หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ
แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ต.หนองลู ปลังเผล ปิล็อก ท่าขนุน อ.สังขละบุรี ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

แนวเขตโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมาย

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :