หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 638 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยเสรี
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยกพิทักษ์ใต้
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยประสงค์
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเหมือด
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำสมบูรณ์
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่คำศรีชมชื่น
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกวั่ง
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
156-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำลอดพื้น
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดูน
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนแสบง
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดี
    ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-2-62
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างาม
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่างคำค้อ
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อแดง
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-69
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านลืมบอง
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำภูทอง
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสรศรี หมู่ที่ 8
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
46-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหว้าน หมู่ที่ 11
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสรศรี
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหว้าน หมู่ที่ 5
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
19-1-92
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านจอมแจ้ง
    ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านแป้น
    ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบึงประชาราษฎร์
    ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหลุบเลานาจาน
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนไทรทอง
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-1-19
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านฝาง
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
53-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยกพัฒนา
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านประชาสามัคคี
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
177-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดจาน
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-37
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังชมพู
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนคนึง
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงอีด่อย
    ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านประชาสามัคคี
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-2-70
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านจาร
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-53
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนไค
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศิลา
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
205-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาจาน
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
123-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสมานสามัคคี
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-62
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านมาย
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
632-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดู่
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านด่านไชโย
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-2-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกล้วยน้อย
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
55-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-8
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาข่า
    ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงห้วยเปลือย
    ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-3-61
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลาด
    ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-3-77
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำปลาฝา
    ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านซ่อมดู่
    ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-73
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่ากระดัน
    ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-3-33
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 7
    ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-90
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเหนือ
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำยาง
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-3-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเจริญไพศาล
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนไทย
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าช้าง
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแอก
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำจั้น
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคำอ้อ
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาทวี
    ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-87
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
48-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 2
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
341-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังน้ำขาว
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
36-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
15-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสมบูรณ์
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
24-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสง่า
    ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหม้อทอง จ.สกลนคร
29-2-86
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไชยยานนท์
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
73-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าผักใส
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
67-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
38-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านประชาสรร
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสามขา
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
102-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหลัว
    ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
121-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไทยเสรี
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยกพิทักษ์
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสุขสำราญ
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
151-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
222-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเต่า
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพุทธรักษา
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสนามบิน
    ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านปลาหลาย
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2562 โตรงการป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาง่ามเล้า
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังบงน้อย
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังบง
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหินเหิบ
    ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยหิน
    ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-3-22
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีวิชัย
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
61-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านขัวสูง
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยแสง
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวาท
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-14
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านขัวสูงสวรรค์
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านชัยเจริญ
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
305-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้ง หมู่ที่ 15
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-1-36
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านอินทร์แปลง
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
136-2-15
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
97-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
245-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนายม
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังโพน
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
19-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนมุย
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-0-13
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดจิก
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-43
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแฝก
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดจิก
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำ
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคอนสวรรค์
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบะสะแบง
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคอนศรี
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสะโน
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-80
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านคอนสาย
    ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-27
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดเรือคำ
    ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จ.สกลนคร
52-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงป่าแดง
    ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านพัฒนา
    ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-1-78
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านจำปาดงเหนือ
    ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำ
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพอกน้อย
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างคำ
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-1-34
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อคำ
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
108-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบก
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านวังเวิน
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีดอกแก้ว
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอุดม
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-1-76
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งดู่
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-3-3
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านผาศักดิ์
    ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวสิม
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาถ่อน
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-1-4
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างาม
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-37
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านปากโนต
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเพีย
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนก่อ
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนติ้ว
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผามเรือ
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบึงบูรพา
    ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนคำ
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
203-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพอกใหญ่
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-1-44
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-68
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิไพศาล
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
106-0-9
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งแก
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
73-1-75
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนรุ่งเรือง
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
10-2-99
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองเค็ม
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
24-3-97
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนคำ
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
29-2-63
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยกอก
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดสะกอย
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
12-3-17
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนแพง
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
276-1-10
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
22-0-90
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดี
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
28-2-60
2561 โครงการป่าชุมชนป่าโคกคำยาง
    ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
301-2-3
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนคำพัฒนา
    ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จ.สกลนคร
45-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งมน
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
20-0-0
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองน้อย
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
21-0-93
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโสก
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
79-0-49
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองจาน
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
54-3-97
2561 โครงการป่าชุมชนหนองแสง
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
38-1-1
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกไชยวานน้อย
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
17-1-16
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 11
    ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
38-2-77
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดฮู
    ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-1-3
2559 ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา
    ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านบึงสา
    ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกกยาง
    ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2559 โตรงการป่าชุมชนบ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-0-14
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนหอม
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
251-1-7
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-0-7
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านอีกุด
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-4
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
33-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
15-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนายอ
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
131-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเมืองใหญ่
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
26-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตาไก้
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเมืองน้อย
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
26-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโพนปลาโหล
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกงอย
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
19-1-85
2559 ป่าชุมชนบ้านเต่างอยเหนือ
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-3
2559 ป่าชุมชนบ้านนางอย
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-3-10
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านบึงน้อย
    ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
104-0-12
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านบึงทวาย
    ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-82
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-3-68
2559 ป่าชุมชนบ้านอ่างคำ
    ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-2-84
2559 ป่าชุมชนบ้านคำข่า
    ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12
    ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนเบ็ญ
    โนนเบ็ญ (หมู่ 11) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-26
2558 ป่าชุมชนบ้านหลุบเลาพัฒนา
    หลุบเลาพัฒนา (หมู่ 10) ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
449-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแดง
    โพนแดง (หมู่ 8) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-47
2558 ป่าชุมชนบ้านนาเพียงเก่า
    นาเพียงเก่า (หมู่ 2) ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-3-38
2558 ป่าชุมชนบ้านแสนพัน หมู่ที่ 6
    ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-2-58
2558 ป่าชุมชนบ้านแสนพัน หมู่ที่ 11
    แสนพัน (หมู่ 11) ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-2-68
2558 ป่าชุมชนบ้านบึง
    บึง (หมู่ 5) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเจริญศิลป์
    เจริญศิลป์ (หมู่ 9) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบดมาด
    บดมาด (หมู่ 4) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-99
2558 ป่าชุมชนบ้านพอกใหญ่สามัคคี
    ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-0-51
2558 ป่าชุมชนบ้านพอกใหญ่
    พอกใหญ่ (หมู่ 7) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-63
2558 ป่าชุมชนบ้านคางฮุง
    คางฮุง (หมู่ 6) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 5) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-6
2558 ป่าชุมชนบ้านนาซอน
    นาซอน (หมู่ 6) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง หมู่ที่ 6
    โพนแพง (หมู่ 6) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านก่อ
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
116-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง หมู่ที่ 19
    โพนแพง (หมู่ 19) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-3-34
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคอย
    นาคอย (หมู่ 13) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-3-42
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสนม หมู่ที่ 5
    หนองสนม (หมู่ 5) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-97
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ดอนดู่ (หมู่ 4) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-4
2558 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 12) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-2-75
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนจำปา หมูที่ 2
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
607-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนจำปา หมู่ที่ 10
    โนนจำปา (หมู่ 10) ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำคำ
    หนองน้ำคำ (หมู่ 3) ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-2-93
2558 ป่าชุมชนบ้านนาเลา
    นาเลา (หมู่ 6) ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านตากแดด
    ตากแดด (หมู่ 4) ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านม่วงคำ
    ม่วงคำ (หมู่ 4) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนเจริญ
    โนนเจริญ (หมู่ 6) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
594-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาตาล
    นาตาล (หมู่ 3) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-3-8
2558 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 9) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
180-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-1-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไฮใหญ่
    ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-3-94
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-1-66
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านกลางเจริญ
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านปานเจริญ
    ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
246-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านบะป่าคา
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาจาร
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,004-3-63
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-1-69
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกแสง
    ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองปลาหมัด
    ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองขุ่น
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
133-2-39
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านข้าวแป้ง
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-61
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านพลังใหม่
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเสียว
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าควาย
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาหวาย
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนปอ
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าก้อน
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนก่อ
    ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาฮี
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนนากะทาด
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเชือก
    ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งมั่ง
    ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-79
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเจริญ
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
157-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-35
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านคำสร้างถ่อ
    ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
133-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดก้อม
    ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-3-16
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกพัฒนา
    ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดเรือใหญ่
    ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-16
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
    ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-3-53
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านวาน้อย
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกไม้ล้ม
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านบง
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านวาใหญ่
    ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-16
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าแร่
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเสาวัด หมู่ที่ 12
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเสาวัด หมู่ที่ 6
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านชุมชนพัฒนา
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดงสาร
    ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านสมสนุก
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
738-1-84
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองสามขา
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนทอย
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
369-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสนุก
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดอกไม้
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,271-1-47
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อเดือนห้า
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
37-1-50
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านนาหมาโป้
    ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านพาน
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกเลาะ
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาเรือง
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
253-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านพังขว้างใต้
    ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ
    ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
421-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านซ่งเต่า
    ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกุดแฮด
    ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
632-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองค้า
    ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกอย
    ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
564-0-80
2554 ป่าชุมชนบ้านสว่าง
    ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-2-0
2554 ป่าชุมชนบ้านบะหัวเมย
    ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านผาอินทร์
    ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสร้างหิน
    ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-3-83
2554 ป่าชุมชนบ้านนาตากาง
    ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านถ่อน
    ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกุดน้ำขุ่น
    ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสายร่องข่า
    ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาถ่อน
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านขัวขอนแคน
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนขมิ้น
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-3-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาล้อม
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแก้ง
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านร่มเย็นพัฒนา
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดอนแดงน้อย
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแพงน้อย หมู่ที่1
    ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่น้อย
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
167-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านลาดค้อ
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกนาดี
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนน้ำคำ
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาจาน
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านวังปลาเซือม
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเดื่อน้อย
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านกลาง
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเดื่อ
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเทพนิมิต
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกแก้ว
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่หนองผือ
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาแก้วสามัคคี
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกระบอก
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาตงใหญ่
    ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านปุ่งน้อย
    ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านปุ่งใหญ่
    ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าศาลา
    ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
606-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกภูเก่า
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
55-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกภูใหม่
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนางเติ่งสามัคคี
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองนาหาร
    ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังเยี่ยม
    ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
154-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยแคนใหญ่
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,168-2-41
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยแคนน้อย
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านตองโขบ
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านตองโขบน้อย
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
15-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดงน้อย
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
83-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนค้อ
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเหียน
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-25
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่า
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านดง
    ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านด่านม่วงคำ
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าปอ
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองนางกอม
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านแมด
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านโนนมาลา
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสระพัง
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินลาด
    ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำบ่อ
    ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนสวรรค์
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
6-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองผักเทียม
    ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง
    ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกสมบูรณ์
    ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังใหม่
    ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังหว้า
    ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
148-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าศรีไคล
    ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าศรีไคลใหม่
    ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยแสง
    ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหิน
    ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วงพัฒนา
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
136-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
    ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองตาล
    ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าศิลา
    ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอุดมพัฒนา
    ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำก้าว
    ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวลใน
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-2-68
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนใหญ่
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนประดู่
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
83-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านปู่พึ้ม
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
274-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านใหม่ไชยา
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอ้อมแก้วน้อย
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าสาวคอย
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงสือน้อย
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอุดมวัฒนา
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเชียงสือใหญ่
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2552 โครงป่าชุมชนบ้านโนนสามัคคี
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกุงพัฒนา
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกุง
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำกลาง
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
6-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านด่านตึง
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
27-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเชือก
    ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านประชาสุขสันต์
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
337-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านฮ่องสิม
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
67-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านป่าม่วง
    ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโคกสวัสดี
    ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านพิมพ์พัฒนา
    ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงบาก
    ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
74-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโพนบก
    ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงพัฒนา
    ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
355-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงสง่า
    ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวลใน
    ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
146-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงแสนพัฒนา
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
12-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านภูพานทอง
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
15-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกกแต้
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
252-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านจัดระเบียบ
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
23-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านนาเหมือง
    ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนายอ
    นายอ (หมู่ 4) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดอนแคน
    ดอนแคน (หมู่ 11) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
13-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านชมภูพานเหนือ
    ชมภูพานเหนือ (หมู่ 16) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
55-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหล่ม
    หล่ม (หมู่ 5) ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
218-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านยางโล้น หมู่ที่ 3
    ยางโล้น (หมู่ 3) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
47-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองส่าน
    หนองส่าน (หมู่ 11) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
63-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านนางเติ้ง
    นางเติ้ง (หมู่ 4) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
57-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกกโด่
    กกโด่ (หมู่ 4) ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
80-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองครอง
    หนองครอง (หมู่ 3) ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพนยางคำ
    โพนยางคำ (หมู่ 10) ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาลาย
    นาลาย (หมู่ 1) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 2) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองห้าง
    หนองห้าง (หมู่ 4) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่วงลาย
    ม่วงลาย (หมู่ 7) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกลาย
    โคกลาย (หมู่ 8) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอีเลิศ
    อีเลิศ (หมู่ 3) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดอนเปลือย
    ดอนเปลือย (หมู่ 6) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวทอง
    หนองบัวทอง (หมู่ 11) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    โนนสูง (หมู่ 13) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาหัวช้าง
    นาหัวช้าง (หมู่ 4) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะทอง
    บะทอง (หมู่ 5) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกชุมพร
    โคกชุมพร (หมู่ 8) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้อยนวลจำนงค์
    น้อยนวลจำนงค์ (หมู่ 10) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 11) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังปลาป้อม
    วังปลาป้อม (หมู่ 3) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 9) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพอกน้อยพัฒนา
    พอกน้อยพัฒนา (หมู่ 8) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองดินดำ
    หนองดินดำ (หมู่ 2) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนเรือ
    โนนเรือ (หมู่ 3) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านตอเรือ
    ตอเรือ (หมู่ 5) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 6) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 8) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านภูเพ็ก
    ภูเพ็ก (หมู่ 12) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบัวห้วยทราย
    บัวห้วยทราย (หมู่ 4) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาหัวบ่อ
    นาหัวบ่อ (หมู่ 1) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำแหว
    คำแหว (หมู่ 3) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
154-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนอุดม
    โนนอุดม (หมู่ 9) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม จ.สกลนคร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,681-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองโดก
    หนองโดก (หมู่ 4) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอุ่มไผ่
    อุ่มไผ่ (หมู่ 5) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนธาตุ
    โนนธาตุ (หมู่ 11) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านช้างมิ่งพัฒนา
    ช้างมิ่งพัฒนา (หมู่ 12) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีวงศ์ทอง
    ศรีวงศ์ทอง (หมู่ 13) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 14) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านช้างมิ่ง
    ช้างมิ่ง (หมู่ 1) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนคำ
    โนนคำ (หมู่ 7) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 10) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่น
    หนองเดิ่น (หมู่ 2) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาใน
    นาใน (หมู่ 5) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอูนดง
    อูนดง (หมู่ 1) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยบุ่น
    ห้วยบุ่น (หมู่ 3) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าสองคอน
    ท่าสองคอน (หมู่ 1) ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
97-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะฮีเหนือ
    บะฮีเหนือ (หมู่ 8) ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
173-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะฮี
    บะฮี (หมู่ 10) ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮน้อย
    หนองไฮน้อย (หมู่ 7) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองโจด
    หนองโจด (หมู่ 3) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าลาด
    ท่าลาด (หมู่ 9) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดงสวรรค์
    ดงสวรรค์ (หมู่ 11) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
196-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    โพธิ์ชัย (หมู่ 14) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกด
    หนองนกกด (หมู่ 10) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเบ็น
    หนองเบ็น (หมู่ 5) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านภูเงิน
    ภูเงิน (หมู่ 13) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่15
    อุ่มเหม้า (หมู่ 15) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
89-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่6
    อุ่มเหม้า (หมู่ 6) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา
    ต้นผึ้งใหม่พัฒนา (หมู่ 12) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 9) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะหว้า
    บะหว้า (หมู่ 2) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
254-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะยาวใหญ่
    บะยาวใหญ่ (หมู่ 3) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสี่แยกสมบูรณ์
    สี่แยกสมบูรณ์ (หมู่ 6) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเม่นน้อย
    เม่นน้อย (หมู่ 4) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
133-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะยาวน้อย
    บะยาวน้อย (หมู่ 5) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ 8) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสร้างค้อ
    สร้างค้อ (หมู่ 1) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 7) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านนางอย
    บ้านนางอย (หมู่ 4) ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    ขมิ้น (หมู่ 2) ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง
    โคกสูง (หมู่ 5) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านน้อยหัวคู
    น้อยหัวคู (หมู่ 7) ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพนบก
    โพนบก (หมู่ 6) ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนามน
    นามน (หมู่ 10) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพนสวาง
    โพนสวาง (หมู่ 2) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าหว้าน
    ป่าหว้าน (หมู่ 7) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดแข้
    กุดแข้ (หมู่ 4) ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทามไฮ
    ทามไฮ (หมู่ 5) ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองมะเกลือ
    หนองมะเกลือ (หมู่ 6) ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
163-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพนปอหู
    โพนปอหู (หมู่ 8) ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงชน
    ดงชน (หมู่ 2) ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2547 ป่าชุมขนบ้านบอน
    บอน (หมู่ 5) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-3-63
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแฝกพัฒนา
    หนองแฝกพัฒนา (หมู่ 14) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 2) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาขาม
    นาขาม (หมู่ 3) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 6) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพังขว้างเหนือ
    พังขว้างเหนือ (หมู่ 2) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงยอ
    ดงยอ (หมู่ 6) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมขนบ้านโนนชลประทาน
    โนนชลประทาน (หมู่ 7) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาดุก
    หนองปลาดุก (หมู่ 9) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงสมบูรณ์
    ดงสมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านม่วง
    ม่วง (หมู่ 9) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 5) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนากับแก้
    นากับแก้ (หมู่ 5) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
67-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
89-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโพนก้างปลา
    โพนก้างปลา (หมู่ 2) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงขวาง
    ดงขวาง (หมู่ 3) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาแก
    นาแก (หมู่ 4) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-69
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 1) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาน้อย
    หนองปลาน้อย (หมู่ 7) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่าปอแดง
    เหล่าปอแดง (หมู่ 6) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 3) ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาดอกไม้
    นาดอกไม้ (หมู่ 6) ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนตาลโง๊ะ
    ดอนตาลโง๊ะ (หมู่ 7) ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองศาลา
    หนองศาลา (หมู่ 9) ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวนพัฒนา
    หนองแวนพัฒนา (หมู่ 11) ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านชะโนด
    ชะโนด (หมู่ 2) ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนกะเล็น
    ดอนกะเล็น (หมู่ 8) ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองฮูดัง
    หนองฮูดัง (หมู่ 1) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองใส
    หนองใส (หมู่ 3) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงแต้
    ดงแต้ (หมู่ 4) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบึงแดง
    บึงแดง (หมู่ 6) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านยางอาด
    ยางอาด (หมู่ 7) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 2) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 8) ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านผักขะย่า
    ผักขะย่า (หมู่ 3) ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านงิ้วด่อน
    งิ้วด่อน (หมู่ 1) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกลางเจริญ
    กลางเจริญ (หมู่ 11) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนายอ
    นายอ (หมู่ 8) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านใหญ่นายอ
    ใหญ่นายอ (หมู่ 13) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    โพนงาม (หมู่ 9) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี
    โพธิ์ศรี (หมู่ 7) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าเยี่ยม
    ท่าเยี่ยม (หมู่ 1) ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงต้อง
    ดงต้อง (หมู่ 6) ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแคมพุง
    แคมพุง (หมู่ 7) ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมน
    ทุ่งมน (หมู่ 8) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมนพัฒนา
    ทุ่งมนพัฒนา (หมู่ 15) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    หนองหอย (หมู่ 4) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุดจิก
    กุดจิก (หมู่ 5) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 2) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนยาง
    ดอนยาง (หมู่ 8) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองสระ
    หนองสระ (หมู่ 5) ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านท่าม่วง
    ท่าม่วง (หมู่ 2) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมั่ง
    ทุ่งมั่ง (หมู่ 3) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาหมาโป้
    นาหมาโป้ (หมู่ 1) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสายปลาหลาย
    สายปลาหลาย (หมู่ 5) ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 11) ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาตอง
    หนองปลาตอง (หมู่ 7) ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านศรีคงคำ
    ศรีคงคำ (หมู่ 5) ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแสนพัน
    แสนพัน (หมู่ 11) ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-1-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังยาง
    วังยาง (หมู่ 1) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    ขมิ้น (หมู่ 3) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเปือย
    เปือย (หมู่ 2) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 12) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุดก้อม
    กุดก้อม (หมู่ 7) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
89-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกพัฒนา
    โคกพัฒนา (หมู่ 13) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบัวใหญ่
    บัวใหญ่ (หมู่ 3) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
49-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านนาแยง
    นาแยง (หมู่ 6) ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 6) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านด่านพัฒนา
    ด่านพัฒนา (หมู่ 10) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 2) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮใหญ่
    หนองไฮใหญ่ (หมู่ 3) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    โพนสว่าง (หมู่ 3) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-3-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ดอนดู่ (หมู่ 6) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านคูสนาม
    คูสนาม (หมู่ 3) ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนเชียงบาน
    ดอนเชียงบาน (หมู่ 3) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ื 12
    สร้างค้อ (หมู่ 12) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
168-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชียงเครือ
    เชียงเครือ (หมู่ 14) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนานกเค้า
    นานกเค้า (หมู่ 10) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
10-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านดงน้อย
    ดงน้อย (หมู่ 9) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกม่วง
    ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเชิงชุม
    เชิงชุม (หมู่ 1) ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาหมัด
    หนองปลาหมัด (หมู่ 2) ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านตาลเดี่ยว
    ตาลเดี่ยว (หมู่ 2) ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านคำตากล้า
    คำตากล้า (หมู่ 1) ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
67-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงน้ำเย็น
    ดงน้ำเย็น (หมู่ 5) ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 1) ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
97-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าสมบูรณ์
    เหล่าสมบูรณ์ (หมู่ 5) ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 4) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-2-0
2545 ป่าชุมชนโคกเหล่ายาว บ้านเซือม
    เซือม (หมู่ 3) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
194-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโน
    นาโน (หมู่ 5) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกคอน
    โคกคอน (หมู่ 2) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-2-0
2545 ปาชุมชนบ้านท่าสะอาด
    ท่าสะอาด (หมู่ 8) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบึงโนใน
    บึงโนใน (หมู่ 5) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสามแยก
    สามแยก (หมู่ 9) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
175-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยหวด
    ห้วยหวด (หมู่ 4) ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
558-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนสูง
    โพนสูง (หมู่ 10) ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองแปน
    หนองแปน (หมู่ 10) ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
219-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าผาง
    ป่าผาง (หมู่ 7) ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    น้ำพุ (หมู่ 4) ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองสนม
    หนองสนม (หมู่ 6) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม
    โพนงาม (หมู่ 5) ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-1-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านนางเติ่งสามัคคี
    นางเติ่งสามัคคี (หมู่ 13) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงนิมิต หมู่ที่7
    ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านกุดไห
    กุดไห (หมู่ 1) ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม จ.สกลนคร
354-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านอูนโคก
    อูนโคก (หมู่ 1) ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง
    หนองเหมือดเมี่ยง (หมู่ 7) ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 12) ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
197-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านพรสวรรค์
    พรสวรรค์ (หมู่ 13) ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
135-0-0
2544 ป่าชุมชนห้วยเป็ดกาบ้านบ่อร้าง
    บ่อร้าง (หมู่ 3) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกสีนวล
    โคกสีนวล (หมู่ 11) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทันสมัย
    ทันสมัย (หมู่ 7) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ไทยเจริญ (หมู่ 8) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 3) ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านชัยชนะ
    ชัยชนะ (หมู่ 3) ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกไชยวาน
    โคกไชยวาน (หมู่ 4) ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จ.สกลนคร
16-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนสร้างไพร
    ดอนสร้างไพร (หมู่ 1) ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จ.สกลนคร
56-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (หมู่ 14) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
14-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหลุบเลา
    หลุบเลา (หมู่ 1) ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
51-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบ่อเดือนห้า
    บ่อเดือนห้า (หมู่ 10) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านยางโล้น หมู่่ที่ 12
    ยางโล้น (หมู่ 12) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
249-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบ้านดงนิมิต (แปลงที่ 1-2)
    ดงนิมิต (หมู่ 7) ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2543 ป่าชุมชนหนองแคน
    บ้านหนองแคน (หมู่ 8) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาเชือก
    บ้านนาเชือก (หมู่ 9) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    บ้านโพนทอง (หมู่ 12) ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านจำปา
    บ้านจำปา (หมู่ 5) ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
133-3-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านขัวก่าย
    ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านส้งเปือย
    ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 ป่าชุมชนหนองดินแดง
    บ้านสมสนุก (หมู่ 7) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
811-0-0
2543 ป่าชุมชนโสกขุมเงิน
    บ้านแก้ง (หมู่ 3) ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 7) ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกห้วยแหน
    บ้านกุดเรือใหญ่ (หมู่ 2) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
    ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาซอ
    บ้านนาซอ (หมู่ 1) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกหนองกุง
    บ้านดอนแดงน้อย (หมู่ 10) ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-2-0
 
รวม
52,582-1-34 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :