หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 168 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2550 รหัสป่าเอกชน : 16042
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
16-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 16046
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
33-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 14920
   ที่ตั้ง : ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 14979
   ที่ตั้ง : ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
100-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 15747
   ที่ตั้ง : ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
40-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 15748
   ที่ตั้ง : ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
45-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 15752
   ที่ตั้ง : ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
-
2550 รหัสป่าเอกชน : 17344
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
372-3-82
2550 รหัสป่าเอกชน : 17387
   ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-20.5
2550 รหัสป่าเอกชน : 17519
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-2-76
2550 รหัสป่าเอกชน : 17345
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเอืื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
422-2-14
2550 รหัสป่าเอกชน : 17399
   ที่ตั้ง : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17478
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17484
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
13-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17540
   ที่ตั้ง : ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-3-20
2550 รหัสป่าเอกชน : 17438
   ที่ตั้ง : ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17520
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-86
2550 รหัสป่าเอกชน : 17492
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
9-3-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17501
   ที่ตั้ง : ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-2-38
2550 รหัสป่าเอกชน : 17382
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
13-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17480
   ที่ตั้ง : ต.นิตมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17548
   ที่ตั้ง : ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
14-2-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17512
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-1
2550 รหัสป่าเอกชน : 17533
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-2-38
2550 รหัสป่าเอกชน : 17546
   ที่ตั้ง : ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
11-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17354
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17360
   ที่ตั้ง : ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-83
2550 รหัสป่าเอกชน : 17361
   ที่ตั้ง : ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17409
   ที่ตั้ง : ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
16-3-0
2550 รหัสป่าเอกชน : 17434
   ที่ตั้ง : ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-2-0
123456
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :