สำหรับเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
   
   
 
  ภาพกิจกรรม

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) เขตตรวจราชการที่ 10-12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) วันอังคาร...

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าของส่วนปลูกป่าภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก. 14061 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก. 14061 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 28 มีนาคม 2561...

“มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย “มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โด...

เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่่า ประจำปี 2560

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นางพิกุล กิตติพล เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่่า ประจำปี 2560 เกษตรกรจากจังหวัดระยอง ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงา...

กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558”

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558” ณ บริเวณศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ (สวนศรีนครเขื่อนขันธ์) ตำบลบางกะเจ้า ...

ติดตามกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ ณ สำนักจัดการทราัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช

ผลการติดตามการปฏิบัติงาน พบว่า 1. อยากให้กรมป่าไม้จัดเงินสนับสนุนให้เกษตรกรเพื่อเป็นค่าดูแลรักษาต้นไม้ ระยะ 3 ปี 2. เกษตรกรขาดความเอาใจใส่ในการดูแลกล้าไม้ เช่น เกษตรกรไม่ทำการปลูกซ่อมเมื่อมีกล้าไ...

ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า จ.อุตรดิต์

ได้ทำการติดตามงานกิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า ณ ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิต์ วันที่25 ธันวาคม 2557 มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิต์ ถึงเรื่องขั้นตอนการเก็บข้อมูลของกิจก...

ติดตามผลการดำเนินงาน (ศสส.) ปีงบประมาณ 2558

ติดตามผลการดำเนินงาน (ศสส.) ปีงบประมาณ 2558 ตรวจแปลงปลูกป่าตามโครงการฯ...
 
go to Top