หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 1627 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านศรีสวัสดิ์
    บ้านศรีสวัสดิ์ (หมู่ 9) ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
694-3-11
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองกุ่ม
    บ้านคลองกุ่ม (หมู่ 8) ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
441-2-30
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองปีกนก
    บ้านหนองปีกนก (หมู่ 3) ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
-
2562 ป่าชุมชนบ้านซับประแดง
    บ้านซับประแดง (หมู่ 3) ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
644-2-79
2562 ป่าชุมชนบ้านสวนมะเดื่อ
    บ้านสวนมะเดื่อ แปลงที่ 1 (หมู่ 4), บ้านสวนมะเดื่อ แปลงที่ 2 (หมู่ 4) ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
529-2-59
2562 ป่าชุมชนบ้านสี่ซับ
    บ้านสี่ซับ แปลงที่ 1 (หมู่ 6), บ้านสี่ซับ แปลงที่ 2 (หมู่ 6) ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
85-3-17
2562 บ้านซับยาง
    บ้านซับยาง แปลงที่ 1 (หมู่ 3), บ้านซับยาง แปลงที่ 2 (หมู่ 3) ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-3-11
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
    ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-1-80
2562 ป่าชุมชนบ้านสามแยกเขาตำบล
    บ้านสามแยกเขาตำบล (หมู่ 3) ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
50-1-53
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ 9) ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
436-2-42
2562 ป่าชุมชนบ้านหัวเขา
    บ้านหัวเขา (หมู่ 1) ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
977-2-13
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    บ้านหนองสองห้อง (หมู่ 9) ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
129-1-29
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองโพธิ์ตะโกน
    คลองโพธิ์ตะโกน (หมู่ 4) ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
28-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคีม
    คีม (หมู่ 5) ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
23-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านกลับ
    บ้านกลับ (หมู่ 6) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-72
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองระมาน
    คลองระมาน (หมู่ 3) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-7
2562 ป่าชุมชนบ้านทับเจ็กฮะ
    ทับเจ็กฮะ (หมู่ 10) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาสำเภาทอง
    บ้านเขาสำเภาทอง (หมู่ 7) ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-55
2562 ป่าชุมชนบ้านธรรมสถิต
    บ้านธรรมสถิต (หมู่ 3) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
38-1-88
2562 ป่าชุมชนบ้านเนินสำเหร่
    บ้านเนินสำเหร่ (หมู่ 3) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาพัง
    บ้านเขาพัง (หมู่ 3) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-3-74
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาจันทร์
    บ้านเขาจันทร์ (หมู่ 7) ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
126-0-20
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งสะท้อน
    บ้านโป่งสะท้อน (หมู่ 6) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-39
2562 ป่าชุมชนบ้านสวนขนุน
    บ้านสวนขนุน (หมู่ 5) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
364-0-93
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาช่องลม
    บ้านเขาช่องลม (หมู่ 4) ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
342-1-47
2562 ป่าชุมชนบ้านหินโค่ง
    บ้านหินโค่ง (หมู่ 9) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองพีด
    บ้านคลองพีด (หมู่ 10) ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
278-1-81
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    บ้านหนองปรือ (หมู่ 5) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-1-69
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองขัด
    บ้านคลองขัด (หมู่ 7) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
896-0-49
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองขวาง
    บ้านคลองขวาง (หมู่ 6) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
279-3-22
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    บ้านหนองยาง (หมู่ 5) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
122-2-34
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองสน
    บ้านคลองสน (หมู่ 6) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-80
2562 ป่าชุมชนบ้านชุมแสง
    บ้านชุมแสง (หมู่ 6) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-0-32
2562 ป่าชุมชนบ้านชายธง
    บ้านชายธง (หมู่ 2) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-1-97
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าโสม
    บ้านท่าโสม (หมู่ 1) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
508-1-23
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาท่าพระ
    ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-2-24
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองน้อย
    ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-15
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-77
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่สวนลาว
    ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
787-3-91
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกระเบา
    ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-3-4
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยงูพัฒนา
    ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-97
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสีฟัน
    ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-87
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแกผักพฤกษ์
    ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-3-80
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยสอง
    ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
828-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี (หมู่ 3) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-97
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยตะเข้
    ป่าชุมชนบ้านห้วยตะข้ (หมู่ 4) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-2-35
2562 ป่าชุมชนบ้านเกตุเพชร
    ป่าชุมชนบ้านเกตุเพขร (หมู่ 2) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-3-18
2562 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    ป่าชุมชนบ้านวังยาง (หมู่ 8) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-3-70
2562 ป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุ
    ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
313-1-96
2562 ป่าชุมชนบ้านซับบอน
    ป่าชุมชนบ้านซับบอน (หมู่ 5) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
313-1-88
2562 ป่าชุมชนบ้านไทย
    ป่าชุมชนบ้านไทย (หมู่ 3) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-0-91
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ (หมู่ 8) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-0-80
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าสบก
    ป่าชุมชนบ้านท่าสบก (หมู่ 2) ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
206-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านบึงทองหลาง
    ป่าชุมชนบ้านบึงทองหลาง (หมู่ 9) ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-1-52
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกกระชาย
    ป่าชุมชนบ้านโคกกระชาย (หมู่ 7) ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-1-96
2562 ป่าชุมชนบ้านดง
    ป่าชุมชนบ้านดง (หมู่ 1) ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-3-14
2562 ป่าชุมชนบ้านโป่งมงคล
    ป่าชุมชนบ้านโป่งมงคล (หมู่ 3) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
218-0-60
2562 ป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง
    ป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง (หมู่ 1) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
461-1-81
2562 ป่าชุมชนป่าเขาน้อยจอมสวรรค์
    ป่าชุมชนป่าเขาน้อยจอมสวรรค์ (หมู่ 7) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-1-66
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาดินใต้
    ป่าชุมชนบ้านเขาดินใต้ (หมู่ 12) ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-3-29
2562 ป่าชุมชนบ้านเขาดินใต้
    เขาดินใต้ (หมู่ 12) ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-3-29
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าเสา
    ป่าชุมชนบ้านท่าเสา (หมู่ 13), ป่าชุมชนบ้านท่าเสา (หมู่ 13) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
45-3-22
2562 ป่าชุมชนบ้านคลองระบัง
    ป่าชุมชนบ้านคลองระบัง (หมู่ 8) ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
935-0-60