หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 3945 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2565 รหัสป่าเอกชน : 50659
   ที่ตั้ง : ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
6-1-65
2565 รหัสป่าเอกชน : 58890
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
44-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58893
   ที่ตั้ง : ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58894
   ที่ตั้ง : ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
9-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58896
   ที่ตั้ง : ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58898
   ที่ตั้ง : ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
14-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58902
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58906
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58907
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58910
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58914
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58916
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58917
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58918
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58919
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58920
   ที่ตั้ง : ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1,000-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58924
   ที่ตั้ง : ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
30-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58925
   ที่ตั้ง : ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58927
   ที่ตั้ง : ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
9-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58930
   ที่ตั้ง : ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
4-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58931
   ที่ตั้ง : ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
6-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58939
   ที่ตั้ง : ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
   กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
6-3-81
2565 รหัสป่าเอกชน : 58947
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-46
2565 รหัสป่าเอกชน : 58958
   ที่ตั้ง : ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-1-43
2565 รหัสป่าเอกชน : 58961
   ที่ตั้ง : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-1-88
2565 รหัสป่าเอกชน : 58962
   ที่ตั้ง : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-1-80
2565 รหัสป่าเอกชน : 58966
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-79
2565 รหัสป่าเอกชน : 58967
   ที่ตั้ง : ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58887
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
44-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58892
   ที่ตั้ง : ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :