หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ปีที่เริ่มโครงการ : 2539
ที่ตั้ง : ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
เนื้อที่ : 177 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : อำเภอลานกระบือ

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12539 ปลูกป่า 10
22539 ปลูกป่า 2
32539 ปลูกป่า 10
42539 ปลูกป่า 60
52539 ปลูกป่า 5
62539 ปลูกป่า 2
72539 ปลูกป่า 16
82539 ปลูกป่า 35
92539 ปลูกป่า 2
102539 ปลูกป่า 20
112539 ปลูกป่า 10
122539 ปลูกป่า 5

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :