โกรก (หมู่ 6) ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านคันนา
    คันนา (หมู่ 5) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
104-1-46
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วงน้ำขาว(แปลงที่ 1-2)
    ห้วงน้ำขาว (หมู่ 4) ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-2-45
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านแหลมศอก
    แหลมศอก (หมู่ 6) ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 7) ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-2-39
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเนินดินแดง
    เนินดินแดง (หมู่ 3) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองเตียน
    หนองเตียน (หมู่ 2) ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2547 ป่าขุมชนบ้านปากห้วย (เขาน้ำหยด)
    ปากห้วย (หมู่ 7) ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
875-0-0
2547 ป่าชุมชนทุ่งสะเดา
    ทุ่งสะเดา (หมู่ 7) ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาน้ำหยด (บ้านหัวสำโรง)
    หัวสำโรง (หมู่ 7) ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองตาสา
    หนองตาสา (หมู่ 9) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-0-87
2547 ป่าชุมชนบ้านนา
    ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาขาด
    ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังรี
    วังรี (หมู่ 5) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
221-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองฟันปลา
    คลองฟันปลา (หมู่ 14) ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
445-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเกาะลอย
    ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองข้าวหลาม
    หนองข้าวหลาม (หมู่ 10) ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-1-79
2547 ป่าชุมชนบ้านเนินบาก
    เนินบาก (หมู่ 6) ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
265-2-75
2547 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวลิง
    หนองหัวลิง (หมู่ 10) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-22
2547 ป่าชุมชนบ้านเบญจขร
    บ้านเบญจขร (หมู่ 4) ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองผักหนาม
    หนองผักหนาม (หมู่ 4) ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันตะวา
    สันตะวา (หมู่ 16) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองไทย
    หนองไทย (หมู่ 7) ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านประสานมิตรพัฒนา
    ประสานมิตรพัฒนา (หมู่ 10) ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังสุวรรณ
    วังสุวรรณ (หมู่ 12) ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองเกล็ดลิ้น
    หนองสะแก (หมู่ 4), หนองสะแกงาม (หมู่ 15) ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองหวาย
    หนองขาม (หมู่ 8) ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะโกโคก
    ตะโกโคก (หมู่ 4) ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
496-0-97
2547 ป่าชุมชนโคกทำเล
    ทุ่งแหลมทอง (หมู่ 17), หนองตายา (หมู่ 16), หนองบัวทุ่ง (หมู่ 5), หัวแหลม (หมู่ 6) ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
321-3-28
2547 ป่าชุมชนบ้านตะหนอด
    โกรกพัฒนา (หมู่ 9), ตะหนอด (หมู่ 6) ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลำใต้
    โพธิ์ชัย (หมู่ 8) ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวรอ (ป่าชุมชนหนองชะโดและบ้านเขาขยาย)
    ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาขยาย (ป่าชุมชนหนองชะโดและบ้านเขาขยาย)
    เขาขยาย (หมู่ 4) ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
380-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดักคะนน
    ดักคะนน (หมู่ 3) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
26-2-18
2547 ป่าชุมชนบึงปากสพ(บึงห้วยหอม)
    หนองแค (หมู่ 1) ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
123-3-61
2547 ป่าชุมชนเขาหนองหลวง(เขารำแพน)
    รางจิก (หมู่ 7) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
134-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนไร่ (ป่าชุมชนหลวงพ่อดัด)
    ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
75-2-46
2547 ป่าชุมชนบ้านพะไลพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(แปลงที่ 1-2)
    พะไลพัฒนา (หมู่ 12) ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพะไลเฉลิมพระเกียรติ
    พะไล (หมู่ 2) ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-1-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนบาก
    ศรีสุวรรณ (หมู่ 9) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าประชาชื่น
    โนนสำราญ (หมู่ 7) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าดอนสร้างคำ
    สมดี (หมู่ 5) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    เป้า (หมู่ 3) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนกลาง
    พอกน้อย (หมู่ 2) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านทุ่งบอนเหนือ
    ทุ่งบอนเหนือ (หมู่ 16) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 14) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    โนนบอนกลาง (หมู่ 13) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านโนนน้อย หมู่ 1 ตำบลบุ่งหวาย
    โนนน้อย (หมู่ 1) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดงยางเฒ่า
    ทางสาย (หมู่ 5) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าโคกสนามบิน
    ศรีอุดม (หมู่ 8) ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าเหล่าฝ้าย
    โนนสวาง (หมู่ 4) ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
242-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าโคกสนามบิน บ้านเลิงบาก ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
    เลิงบาก (หมู่ 3) ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าโคกทราย
    นาโพธิ์เหนือ (หมู่ 1) ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
959-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าโคกสนาม
    นางาม (หมู่ 6) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านชาดฮี
    ชาดฮี (หมู่ 5) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านคำฮี หมู่ 10 ต.นาคาย อ.ตาลสุม
    คำฮี (หมู่ 10) ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าหนองมั่ง
    โคกคลาย (หมู่ 7) ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
218-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านดอนขวาง ตำบลนาคายอำเภอตาลสุม
    ดอนขวาง (หมู่ 5) ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านโนนจิก หมู่ 2 ต.นาคาย อ.ตาลสุม
    โนนจิก (หมู่ 2) ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้า บ้านสร้างศรีสมบัติ
    สว่างศรีสมบัติ (หมู่ 10) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านโพนเมือง ม.8 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง
    โพนเมือง (หมู่ 8) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะบ้านโพนงาม
    โพนงาม (หมู่ 7) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองผือ ม.6 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง
    หนองผือ (หมู่ 6) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์ บ้านดอนผึ้ง ม.5 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง
    ดอนผึ้ง (หมู่ 5) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านสว่าง ม.2 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง
    สว่าง (หมู่ 2) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดงเปือย
    วังพระ (หมู่ 8) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านวังไฮ
    วังไฮ (หมู่ 7) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนกลาง (ทิ่ทำเลเลี้ยงสัตว์)
    หนองสิม (หมู่ 14) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าหนองหัวลิง
    โนนยาง (หมู่ 4) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา
    แคน (หมู่ 1) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านดงบังไต้
    ดงบังใต้ (หมู่ 9) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
89-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าบ้านโนนดอนกลอย
    โนนดอนกลอย (หมู่ 9) ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดงเก่า
    แสง (หมู่ 1) ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านสระสมิง - คำไฮน้อย
    สระสมิง (หมู่ 5) ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
158-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองหว้า
    เครือวัลย์ (หมู่ 12) ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าใหญ่
    ทับสวาย (หมู่ 1), ทับสวายพัฒนา (หมู่ 2) ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
175-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองจาน
    หนองพลอง (หมู่ 3) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองซาด
    หัวฝาย (หมู่ 13) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสุวรรณ
    โนนสุวรรณ (หมู่ 2) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าโคกกุง
    หนองแสง (หมู่ 7), หลุ่งประดู่สามัคคี (หมู่ 12) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
406-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือพัฒนา
    หนองปรือพัฒนา (หมู่ 14) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-48
2547 ป่าชุมชนหนองโน-หนองไผ่
    หนองโน (หมู่ 7), หนองไผ่ (หมู่ 6) ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2547 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบึงหนองโคตร
    หัวทุ่ง (หมู่ 5) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกโสกหิน บ้านหนองคลองน้อย
    หนองคลองน้อย (หมู่ 8) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
432-1-48
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านหินเหิบ
    บ้านหินเหิบ (หมู่ 7) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-3-6
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงโคกสาธารณะประโยชน์
    บ้านหนองแวง (หมู่ 7) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
288-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าโนนชาด บ้านโนนดงมัน
    บ้านโนนดงมัน (หมู่ 6) ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
360-0-57
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ แปลง 1-2
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 10) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
274-1-98
2547 ป่าชุมชน บ้านนาฝายเหนือ
    บ้านนาฝายเหนือ (หมู่ 2) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-3-16
2547 ป่าชุมชนบ้านเพี้ยฟาน
    เพี้ยฟาน (หมู่ 14) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
242-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคำจั่น
    คำจั่น (หมู่ 6) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-1-17
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม ศรีฐาน
    บ้านหนองทุ่ม (หมู่ 12), บ้านศรีฐาน (หมู่ 2) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-3-30
2547 ป่าชุมชนหนองพันธุ์ปลา บ้านเล้า
    บ้านเล้า (หมู่ 8) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-1-55
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกป่าช้า บ้านหนองขาม
    บ้านหนองขาม (หมู่ 9) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-2-66
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดกระหนวน
    บ้านกุดกระหนวน (หมู่ 3) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-1-22
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงคู
    หนองแวงคู (หมู่ 6) ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
211-0-64
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองโน
    หนองโน (หมู่ 1) ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    บ้านป่าติ้ว (หมู่ 2) ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
766-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ
    หัวนาคำ (หมู่ 2) ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-1-86
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองค้อ
    หนองค้อ (หมู่ 13) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2547 ป่าชุมชนสร้างแป้น
    สร้างแป้น (หมู่ 1) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 14) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-3-7
2547 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 9) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 9) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-34
2547 ป่าชุมชนบ้านแคนเหนือ
    บ้านแคนเหนือ (หมู่ 1) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
344-3-84
2547 ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 5) ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-0-75
2547 โคกห้วยวังแสง บ้านป่าพร้าว
    ป่าพร้าว (หมู่ 6) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,267-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 7) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
111-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแค
    ทุ่งแค (หมู่ 9) ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
352-0-0
2547 โคกโนนแท่นพระ บ้านยานาง
    บ้านยานาง (หมู่ 2) ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-8
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองดี
    หนองนาดี (หมู่ 3) ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบะแค
    บะแค (หมู่ 5) ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงตอตั้ง
    หนองแวงตอตั้ง (หมู่ 4) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปอแดง
    ปอแดง (หมู่ 6) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-3
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง
    โคกสูง (หมู่ 6) ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนแต้
    หนองแต้ (หมู่ 5) ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
566-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านโนนท่อน
    บ้านโนนท่อน (หมู่ 3) ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-1-82
2547 ป่าชุมชนบ้านคำใหญ่
    คำใหญ่ (หมู่ 4) ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหัวฝาย จ.ขอนแก่น, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
437-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา
    บ้านท่าศาลา (หมู่ 10) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-60
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนคูณ
    โนนคูณ (หมู่ 4) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-65
2547 ป่าชุมชนบ้านกกโก
    กกโก (หมู่ 10) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
177-0-87
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านดอนข่า
    บ้านดอนข่า (หมู่ 7) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
79-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนแดงน้อย
    โนนแดงน้อย (หมู่ 5) ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-3-83
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ดอนดู่ (หมู่ 9) ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
282-3-43
2547 ป่าชุมชนโขลงวังเวิน
    วังวิน (หมู่ 8) ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
149-2-35
2547 โคกป่าช้า บ้านหนองแวงเรือ
    บ้านหนองแวงเรือ (หมู่ 7) ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-90
2547 ป่าชุมชนบ้านคำม่วง
    บ้านคำม่วง (หมู่ 2) ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
421-3-44
2547 ป่าชุมชนบ้านนาตับเต่า
    บ้านนาตับเต่า (หมู่ 4) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
425-0-0
2547 ป่าชุมชโคกป่าชัา บ้านนาตับเต่า
    นาตับเต่า (หมู่ 4) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม แปลง 1-2
    โนนงาม (หมู่ 1) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-86
2547 ป่าชุมชนบ้านวังหว้า
    วังหว้า (หมู่ 11) ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
165-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองน้ำขุ่นเหนือ
    หนองน้ำขุ่นเหนือ (หมู่ 8) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้างข้าว
    ห้างข้าว (หมู่ 7) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองขี้เห็น
    หนองขี้เห็น (หมู่ 6) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเชิงอะ
    เชิงอะ (หมู่ 5) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
393-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะแบก
    ตะแบก (หมู่ 6) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
268-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านภูมิสตึง
    ภูมิสตึง (หมู่ 7) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอำปึล
    อำปึล (หมู่ 3) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
443-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโชคเหนือ
    โชคเหนือ (หมู่ 1) ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
425-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหมี
    หนองหมี (หมู่ 5) ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
225-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตะมะ
    ตะมะ (หมู่ 3) ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลโพธิ์
    โนนกอง (หมู่ 6), โนนจาน (หมู่ 3), โนนหุ่ง (หมู่ 4), โพธิ์ (หมู่ 1), หนองหว้า (หมู่ 5), อีลอก (หมู่ 2) ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-1-0
2547 ป่าชุมชนตำบลปราสาทเยอ
    กันตรุม (หมู่ 6), คูสี่แจ (หมู่ 7), คูสี่แจเหนือ (หมู่ 8), เตรี๊ยะ (หมู่ 5), ประอาง (หมู่ 3), ประอางเหนือ (หมู่ 11), ปราสาทเยอตะวันตก (หมู่ 10), ปราสาทเยอใต้ (หมู่ 2), ปราสาทเยอเหนือ (หมู่ 1), พิทักษ์ (หมู่ 9), หนองพัง (หมู่ 4) ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-1-0
2547 ป่าชุมชนตำบลสำโรงพลัน
    กันทก (หมู่ 16), ชำแระ (หมู่ 4), ตาจวน (หมู่ 10), ตาติ่ง (หมู่ 6), ตาตุม (หมู่ 17), ตาโมกข์ (หมู่ 14), ไทร (หมู่ 8), โป่ง (หมู่ 2), ไม้แก่น (หมู่ 12), สะเดาน้อย (หมู่ 3), สังกัน (หมู่ 9), สำโรงธรรม (หมู่ 13), หัวช้าง (หมู่ 5), ฮ่องสามัคคี (หมู่ 11) ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
158-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลตูม
    กระโพธิ์ (หมู่ 2), กระสินธุ์ (หมู่ 5), ขี้นาค (หมู่ 6), ขี้นาคน้อย (หมู่ 7), ตรอก (หมู่ 10), ตะเภา (หมู่ 3), ตูม (หมู่ 1), ตูมใต้ (หมู่ 11), ตูมบูรพา (หมู่ 12), บึง (หมู่ 4), พล๊อง (หมู่ 9), รงระ (หมู่ 8) ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-2-0
2547 ป่าชุมชนป่าโนนนาคำเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโนนลาน
    โนนแดง (หมู่ 5), หนองคู (หมู่ 12), หนองคูน้อย (หมู่ 8), หนองคูใหญ่ (หมู่ 15) ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-3-0
2547 ป่าชุมชนในป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
    กระทุ้ม (หมู่ 4), ทุ่งมน (หมู่ 7), บกพอก (หมู่ 3), สร้างเรือ (หมู่ 5), สวัสดี (หมู่ 8), หนองสิมน้อย (หมู่ 6), หนองสิมใหญ่ (หมู่ 2), ห้วยทับทัน (หมู่ 1) ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2547 ป่าชุมชนตำบลธาตุ
    ดงยาง (หมู่ 7), ดงยาง (หมู่ 16), โนนแก้ว (หมู่ 13), หนองกันจอ (หมู่ 6), หนองคู (หมู่ 5), หนองอีโต่ง (หมู่ 3), หนองอีย่า (หมู่ 9), ใหม่ไทยเจริญ (หมู่ 15) ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-0
2547 ป่าชุมชนตำบลธาตุ
    ธาตุ (หมู่ 1), ธาตุคุมใต้ (หมู่ 14), นากกโก (หมู่ 10), นากกเขียบ (หมู่ 4), นากกเขียบ (หมู่ 11), ลิงไอ (หมู่ 2), หนองโตน (หมู่ 8), หนองม้า (หมู่ 12) ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-3-0
2547 ป่าชุมชนตำบลทุ่งสว่าง
    เจ้าทุ่ง (หมู่ 2), เจ้าทุ่ง (หมู่ 9), ทางสาย (หมู่ 1), ทางสายใต้ (หมู่ 14), ท่าสำราญ (หมู่ 10), น้ำท่วม (หมู่ 12), โนนสำโรง (หมู่ 7), ป่าดู่สายเหนือ (หมู่ 3), ป่าใต้ (หมู่ 8), เฟือยพุ่ม (หมู่ 5), สมอ (หมู่ 11), สว่าง (หมู่ 6), หนองกอง (หมู่ 4), หนองผักไหม (หมู่ 15), หนองหมากแซว (หมู่ 13) ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-2-0
2547 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
    โคกตาล (หมู่ 1), โคกตาลกลาง (หมู่ 10), โคกทราย (หมู่ 13), โคกทุ่งล้อม (หมู่ 8), นาศิลา (หมู่ 9), ศาลา (หมู่ 4) ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2547 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลา
    นาตราว (หมู่ 1), ไร่พัฒนา (หมู่ 2), สันติสุข (หมู่ 8) ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
266-2-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    อ้น (หมู่ 10) ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านจานไหล
    จานไหล (หมู่ 4) ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
425-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนโนนตาโดย
    หนองจาน (หมู่ 4) ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านกุดลาด
    กุลลาด (หมู่ 9) ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านกุดลาด หมู่ 2 ต.กุดลาด อ.เมือง
    กุลลาด (หมู่ 2) ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอแก้ว
    หนองตอแก้ว (หมู่ 4) ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    ขี้เหล็ก (หมู่ 2) ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    บ้านหนองทุ่ม (หมู่ 6) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก
    บ้านห้วยลึก (หมู่ 12) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองฮี
    บ้านหนองฮี (หมู่ 11) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ
    บ้านหนองหญ้าไซ (หมู่ 9) ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนป่าต้อง
    บ้านโนนป่าต้อง (หมู่ 5) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
6-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงป่ายาง
    บ้านดงป่ายาง (หมู่ 7) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผาเจริญ
    บ้านผาเจริญ (หมู่ 4) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
325-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำสวยภักดี
    บ้านน้ำสวยภักดี (หมู่ 3) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย
130-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาป่าหนาด
    บ้านนาป่าหนาด (หมู่ 4) ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาเบน
    บ้านนาเบน (หมู่ 3) ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,000-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดตอเรือ
    บ้านกุดตอเรือ (หมู่ 14) ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านฟากเลย
    บ้านฟากเลย (หมู่ 10) ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    บ้านโพนทอง (หมู่ 9) ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลาดเหนือ
    บ้านลาดเหนือ (หมู่ 16) ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด จ.เลย
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านซำพร้าว
    บ้านซำพร้าว (หมู่ 2) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
129-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่
    บ้านผาอินทร์แปลง (หมู่ 1) ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    บ้านโคกสว่าง (หมู่ 9) ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสุขใจ
    บ้านสุขใข (หมู่ 13) ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกก
    หนองกก (หมู่ 6) ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านคำป่าก้าว
    คำป่าก้าว (หมู่ 10) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ดอกแดง
    แม่ดอกแดง (หมู่ 1) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกิ่วแล
    กิ่วแล (หมู่ 11) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-2-85
2547 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ
    โพธิ์ทองเจริญ (หมู่ 2) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-1-2
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวพัฒนา
    หนองบัวพัฒนา (หมู่ 13) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-3-28
2547 ป่าชุมชนบ้านปทุมนิเวศน์
    ปทุมนิเวศน์ (หมู่ 12) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่โป่ง
    แม่โป่ง (หมู่ 4) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-96
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 7) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยอ่าง
    ห้วยอ่าง (หมู่ 6) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ขะจาน
    แม่ขะจาน (หมู่ 7) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-1-57
2547 ป่าชุมชนบ้านปางเปา
    ปางปา (หมู่ 8) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
938-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    ห้วยไร่ (หมู่ 9) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
437-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสีทอง
    ทุ่งสีทอง (หมู่ 10) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบวกหมื้อ
    บวกหมื้อ (หมู่ 1) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งละคร
    ทุ่งละคร (หมู่ 6) ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-37
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะมาน
    แม่ตะมาน (หมู่ 2) ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-50
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    ป่าติ้ว (หมู่ 2) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
254-3-75
2547 ป่าชุมชนบ้านพนาวัลย์
    พนาวัลย์ (หมู่ 8) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นขาม
    ต้นขาม (หมู่ 5) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำริน
    ห้วยน้ำริน (หมู่ 3) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
    แม่แอน (หมู่ 4) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 3) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-1-0
2547 ป่าขุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 5) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว
    ป่างิ้ว (หมู่ 2) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
189-0-63
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำแพร่
    น้ำแพร่ (หมู่ 4) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 10) ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านม่วงเขียว
    ม่วงเขียว (หมู่ 4) ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังธาร
    วังธาร (หมู่ 1) ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าเปางาม
    ป่าเปางาม (หมู่ 11) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
555-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดอยซิว
    ดอยซิว (หมู่ 6) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตาด
    แม่ตาด (หมู่ 1) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-2-96
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 8) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง
    ป่าตึง (หมู่ 7) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแสะ
    หนองแสะ (หมู่ 2) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาบ
    ห้วยยาบ (หมู่ 5) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 2) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
169-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะไคร้
    แม่ตะไคร้ (หมู่ 1) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองช้างคืน
    หนองช้างคืน (หมู่ 4) ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-1-46
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 1) ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-76
2547 ป่าชุมชนบ้านนาทรายสามหลัง
    นาทรายสามหลัง (หมู่ 20) ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผาต้ายเหนือ
    ผาเต้ยเหนือ (หมู่ 6) ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ลาน
    แม่ลาน (หมู่ 3) ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
610-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผาต้าย
    ผาเต้ย (หมู่ 1) ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองกอก
    หนองกอก (หมู่ 5) ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนตอง
    ดอนตอง (หมู่ 4) ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-1-99
2547 ป่าชุมชนบ้านตีนดอย
    ตีนดอย (หมู่ 2) ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    มะกอก (หมู่ 4) ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่องช้าง,บ้านป่าสีเสียด,บ้านสารภีชัย
    ป่าสีเสียด (หมู่ 8), ร่องช้าง (หมู่ 5), สารภีชัย (หมู่ 12) ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่ารกฟ้า
    ป่ารกฟ้า (หมู่ 9) ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านช่างเพี้ยน
    ช่างเพี้ยน (หมู่ 7) ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-5
2547 ป่าชุมชนบ้านปงเตา
    ปงเตา (หมู่ 1) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีปรีดา
    ศรีปรีดา (หมู่ 3) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลูเหนือ
    ลูเหนือ (หมู่ 8) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกล้วยใต้
    ทุ่งกล้วยใต้ (หมู่ 12) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านฮ่อง
    ฮ่อง (หมู่ 8) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 4) ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีดอนไชย
    ศรีดอนไชย (หมู่ 5) ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่มไตรรัตน์
    ร่มไตรรัตน์ (หมู่ 9) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านรวมชัย
    รวมชัย (หมู่ 10) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้ำริน
    น้ำริน (หมู่ 11) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่มเย็น
    ร่มเย็น (หมู่ 8) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังทอง
    วังทอง (หมู่ 6) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนิคมเขต 3
    นิคมเขต 3 (หมู่ 3) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปางป๋วย
    ปางป๋วย (หมู่ 2) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาแช่
    นาแช่ (หมู่ 2) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกอรวก
    กอรวก (หมู่ 3) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพระธาตุจอมปิง
    พระธาตุจอมปิง (หมู่ 8) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ฮาม
    แม่ฮาม (หมู่ 7) ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหาดปู่ด้าย (แปลงที่ 1-2)
    หาดปู่ด้าย (หมู่ 9) ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
4,234-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศาลาเม็ง
    ศาลาเม็ง (หมู่ 9) ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ปาง
    แม่ปาง (หมู่ 4) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 5) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันตินิคม
    สันตินิคม (หมู่ 8) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
500-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนตำบลใหม่พัฒนา
    ดอนธรรม (หมู่ 3), ต้นผึ้ง (หมู่ 5), ทุ่งขาม (หมู่ 6), แม่ปาง (หมู่ 4), สันป่าสัก (หมู่ 2) ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านสันโป่ง
    สันโป่ง (หมู่ 3) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปันใต้
    ปันใต้ (หมู่ 5) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
792-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพร้าว
    พร้าว (หมู่ 3) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่แป้น
    แม่แป้น (หมู่ 5) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,705-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้อนใต้
    อ้อนใต้ (หมู่ 2) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้อนเหนือ
    อ้อนเหนือ (หมู่ 3) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
516-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังสัก
    วังสัก (หมู่ 10) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสบฟ้า
    สบฟ้า (หมู่ 7) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเก้าตื้อ
    เก้าตื้อ (หมู่ 4) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านจำตอง
    จำตอง (หมู่ 15) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร่องเคาะ
    ร่องเคาะ (หมู่ 9) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1 จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
871-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสบม่า
    สบม่า (หมู่ 10) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่วะท่าช้าง
    แม่วะท่าช้าง (หมู่ 2) ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
314-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง
    หัวทุ่ง (หมู่ 6) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,327-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านท่ามะเก๋วน
    ท่ามะเก๋วน (หมู่ 3) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
7,117-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าอุดม (แปลงที่ 1-2)
    ท่าอุดม (หมู่ 9) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
16,172-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกเจริญ
    โคกเจริญ (หมู่ 16) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านถ่อน
    ถ่อน (หมู่ 8) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-3-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคก
    โคก (หมู่ 9) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 10) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่าต่างคำ
    เหล่าต่างคำ (หมู่ 1) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกเสือดาว
    โคกเสือดาว (หมู่ 4) ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนามน
    นามน (หมู่ 9) ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาสวรรค์
    นาสวรรค์ (หมู่ 10) ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านท่าหนองพันทา
    ท่าหนองพันทา (หมู่ 5) ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านคำอินแปลง
    คำอินแปลง (หมู่ 5) ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหาดทรายทอง
    หาดทรายทอง (หมู่ 7) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านพระบาท
    พระบาท (หมู่ 1) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านวังมน
    วังมน (หมู่ 5) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-20
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาบอน หมู่ที่ 8
    ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-0
2547 บ้านนาบอน หมู่ที่ 5
    ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6
    ดงป่าเปลือย (หมู่ 6) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ 6
    ม่วงน้ำไพร (หมู่ 6) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-3-36
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านผาแดง หมู่ที่ 3
    ผาแดง (หมู่ 3) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-1-32
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนธงชัย
    โนนธงชัย (หมู่ 13) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-3-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงนาเทา
    ดงนาเทา (หมู่ 8) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงแสนแผง
    ดงแสนแผง (หมู่ 2) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 6) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านสมสนุก
    สมสนุก (หมู่ 5) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-3-39
2547 ป่าชุมชนโคกป่ายาง
    ใคร่นุ่น (หมู่ 14) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่ายาง
    ใคร่นุ่น (หมู่ 10) ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าโคกเต่าสาธารณประโยชน์
    โคกใหญ่ (หมู่ 17) ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-1-25
2547 ป่าชุมชนโคกหนองแดงสาธารณประโยชน์
    แวงเหล่า (หมู่ 10) ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-75
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    โคกใหญ่ (หมู่ 12) ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-25
2547 ป่าชุมชนโคกเหล่าใหญ่สาธารณประโยชน์
    เก่าน้อย (หมู่ 7) ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวนาไทย
    ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองอีหมันสาธารณประโยชน์
    หนองอีหมัน (หมู่ 4) ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคำแก้ว
    คำแก้ว (หมู่ 8) ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2547 ป่าชุมชนดอนปู่ตาบ้านแวงใหม่
    แวงใหม่ (หมู่ 12) ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-0
2547 ป่าชุมชนดอนปู่ตาบ้านหนองวัด
    หนองวัด (หมู่ 11) ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแปน(โคกหนองทัน)
    หนองแปน (หมู่ 6) ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแวงยาง(โคกกุง)
    แวงยาง (หมู่ 5) ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสว่าง(โคกทิดสีคุณ)
    สว่าง (หมู่ 6) ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าขาม
    ป่าขาม (หมู่ 3) ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสุขสำราญ
    สุขสำราญ (หมู่ 8) ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนจาน
    โนนจาน (หมู่ 5) ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าขุมชนบ้านดงบาก(โคกดงบาก)
    ดงบาก (หมู่ 7) ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก(แปลงที่ 1-2)
    หนองเหล็ก (หมู่ 4) ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
134-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงเมืองใหม่
    ดงเมืองใหม่ (หมู่ 2) ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงเมือง(โคกดงเมือง)
    ดงเมือง (หมู่ 1) ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าโคกกลาง
    หัวช้าง (หมู่ 14) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-1-0
2547 ป่าชุมชนป่าโคกกลาง
    สว่าง (หมู่ 11) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2547 ป่าชุมชนป่าโคกกลาง
    หัวช้าง (หมู่ 4) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-3-0
2547 ป่าชุมชนโคกคึมชาด
    โสกขุ่น (หมู่ 10) ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 1) ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-3-72
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    โนนสูง (หมู่ 6) ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    โนนสูง (หมู่ 14) ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีอรุณ
    ศรีอรุณ (หมู่ 3) ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-2-54
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    โนนสูง (หมู่ 4) ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้า
    สังข์ (หมู่ 8), สังข์ (หมู่ 15) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านสงยาง
    สงยาง (หมู่ 7), สงยาง (หมู่ 16) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนบ้านแมด
    แมด (หมู่ 3), แมด (หมู่ 5), แมด (หมู่ 4) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองซ้ง
    ซ้ง (หมู่ 1) ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนจาน
    เล้า (หมู่ 3), เล้า (หมู่ 4), หนองแก้ว (หมู่ 2), ดอนก่อ (หมู่ 5) ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หนองดง (หมู่ 3) ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 9) ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านแคน
    แคน (หมู่ 1) ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงเหล่าล้อ
    เหล่าล้อ (หมู่ 3) ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    งิ้วเหนือ (หมู่ 5) ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงหนองยาง
    หลุบเลา (หมู่ 5) ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าดงบ้านเก่า
    เมืองน้อย (หมู่ 12) ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนเสือโคก
    โนนราษี (หมู่ 10), สังข์ (หมู่ 6), สังข์ (หมู่ 7) ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านไผ่
    ไผ่ (หมู่ 8), ไผ่ (หมู่ 9) ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
172-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนม่วย
    ดอนม่วย (หมู่ 10) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่กุดยางเมย
    โนนทอง (หมู่ 15) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารขุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกบักหำ
    โนนสว่าง (หมู่ 3) ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไฮ
    หนองไฮ (หมู่ 9) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองสิม
    พระอุ้ย (หมู่ 4) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านจำปา
    จำปา (หมู่ 19) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านสนามม้า
    สนามม้า (หมู่ 14) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกเหล่าใหญ่
    ชัยวารี (หมู่ 2) ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์อวยศรี
    อวยศรี (หมู่ 10) ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองบก
    ธาตุจอมศรี (หมู่ 2) ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    เกษตรสมบูรณ์ (หมู่ 10), โนนใหญ่ (หมู่ 1) ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงสงเปลือย
    ดอนเจริญ (หมู่ 2), ดอนโอง (หมู่ 5), โปโล (หมู่ 7) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนยาง
    ดอนยาง (หมู่ 4) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 4) ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าสูง
    เหล่าสูง (หมู่ 5) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองขุมเงิน
    หนองขุมเงิน (หมู่ 8) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านรุ่งแสงทอง
    รุ่งแสงทอง (หมู่ 4) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองนกทา
    หนองนกทา (หมู่ 3) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองลาดควาย
    รุ่งแสงทอง (หมู่ 4), หนองขุมเงิน (หมู่ 8), หนองนกทา (หมู่ 3), เหล่าสูง (หมู่ 5) ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตายางโง๊ะ
    ยางโง๊ะ (หมู่ 11) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หงษ์ทอง (หมู่ 6) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    สำราญ (หมู่ 4) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองขา
    บุ่งเบา (หมู่ 3) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ธาตุ (หมู่ 10) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    โนน (หมู่ 12) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    สามัคคี (หมู่ 13) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านน้ำคำ
    น้ำคำ (หมู่ 8) ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านผึ้งโดม
    ผึ้งโดม (หมู่ 4) ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
122-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    คำข่า (หมู่ 1) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
518-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าบ้านคำสมิง
    คำสมิง (หมู่ 3) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
146-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะ
    แพงใต้ (หมู่ 9) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านสะเดา
    สะเดา (หมู่ 6) ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านสะเดา
    สะเดา (หมู่ 6) ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า ม.13
    หนองหว้า (หมู่ 13) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
457-1-13
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนกลอย
    ดอนกลอย (หมู่ 8) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-2-65
2547 ป่าชุมชนบ้านคำน้ำสร้าง ม.15
    คำน้ำสร้าง (หมู่ 15) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
462-1-20
2547 ป่าชุมชนบ้านคำน้ำสร้าง ม.11
    คำน้ำสร้าง (หมู่ 11) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
446-1-36
2547 ป่าชุมชนบ้านแจ้งน้อย
    แจ้งน้อย (หมู่ 12) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
536-1-70
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าเยี่ยม
    ท่าเยี่ยม (หมู่ 10) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
287-3-95
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนหัน หมู่ 9
    โนนหัน (หมู่ 9) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
464-3-25
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านบาก
    บาก (หมู่ 4) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนขวาว
    โพนขวาว (หมู่ 6) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านคำน้ำเกี้ยง
    คำน้ำเกี้ยง (หมู่ 7) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
148-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพานโลน
    หนองพานโลน (หมู่ 4) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านชาด
    ชาด (หมู่ 7) ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสะไมย์
    นาสะไมย์ (หมู่ 1) ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านเขื่องคำ
    เขื่องคำ (หมู่ 5) ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านเขื่องคำ
    เขื่องคำ (หมู่ 5) ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านขุมเงิน
    ขุมเงิน (หมู่ 7) ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเขือง
    ดอนเขือง (หมู่ 11) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 7) ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-84
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านผือ
    ผือ (หมู่ 5) ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 6) ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกอง
    ดอนกอง (หมู่ 7) ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกป่าจิก
    โคกป่าจิก (หมู่ 6) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านกู่จาน หมู่ 2
    กู่จาน (หมู่ 2) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
303-2-19
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเสียว
    หนองเสียว (หมู่ 10) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 12) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
87-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านงิ้ว หมู่ 5
    งิ้ว (หมู่ 5) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
294-1-37
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเวียง หมู่ 11
    นาเวียง (หมู่ 11) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเวียง หมู่ 6
    นาเวียง (หมู่ 6) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
261-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกโก่ย ม.9
    โคกโก่ย (หมู่ 9) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
249-1-38
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านกู่จาน หมู่ 1
    กู่จาน (หมู่ 1) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-3-2
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านนาถ่ม ม.2
    นาถ่ม (หมู่ 2) ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
246-3-94
2547 ป่าชุมชนบ้านแคนน้อย หมู่ 1
    บ้านแคนน้อย (หมู่ 1) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
40-1-92
2547 ป่าชุมชนโสกดินแดง,หนองขี้เหล็ก
    นางเม้ง (หมู่ 3), นางเม้ง (หมู่ 11) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-3-12
2547 ป่าชุมชนโสกดินแดง-หนองขี้เหล็ก
    นางเม้ง (หมู่ 3), นางเม้ง (หมู่ 11) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-3-12
2547 ป่าชุมชนซับม่วง (แปลงที่ 1-2)
    ซับม่วง (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
243-2-35
2547 ป่าชุมชนโนนสาวเอ้
    หนองหญ้ารังกา (หมู่ 9), หนองหญ้ารังกา (หมู่ 10), หนองหญ้ารังกา (หมู่ 4) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-3
2547 ป่าชุมชนพนังน้อย
    คร้อ (หมู่ 11) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนมะเกลือ
    โนนมะเกลือ (หมู่ 13) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2547 ป่าชุมชนพนังกลาง
    โนนพระคำ (หมู่ 12) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนคูณ
    โนนคูณ (หมู่ 8) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดขมิ้น
    กุดขมิ้น (หมู่ 7) ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-1-0
2547 ป่าชุมชนจิกหนา
    ชีลอง (หมู่ 1), กุดเหม่ง (หมู่ 2) ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
152-2-2
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 11) ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-2-0
2547 ป่าชุมชนโนนขามแป
    ท่าขามแป (หมู่ 9) ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2547 ป่าชุมชนจิกหนา
    กุดเหม่ง (หมู่ 2), ชีลอง (หมู่ 1) ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
152-2-21
2547 ป่าชุมชนพนังสร้างไฮ
    ไทรงาม (หมู่ 3) ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
181-2-0
2547 ป่าชุมชนโคกเหล่ามะกอ
    นาไก่เขา (หมู่ 6) ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2547 ป่าชุมนบ้านนาวัง
    นาวัง (หมู่ 2) ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกสาธารณะ
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-3-0
2547 ป่าชุมชนโคกขามป้อม
    ศรีสำราญ (หมู่ 2), ศรีสำราญ (หมู่ 8) ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
497-2-0
2547 ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลบ้านเดื่อ)
    บ้านเดื่อ (หมู่ 1), บ้านเดื่อพัฒนา (หมู่ 16) ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
734-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านจมื่น
    จมื่น (หมู่ 3) ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
285-0-0
2547 ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลหนองข่า)
    หนองข่า (หมู่ 1), ท่าคร้อ (หมู่ 3), หนองแดง (หมู่ 5), นาสมบูรณ์ (หมู่ 6), ห้วยยางคำ (หมู่ 7), หนองโสน (หมู่ 11), โจด (หมู่ 12) ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,085-0-0
2547 ป่าชุมชนภูกระแต (ตำบลโนนกอก)
    บ้านโนนกอก (หมู่ 1), บ้านโนนสุขสันต์ (หมู่ 9) ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
890-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 8) ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
720-0-0